Varan har lagts till i varukorgen
Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Rekordstor prisökning på fjärrvärmen

Under 2023 har fjärrvärmebolagen genomfört rekordhöga prishöjningar. I Falköping höjdes fjärrvärmepriset med nästan 32 procent. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning.

Rekordstor prisökning på fjärrvärmen

Under 2023 har fjärrvärmebolagen genomfört rekordhöga prishöjningar. I Falköping höjdes fjärrvärmepriset med nästan 32 procent. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Ny föreskrift om säkerhetsskydd

Energimyndigheten har gett ut en ny föreskrift om säkerhetsskydd inom energisektorn. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 4 augusti 2023.

Ny föreskrift om säkerhetsskydd

Energimyndigheten har gett ut en ny föreskrift om säkerhetsskydd inom energisektorn. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 4 augusti 2023.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Se till att komfortgolvvärmen är energieffektiv

En mätstudie av komfortgolvvärme visar att det går att minska energianvändningen med upp till 65 procent. Användarvänliga termostater och begränsad installerad effekt är några exempel på åtgärder.

Se till att komfortgolvvärmen är energieffektiv

En mätstudie av komfortgolvvärme visar att det går att minska energianvändningen med upp till 65 procent. Användarvänliga termostater och begränsad installerad effekt är några exempel på åtgärder.

Tips vid byte till vattenburet värmesystem

Småhusägare som har direktverkande el och vill konvertera till ett vattenburet värmesystem kan få råd om vad det är viktigt att tänka på. Energimyndigheten har tagit fram ett informationsblad.

Tips vid byte till vattenburet värmesystem

Småhusägare som har direktverkande el och vill konvertera till ett vattenburet värmesystem kan få råd om vad det är viktigt att tänka på. Energimyndigheten har tagit fram ett informationsblad.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Samlar uppvärmd luft i berget – så har det gått

I nya stadsdelen Sigtuna stadsängar värms byggnaderna genom en närvärmeanläggning. Två år har gått sedan anläggningen började användas, med goda resultat.

Samlar uppvärmd luft i berget – så har det gått

I nya stadsdelen Sigtuna stadsängar värms byggnaderna genom en närvärmeanläggning. Två år har gått sedan anläggningen började användas, med goda resultat.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

VVS-nyheter i AMA

Kraven för placering av rörgenomföringar i vattentäta golv justeras och gäller nu förutom badrum även tvättstugor. Det är en av ändringarna i senaste numret av AMA-nytt beskrivningsdel.

VVS-nyheter i AMA

Kraven för placering av rörgenomföringar i vattentäta golv justeras och gäller nu förutom badrum även tvättstugor. Det är en av ändringarna i senaste numret av AMA-nytt beskrivningsdel.

Råd inför val av köldmedium

En ny vägledning ska göra det lättare att välja köldmedium med hänsyn till teknisk lämplighet, lagar och regler samt miljö- och klimatpåverkan.

Råd inför val av köldmedium

En ny vägledning ska göra det lättare att välja köldmedium med hänsyn till teknisk lämplighet, lagar och regler samt miljö- och klimatpåverkan.

Nya avtalsvillkor för fjärrvärme

Den 1 september 2023 träder nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme i kraft. Alla fjärrvärmeföretag bör se till att kunderna får ta del av villkoren senast två månader innan.

Nya avtalsvillkor för fjärrvärme

Den 1 september 2023 träder nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme i kraft. Alla fjärrvärmeföretag bör se till att kunderna får ta del av villkoren senast två månader innan.

Solvärmeparken fungerar som tänkt

”Vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att producera värme från solfångare på de temperaturer som fjärrvärmen behöver, så att vi kan mata in det direkt på primärsidan.” Det säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Solvärmeparken fungerar som tänkt

”Vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att producera värme från solfångare på de temperaturer som fjärrvärmen behöver, så att vi kan mata in det direkt på primärsidan.” Det säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Ger råd om fördelarskåp

Det tar tid att få fram godkända fördelarskåp enligt den nya provmetoden från 2019. I väntan på detta uppmanar Säker Vatten att företagen ska vara extra noga vid montage.

Ger råd om fördelarskåp

Det tar tid att få fram godkända fördelarskåp enligt den nya provmetoden från 2019. I väntan på detta uppmanar Säker Vatten att företagen ska vara extra noga vid montage.

Gott resultat för energilagret i Luleå

Luleå Energi har minskat sitt behov av fossil olja rejält den gångna vintern. Detta tack vare det nya energilagret som är kopplat till stadens fjärrvärmenät.

Gott resultat för energilagret i Luleå

Luleå Energi har minskat sitt behov av fossil olja rejält den gångna vintern. Detta tack vare det nya energilagret som är kopplat till stadens fjärrvärmenät.

Studie om täthetsprovning av byggbodar efterfrågas

En fältstudie där befintliga bodetableringar täthetsprovas skulle ge en tydligare bild av potentialen för energieffektivisering. Det framkommer i en förstudie inom LÅGAN.

Studie om täthetsprovning av byggbodar efterfrågas

En fältstudie där befintliga bodetableringar täthetsprovas skulle ge en tydligare bild av potentialen för energieffektivisering. Det framkommer i en förstudie inom LÅGAN.

Nya värden på DVUT

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram dimensionerande vinterutetemperaturer, DVUT, för den nya normalårsperioden 1991–2020.

Nya värden på DVUT

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram dimensionerande vinterutetemperaturer, DVUT, för den nya normalårsperioden 1991–2020.

Ett steg närmare ny f-gasförordning

Regelverket kring utfasningen av köldmedier med en hög växthuspåverkan ska skärpas. Förslaget till en reviderad f-gasförordning har passerat de första instanserna. Nu väntar slutförhandlingar.

Ett steg närmare ny f-gasförordning

Regelverket kring utfasningen av köldmedier med en hög växthuspåverkan ska skärpas. Förslaget till en reviderad f-gasförordning har passerat de första instanserna. Nu väntar slutförhandlingar.

Branschstandard om teknisk isolering har reviderats

Isoleringsklasserna har setts över och begreppet biutrymmen har tagits bort. Det är några av nyheterna i den nya utgåvan av branschstandarden teknisk isolering.

Branschstandard om teknisk isolering har reviderats

Isoleringsklasserna har setts över och begreppet biutrymmen har tagits bort. Det är några av nyheterna i den nya utgåvan av branschstandarden teknisk isolering.