Varan har lagts till i varukorgen
Brister i vartannat badrum

Nästan hälften av alla villor och fritidshus som Anticimex besiktigade förra året hade bristande fuktskydd i badrummet eller vattenläckage.

Brister i vartannat badrum

Nästan hälften av alla villor och fritidshus som Anticimex besiktigade förra året hade bristande fuktskydd i badrummet eller vattenläckage.

Gemensamma rekommendationer för IMD-vatten

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram en ny rekommendation för IMD-tappvatten.  Ett mål är att effektivisera de lokala förhandlingarna vid införandet av IMD.

Gemensamma rekommendationer för IMD-vatten

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram en ny rekommendation för IMD-tappvatten.  Ett mål är att effektivisera de lokala förhandlingarna vid införandet av IMD.

Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Stöd för att arbeta med tillskottsvatten

Extra vatten i ledningsnäten belastar reningsverk och medför högre kostnader samt större risk för bräddningar. Nya verktyg ska hjälpa till att komma åt problemet.

Stöd för att arbeta med tillskottsvatten

Extra vatten i ledningsnäten belastar reningsverk och medför högre kostnader samt större risk för bräddningar. Nya verktyg ska hjälpa till att komma åt problemet.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Magasin ska ta hand om orenat avloppsvatten

I Växjö har bygget av ett utjämningsmagasin påbörjats. 27 000 kubikmeter spillvatten ska kunna tas om hand när reningsverket inte hinner med vid större regnmängder.

Magasin ska ta hand om orenat avloppsvatten

I Växjö har bygget av ett utjämningsmagasin påbörjats. 27 000 kubikmeter spillvatten ska kunna tas om hand när reningsverket inte hinner med vid större regnmängder.

Så kan regnvatten återanvändas

Hur kan fler fastighetsägare börja använda regn- och dagvatten i stället för dricksvatten? En handfast guide ska inspirera till dricksvattenbesparing där det är möjligt.

Så kan regnvatten återanvändas

Hur kan fler fastighetsägare börja använda regn- och dagvatten i stället för dricksvatten? En handfast guide ska inspirera till dricksvattenbesparing där det är möjligt.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Forskning ska ge mer klimatsäkra järnvägar

En ny plattform ska ge bättre beslut om järnvägsunderhåll och -satsningar i framtiden. Det hoppas forskare i Luleå, som utvecklat en modell som tar hänsyn till klimatförändringarna.

Forskning ska ge mer klimatsäkra järnvägar

En ny plattform ska ge bättre beslut om järnvägsunderhåll och -satsningar i framtiden. Det hoppas forskare i Luleå, som utvecklat en modell som tar hänsyn till klimatförändringarna.

Kylskåp största boven till vattenskador

En fördjupad undersökning om vattenskador i kök är klar. Den visar att kylskåpen orsakar flest skador. Många går sönder innan de är fem år gamla och felen beror oftast på kondens.

Kylskåp största boven till vattenskador

En fördjupad undersökning om vattenskador i kök är klar. Den visar att kylskåpen orsakar flest skador. Många går sönder innan de är fem år gamla och felen beror oftast på kondens.

Nya råd om dimensionering av tappvatten

De första branschrekommendationerna för tillämpning av Boverkets nya byggregler har kommit. Det är råd för dimensionering av kopplings- och fördelningsledningar i tappvatteninstallationer.

Nya råd om dimensionering av tappvatten

De första branschrekommendationerna för tillämpning av Boverkets nya byggregler har kommit. Det är råd för dimensionering av kopplings- och fördelningsledningar i tappvatteninstallationer.

Mer pengar behövs till kommunalt vatten och avlopp

Investeringarna i vatten och avlopp i kommunerna är för låga sett till behovet. Det menar organisationen Svenskt Vatten som varnar för att bristerna kan få konsekvenser.

Mer pengar behövs till kommunalt vatten och avlopp

Investeringarna i vatten och avlopp i kommunerna är för låga sett till behovet. Det menar organisationen Svenskt Vatten som varnar för att bristerna kan få konsekvenser.

Återanvänt vatten bevattnar fotbollsplanerna

Fotbollsplaner kräver mycket bevattning för att hållas i gott skick. Vid två nya planer ska återanvänt vatten användas. Något som sparar dricksvatten och energi.

Återanvänt vatten bevattnar fotbollsplanerna

Fotbollsplaner kräver mycket bevattning för att hållas i gott skick. Vid två nya planer ska återanvänt vatten användas. Något som sparar dricksvatten och energi.

Servitut ska sällan beaktas vid bygglov

Bara i undantagsfall ska påverkan på ett servitut beaktas i ett bygglovsärende. Det anser Högsta domstolen i en ny dom.

Servitut ska sällan beaktas vid bygglov

Bara i undantagsfall ska påverkan på ett servitut beaktas i ett bygglovsärende. Det anser Högsta domstolen i en ny dom.

Upphäver detaljplan – gatunätets höjd för otydlig

En detaljplan togs fram för ett område med industrifastigheter. Men hur gatunätet ska förhålla sig till kvartersmarken var inte tydligt angivet. Därför upphävs detaljplanen.

Upphäver detaljplan – gatunätets höjd för otydlig

En detaljplan togs fram för ett område med industrifastigheter. Men hur gatunätet ska förhålla sig till kvartersmarken var inte tydligt angivet. Därför upphävs detaljplanen.

Lägger ledningar för renat vatten ovan mark

En ny batterifabrik i Göteborg ska kylas med renat avloppsvatten, tekniskt vatten. För det läggs nya ledningar ovan mark. Något som sparar tid och pengar.

Lägger ledningar för renat vatten ovan mark

En ny batterifabrik i Göteborg ska kylas med renat avloppsvatten, tekniskt vatten. För det läggs nya ledningar ovan mark. Något som sparar tid och pengar.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

VVS-nyheter i AMA

Kraven för placering av rörgenomföringar i vattentäta golv justeras och gäller nu förutom badrum även tvättstugor. Det är en av ändringarna i senaste numret av AMA-nytt beskrivningsdel.

VVS-nyheter i AMA

Kraven för placering av rörgenomföringar i vattentäta golv justeras och gäller nu förutom badrum även tvättstugor. Det är en av ändringarna i senaste numret av AMA-nytt beskrivningsdel.

Storsatsning mot legionella

Trelleborgshem, som är Trelleborgs kommunala bostadsbolag, genomför nu en storsatsning för att få bort legionella ur vattensystemen i bostadshusen. Tekniken hämtas från ett företag i närbelägna Ystad.

Storsatsning mot legionella

Trelleborgshem, som är Trelleborgs kommunala bostadsbolag, genomför nu en storsatsning för att få bort legionella ur vattensystemen i bostadshusen. Tekniken hämtas från ett företag i närbelägna Ystad.