Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Siffrorna som visar på bra grönområden

Grönska i städer ökar människors hälsa och välmående. I en sammanställning visar Naturvårdsverket vilka mått som kan användas i riktlinjer för kommuners fysiska planering.

Siffrorna som visar på bra grönområden

Grönska i städer ökar människors hälsa och välmående. I en sammanställning visar Naturvårdsverket vilka mått som kan användas i riktlinjer för kommuners fysiska planering.

Svenska fjällstugor klarar polarklimat

Hur ska vi bygga trähus för att klara kraftiga miljöväxlingar, temperaturskillnader och orkanvindar? Polarforskare undersöker ett svenskt trähus som de byggde upp på Antarktis för 30 år sedan.

Svenska fjällstugor klarar polarklimat

Hur ska vi bygga trähus för att klara kraftiga miljöväxlingar, temperaturskillnader och orkanvindar? Polarforskare undersöker ett svenskt trähus som de byggde upp på Antarktis för 30 år sedan.

Allt mindre yta på skolgårdar till elever

Sveriges elever får allt mindre yta på skolgårdarna att röra sig på. Det visar en kartläggning som Boverket har beställt.

Allt mindre yta på skolgårdar till elever

Sveriges elever får allt mindre yta på skolgårdarna att röra sig på. Det visar en kartläggning som Boverket har beställt.

Skånekommun storsatsar på utebelysning

Två gång- och cykeltunnlar i Trelleborg håller på att rustas upp med ny belysning. Med avancerad teknik för belysningsstyrning uppnår man både ökad säkerhet och hållbarhet.

Skånekommun storsatsar på utebelysning

Två gång- och cykeltunnlar i Trelleborg håller på att rustas upp med ny belysning. Med avancerad teknik för belysningsstyrning uppnår man både ökad säkerhet och hållbarhet.

TV: Praktisk handbok för utemiljöarbete

Utemiljö handlar om skötsel och förvaltning av utemiljö. Boken är framtagen av Hans Andrén i samarbete med Lennart Wahlstedt. De berättar i inslaget om boken och vad som är nytt i den nya femte utgåvan.

TV: Praktisk handbok för utemiljöarbete

Utemiljö handlar om skötsel och förvaltning av utemiljö. Boken är framtagen av Hans Andrén i samarbete med Lennart Wahlstedt. De berättar i inslaget om boken och vad som är nytt i den nya femte utgåvan.

Så dyrt kan det bli om växtskyddsmedel används

Den som använder växtskyddsmedel på platser där det är förbjudet ska bli straffad för det. Regeringen väljer att införa miljösanktionsavgifter.

Så dyrt kan det bli om växtskyddsmedel används

Den som använder växtskyddsmedel på platser där det är förbjudet ska bli straffad för det. Regeringen väljer att införa miljösanktionsavgifter.

Nytt fasadsystem för grönare städer

Växtväggar är ett sätt att få in mer grönska i städerna. En ny typ av gröna vertikala fasadpaneler ska göra det enklare för underentreprenörer att installera panelerna på nya och befintliga byggnader.

Nytt fasadsystem för grönare städer

Växtväggar är ett sätt att få in mer grönska i städerna. En ny typ av gröna vertikala fasadpaneler ska göra det enklare för underentreprenörer att installera panelerna på nya och befintliga byggnader.

Så har det gått med satsning på ökad trygghet

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

Så har det gått med satsning på ökad trygghet

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

Belysning viktigast för trygghetskänsla utomhus

En undersökning från Belysningsbranschen visar att bra belysning är viktigast för att känslan av trygghet utomhus ska öka. Till och med viktigare än fler poliser och vakter.

Belysning viktigast för trygghetskänsla utomhus

En undersökning från Belysningsbranschen visar att bra belysning är viktigast för att känslan av trygghet utomhus ska öka. Till och med viktigare än fler poliser och vakter.

Mer träffsäkra statsbidrag mot segregation

Statsbidragen för att minska och motverka segregation ska avgränsas till de 74 kommuner där utmaningarna är som störst, enligt ett nytt beslut från regeringen.

Mer träffsäkra statsbidrag mot segregation

Statsbidragen för att minska och motverka segregation ska avgränsas till de 74 kommuner där utmaningarna är som störst, enligt ett nytt beslut från regeringen.

Vägledning hjälper till med grönplaneringen

En ny vägledning ska vara kommuner till hjälp i arbetet med att ta fram grönplan. Vägledningen visar bland annat hur kommuners ekosystemtjänster kan utvecklas.

