Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Mineralet som ger vägar sämre beständighet

Glimmer är en grupp mineraler som är vanlig i Sverige. Den kan ha stor påverkan på vägars beständighet. Ny forskning visar var i byggprocessen mest glimmer riskerar att uppstå.

Mineralet som ger vägar sämre beständighet

Glimmer är en grupp mineraler som är vanlig i Sverige. Den kan ha stor påverkan på vägars beständighet. Ny forskning visar var i byggprocessen mest glimmer riskerar att uppstå.

Infrastrukturprojekten staten ska satsa på

En ny nationell plan för transportinfrastruktur har fått grönt ljus av regeringen. 881 miljarder kronor är tänkt att fördelas fram till 2033 på en rad olika infrastrukturprojekt.

Infrastrukturprojekten staten ska satsa på

En ny nationell plan för transportinfrastruktur har fått grönt ljus av regeringen. 881 miljarder kronor är tänkt att fördelas fram till 2033 på en rad olika infrastrukturprojekt.

Ändring i föreskrift om vägars egenskapskrav

Det har gått några månader sedan Transportstyrelsen införde nya föreskrifter om tekniska egenskapskrav för vägar. Nu görs några ändringar i dem.

Ändring i föreskrift om vägars egenskapskrav

Det har gått några månader sedan Transportstyrelsen införde nya föreskrifter om tekniska egenskapskrav för vägar. Nu görs några ändringar i dem.

Potential med rullande mätningar av vägbeläggningar

För att mäta kvaliteten på nya vägbeläggningar används främst metoder som kräver att prover borras upp ur vägen. Men det finns potential att använda teknik som mäter beläggningen under färd.

Potential med rullande mätningar av vägbeläggningar

För att mäta kvaliteten på nya vägbeläggningar används främst metoder som kräver att prover borras upp ur vägen. Men det finns potential att använda teknik som mäter beläggningen under färd.

Säkerheten vid vägarbeten ska bli bättre

Arbeten som utförs kring vägar ska bli säkrare. Trafikverket ska därför ta fram förslag på åtgärder som kan stärka säkerheten för de som arbetar på vägarna.

Säkerheten vid vägarbeten ska bli bättre

Arbeten som utförs kring vägar ska bli säkrare. Trafikverket ska därför ta fram förslag på åtgärder som kan stärka säkerheten för de som arbetar på vägarna.

Fler säkerhetskrav för vägtunnlar

Transportstyrelsen ändrar i föreskriften för säkerhet i vägtunnlar. Klimatförändringar och acceptabla säkerhetsnivåer är något som ska tas hänsyn till mer vid bedömningar av säkerheten.

Fler säkerhetskrav för vägtunnlar

Transportstyrelsen ändrar i föreskriften för säkerhet i vägtunnlar. Klimatförändringar och acceptabla säkerhetsnivåer är något som ska tas hänsyn till mer vid bedömningar av säkerheten.

Råd för breddning av befintlig väg

Trafikverket har publicerat en handledning för projekt där vägen ska breddas. Den innehåller råd och anvisningar för de som projekterar.

Råd för breddning av befintlig väg

Trafikverket har publicerat en handledning för projekt där vägen ska breddas. Den innehåller råd och anvisningar för de som projekterar.

Självkörande fordon ställer högre krav på väghållaren

Fler fordon får automatiserade funktioner och blir alltmer självkörande. Det kommer ställa högre krav på att väghållaren sköter och underhåller infrastrukturen visar en ny rapport.

Självkörande fordon ställer högre krav på väghållaren

Fler fordon får automatiserade funktioner och blir alltmer självkörande. Det kommer ställa högre krav på att väghållaren sköter och underhåller infrastrukturen visar en ny rapport.

Mobila skyddsvallar mot översvämningar

Det självförankrande skyddsvallssystemet Boxvall BW52 är utvecklat för att snabbt kunna monteras ihop och skydda byggnader mot vattenmassor efter exempelvis störtregn. Produkten är en av 10 nomineringar till Nordbyggs guldmedalj 2022.

Mobila skyddsvallar mot översvämningar

Det självförankrande skyddsvallssystemet Boxvall BW52 är utvecklat för att snabbt kunna monteras ihop och skydda byggnader mot vattenmassor efter exempelvis störtregn. Produkten är en av 10 nomineringar till Nordbyggs guldmedalj 2022.

