Varan har lagts till i varukorgen
Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Specialistentreprenad bäst vid förankring med byggherrar

En förstudie visar bland annat på att miniminivåer för utbildning bör specificeras vid upphandling av specialistentreprenad. För bästa resultat ska kraven förankras hos byggherrar.

Specialistentreprenad bäst vid förankring med byggherrar

En förstudie visar bland annat på att miniminivåer för utbildning bör specificeras vid upphandling av specialistentreprenad. För bästa resultat ska kraven förankras hos byggherrar.

Nya skyddsrum behöver byggas

Tillgången till skyddsrum i Sverige är god men behöver förbättras, enligt en statlig utredning. I den har det fysiska skyddet av befolkningen vid händelse av krig setts över.

Nya skyddsrum behöver byggas

Tillgången till skyddsrum i Sverige är god men behöver förbättras, enligt en statlig utredning. I den har det fysiska skyddet av befolkningen vid händelse av krig setts över.

Samarbete ska bygga hållbara samhällen

För att klara av omställningen till ett hållbart samhälle satsar Vinnova och Viable Cities på nya innovationsmetoder. Systemdemonstratorer kallas en av de stora insatserna.

Samarbete ska bygga hållbara samhällen

För att klara av omställningen till ett hållbart samhälle satsar Vinnova och Viable Cities på nya innovationsmetoder. Systemdemonstratorer kallas en av de stora insatserna.

Klimatpositivt byggande med klimatbudget

Ett SBUF-projekt undersökt hur man med en metod för klimatbudget kan identifiera vad klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är. Resultatet visar på kraftiga skillnader mellan olika aktörer men att det är möjligt att minska den negativa klimatpåverkan.

Klimatpositivt byggande med klimatbudget

Ett SBUF-projekt undersökt hur man med en metod för klimatbudget kan identifiera vad klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt är. Resultatet visar på kraftiga skillnader mellan olika aktörer men att det är möjligt att minska den negativa klimatpåverkan.

Regeringen tillsätter utredare för fysisk planering

Behovet av bostäder, grönområden och utvecklad infrastruktur ökar. Därför ger Regeringskansliet en utredare i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering.

Regeringen tillsätter utredare för fysisk planering

Behovet av bostäder, grönområden och utvecklad infrastruktur ökar. Därför ger Regeringskansliet en utredare i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering.

Forskning kring energieffektiv belysning utvärderad

Energimyndigheten har utvärderat sitt forskningsprogram för energieffektivare belysning. Resultatet visar att det fungerat bra men att det finns utvecklingsmöjligheter.

Forskning kring energieffektiv belysning utvärderad

Energimyndigheten har utvärderat sitt forskningsprogram för energieffektivare belysning. Resultatet visar att det fungerat bra men att det finns utvecklingsmöjligheter.

Verktyg reder ut ansvaret för förorenade områden

Ett nytt webbaserat verktyg ska hjälpa till när ansvaret för ett förorenat område ska utredas. Det är uppbyggt kring flödesscheman som en användare ska följa.

Verktyg reder ut ansvaret för förorenade områden

Ett nytt webbaserat verktyg ska hjälpa till när ansvaret för ett förorenat område ska utredas. Det är uppbyggt kring flödesscheman som en användare ska följa.

Ny webbtjänst visar sättningar i mark

Konsultföretaget WSP har tagit fram en webbtjänst som visar rörelser i marken. Den kan ge en indikation på var marken bör undersökas ytterligare.

Ny webbtjänst visar sättningar i mark

Konsultföretaget WSP har tagit fram en webbtjänst som visar rörelser i marken. Den kan ge en indikation på var marken bör undersökas ytterligare.

Coronaviruset ska spåras i avloppsvattnet

Flera aktörer samarbetar för att spåra cornaviruset i Stockholms avloppsvatten. Förhoppningen är att kunna förutse en andra våg av viruset.

Coronaviruset ska spåras i avloppsvattnet

Flera aktörer samarbetar för att spåra cornaviruset i Stockholms avloppsvatten. Förhoppningen är att kunna förutse en andra våg av viruset.

Metoden som ska ge hållbara detaljplaner

Backcasting-Samla är en metod som kan användas för att ta fram de åtgärder som är mest hållbara och genomförbara vid markanvändning. Den ger också långa tidsperspektiv vid användandet.