Vägledning hjälper till med grönplaneringen

En ny vägledning ska vara kommuner till hjälp i arbetet med att ta fram grönplan. Vägledningen visar bland annat hur kommuners ekosystemtjänster kan utvecklas.

Så gjorde de för att inkludera barnen

Alla medarbetare har både möjlighet och skyldighet att ta hänsyn till barnens bästa i sitt arbete. Det menar Jonas Rosenberg, kommunikationschef och barnrättsansvarig på Kristianstadsbyggen.

Så gjorde de för att inkludera barnen

Alla medarbetare har både möjlighet och skyldighet att ta hänsyn till barnens bästa i sitt arbete. Det menar Jonas Rosenberg, kommunikationschef och barnrättsansvarig på Kristianstadsbyggen.

Ny vägledning ska öka barnens inflytande

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Sveriges Allmännytta har sedan dess fått många frågor från bostadsföretag om vad detta innebär i praktiken. Nu finns en handfast vägledning i ämnet.

Ny vägledning ska öka barnens inflytande

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Sveriges Allmännytta har sedan dess fått många frågor från bostadsföretag om vad detta innebär i praktiken. Nu finns en handfast vägledning i ämnet.

Skärpta regler för granulat i konstgräsplaner

Kraven skärps för halten av PAH i granulat för konstgräsplaner och fallskydd. Den som köper in granulat måste säkerställa att materialet uppfyller kraven.

Skärpta regler för granulat i konstgräsplaner

Kraven skärps för halten av PAH i granulat för konstgräsplaner och fallskydd. Den som köper in granulat måste säkerställa att materialet uppfyller kraven.

Bekämpa råttor med ny sensorteknik

I takt med att våra städer växer och förtätas blir råttorna allt fler. En ny sensorteknik kan identifiera och bekämpa skadedjuren i ett tidigt skede för att minska risken för skador.

Bekämpa råttor med ny sensorteknik

I takt med att våra städer växer och förtätas blir råttorna allt fler. En ny sensorteknik kan identifiera och bekämpa skadedjuren i ett tidigt skede för att minska risken för skador.

De testar nytt koncept med boendebudget

Helsingborgshem vill stötta alla goda idéer som de boende har för att göra sitt bostadsområde mer trivsamt och tryggt. Därför har avsattbostadsbolaget en projektbudget på 100 000 kronor som de boende kan ansöka om finansiering från.  

De testar nytt koncept med boendebudget

Helsingborgshem vill stötta alla goda idéer som de boende har för att göra sitt bostadsområde mer trivsamt och tryggt. Därför har avsattbostadsbolaget en projektbudget på 100 000 kronor som de boende kan ansöka om finansiering från.  

Belysningen i fokus i ombyggda Regnbågsallén

Regnbågsallén vid Luleå tekniska universitet har byggts om. En del av satsningen har varit på belysningen, som blandar varmt och kallt ljus.

Belysningen i fokus i ombyggda Regnbågsallén

Regnbågsallén vid Luleå tekniska universitet har byggts om. En del av satsningen har varit på belysningen, som blandar varmt och kallt ljus.

Mer kunskap behövs om kriminalitet i utsatta områden

Den organiserade kriminaliteten påverkar i hög grad boendemiljöerna i utsatta områden. Behovet av mer kunskap om och implementering av evidensbaserade åtgärder är påtagliga, visar en ny rapport.

Mer kunskap behövs om kriminalitet i utsatta områden

Den organiserade kriminaliteten påverkar i hög grad boendemiljöerna i utsatta områden. Behovet av mer kunskap om och implementering av evidensbaserade åtgärder är påtagliga, visar en ny rapport.

Plattform ger stöd i arbete med dagvattenplanering

Stöttning till kommuner i arbetet med dagvatten- och skyfallsplanering. Det är syftet med plattformen Visual Water från Linköpings universitet.

Plattform ger stöd i arbete med dagvattenplanering

Stöttning till kommuner i arbetet med dagvatten- och skyfallsplanering. Det är syftet med plattformen Visual Water från Linköpings universitet.

Terrassen där alger gör bruksvatten av regn

Ja, det är en takterrass. Men också ett system där de boende får sin vattenförsörjning från nederbörd – med hjälp av alger. Nu prisas idén som tagits fram av en grupp nyblivna arkitekter.

Terrassen där alger gör bruksvatten av regn

Ja, det är en takterrass. Men också ett system där de boende får sin vattenförsörjning från nederbörd – med hjälp av alger. Nu prisas idén som tagits fram av en grupp nyblivna arkitekter.