Nya kravet: Entreprenörer ska hålla hastigheten

Transporter i Trafikverkets upphandlade entreprenader ska hålla hastigheten. Det är ett nytt krav från myndigheten. Om något år kan det bli krav på att redovisa hur god efterlevnaden är.

Nya kravet: Entreprenörer ska hålla hastigheten

Transporter i Trafikverkets upphandlade entreprenader ska hålla hastigheten. Det är ett nytt krav från myndigheten. Om något år kan det bli krav på att redovisa hur god efterlevnaden är.

Guide till arbete med vägars och gators utformning

En uppdaterad guide som fungerar som hjälpmedel i arbetet med Vägars och gators utformning, VGU, har släppts. Bakom den står Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner.

Guide till arbete med vägars och gators utformning

En uppdaterad guide som fungerar som hjälpmedel i arbetet med Vägars och gators utformning, VGU, har släppts. Bakom den står Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner.

Vägsalt kan påverka sjöar mer än befarat

Saltning av vägar är viktigt för trafiksäkerheten och framkomligheten. Dess negativa effekter på miljön är också kända. Men nya studier tyder på att sjöar påverkas mer än vad tidigare har befarats.

Vägsalt kan påverka sjöar mer än befarat

Saltning av vägar är viktigt för trafiksäkerheten och framkomligheten. Dess negativa effekter på miljön är också kända. Men nya studier tyder på att sjöar påverkas mer än vad tidigare har befarats.

Bygg så att bilen blir den nya hästen

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Bygg så att bilen blir den nya hästen

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Handböcker ger råd för trafikplanering i städer

Hur ska en tätort planeras på bästa sätt utifrån fotgängare behov, bra trafiksäkerhet eller fungerande godstransporter? Flera handböcker från Trafikverket ska hjälpa till att ge svaret.

Handböcker ger råd för trafikplanering i städer

Hur ska en tätort planeras på bästa sätt utifrån fotgängare behov, bra trafiksäkerhet eller fungerande godstransporter? Flera handböcker från Trafikverket ska hjälpa till att ge svaret.

Testade cykelgata – så gick det

I slutet av 2020 byggdes en väg om till cykelgata i Malmö. Under 2021 testades den. Konsultbolaget Afry har utrett hur den fungerade och ser förbättringspotential.

Testade cykelgata – så gick det

I slutet av 2020 byggdes en väg om till cykelgata i Malmö. Under 2021 testades den. Konsultbolaget Afry har utrett hur den fungerade och ser förbättringspotential.

Elvägarnas möjligheter belyses i ny skrift

I den bredd av lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll. Intresseorganisationen Power Circle har tagit fram ett faktablad där man beskriver elvägarnas möjligheter.

Elvägarnas möjligheter belyses i ny skrift

I den bredd av lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll. Intresseorganisationen Power Circle har tagit fram ett faktablad där man beskriver elvägarnas möjligheter.

Nya krav och råd för vägar

Sedan 1 januari 2022 finns ett uppdaterat VGU, Trafikverkets regelverk för vägar och gators utformning. Regelverket är krav att använda det i projekt som upphandlats efter årsskiftet.

Nya krav och råd för vägar

Sedan 1 januari 2022 finns ett uppdaterat VGU, Trafikverkets regelverk för vägar och gators utformning. Regelverket är krav att använda det i projekt som upphandlats efter årsskiftet.

Ändrade egenskapskrav för vägar och gator

Nya föreskrifter har släppts för tekniska egenskapskrav gällande bland annat statliga vägar, gator och gång- och cykelbanor. Kraven börjar gälla redan 1 februari i år.

Ändrade egenskapskrav för vägar och gator

Nya föreskrifter har släppts för tekniska egenskapskrav gällande bland annat statliga vägar, gator och gång- och cykelbanor. Kraven börjar gälla redan 1 februari i år.

Projekten Trafikverket vill satsa på

Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

Projekten Trafikverket vill satsa på

Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

Ny typ av regnbädd renar dagvattnet

Dagvatten från vägar innehåller föroreningar som ofta hamnar i närliggande vattendrag. Nacka kommun satsar på att minska det med en ny typ av regnbädd.

Ny typ av regnbädd renar dagvattnet

Dagvatten från vägar innehåller föroreningar som ofta hamnar i närliggande vattendrag. Nacka kommun satsar på att minska det med en ny typ av regnbädd.