Metoden som ska ge hållbara detaljplaner

Backcasting-Samla är en metod som kan användas för att ta fram de åtgärder som är mest hållbara och genomförbara vid markanvändning. Den ger också långa tidsperspektiv vid användandet.

Tydligare hur grundvatten ska bedömas

Sveriges geologiska undersökning har uppdaterat sin vägledning om grundvattenförekomster. Det ska nu bli enklare att bedöma tillförlitligheten i materialet som används.

Tydligare hur grundvatten ska bedömas

Sveriges geologiska undersökning har uppdaterat sin vägledning om grundvattenförekomster. Det ska nu bli enklare att bedöma tillförlitligheten i materialet som används.

Kvotplikt och särskilt energirotavdrag föreslås

Regeringen har nyligen tagit emot en utredning om energieffektivisering. Bland annat föreslås att ett system med kvotplikt för minskad effektbelastning införs och ett särskilt energirotavdrag.

Kvotplikt och särskilt energirotavdrag föreslås

Regeringen har nyligen tagit emot en utredning om energieffektivisering. Bland annat föreslås att ett system med kvotplikt för minskad effektbelastning införs och ett särskilt energirotavdrag.

Ny vägledning om flygbuller

Naturvårdsverket har valt att ersätta det gamla allmänna rådet om flygbuller med en vägledning på webben. Det då den förra varit utdaterad i flera år.

Ny vägledning om flygbuller

Naturvårdsverket har valt att ersätta det gamla allmänna rådet om flygbuller med en vägledning på webben. Det då den förra varit utdaterad i flera år.

Metod misstar ren jord för förorening

En vanlig metod som används för att undersöka misstänkta föroreningar av olja i mark kan ibland visa fel. Enligt en rapport som undersökt metoden finns det risk att testet visar spår av föroreningar i rena områden.

Metod misstar ren jord för förorening

En vanlig metod som används för att undersöka misstänkta föroreningar av olja i mark kan ibland visa fel. Enligt en rapport som undersökt metoden finns det risk att testet visar spår av föroreningar i rena områden.

Utmaningar när virus i vatten ska utredas

Det är nödvändigt att kunna analysera om det finns virus i vatten och vilka halter av dem. I en ny rapport har man undersökt metoderna för att hitta norovirus men det är svårt att hitta en optimal metod.

Utmaningar när virus i vatten ska utredas

Det är nödvändigt att kunna analysera om det finns virus i vatten och vilka halter av dem. I en ny rapport har man undersökt metoderna för att hitta norovirus men det är svårt att hitta en optimal metod.

Få vägmarkeringar klarar många överkörningar

78 vägmarkeringsmaterial testades under två års tid men ingen av dem nådde högsta certifieringen. Sedan dess har ytterligare 72 material testats, men även här når få de högsta certifieringarna.

Få vägmarkeringar klarar många överkörningar

78 vägmarkeringsmaterial testades under två års tid men ingen av dem nådde högsta certifieringen. Sedan dess har ytterligare 72 material testats, men även här når få de högsta certifieringarna.

VTI ska leda kunskapscentrum om buller

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått i uppdrag att starta och driva ett kunskapscentrum om buller. Tanken är att det bland annat ska ta fram nya metoder för att mäta buller utomhus.

VTI ska leda kunskapscentrum om buller

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått i uppdrag att starta och driva ett kunskapscentrum om buller. Tanken är att det bland annat ska ta fram nya metoder för att mäta buller utomhus.

Kartlägger miljögifter i Mälaren

I ett samarbete mellan flera länsstyrelser kring Mälaren ska sjöns bottnar undersökas efter spår av miljögifter. På 42 platser ska halten av gifterna mätas.

Kartlägger miljögifter i Mälaren

I ett samarbete mellan flera länsstyrelser kring Mälaren ska sjöns bottnar undersökas efter spår av miljögifter. På 42 platser ska halten av gifterna mätas.

Trafikverket ska utreda större elvägsnät

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa elvägar på det statliga vägnätet i Sverige.

Trafikverket ska utreda större elvägsnät

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa elvägar på det statliga vägnätet i Sverige.