Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Revidering av AB 04 och ABT 06

Byggandets kontraktskommitté, BKK, är i slutskedet av en revidering av AB och ABT. Ett projekt som pågått sedan 2016.

Revidering av AB 04 och ABT 06

Byggandets kontraktskommitté, BKK, är i slutskedet av en revidering av AB och ABT. Ett projekt som pågått sedan 2016.

Förbättrat stöd för publik laddinfrastruktur

Statliga Klimatklivet har ändrat ansökningsförfarandet för stödet till publika laddplatser. Förändringarna är tänkta att främja en tätare och robustare laddinfrastruktur.

Förbättrat stöd för publik laddinfrastruktur

Statliga Klimatklivet har ändrat ansökningsförfarandet för stödet till publika laddplatser. Förändringarna är tänkta att främja en tätare och robustare laddinfrastruktur.

Handbok för byggledning av VA-ledningsprojekt

VA-ledningar som läggs idag ska hålla en hög kvalitet för att kunna uppnå en lång livslängd. Det ställer krav på att beställarens byggledning görs systematiskt och med bra kvalitet. En ny handbok ska hjälpa till med det.

Handbok för byggledning av VA-ledningsprojekt

VA-ledningar som läggs idag ska hålla en hög kvalitet för att kunna uppnå en lång livslängd. Det ställer krav på att beställarens byggledning görs systematiskt och med bra kvalitet. En ny handbok ska hjälpa till med det.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Energiklassade byggbodar ska minska klimatpåverkan

Ett förslag på ett energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar har tagits fram i ett branschgemensamt projekt. Nu pilotklassas de första objekten, berättar Helena Eriksson, projektledare och konsult åt Peab.

Energiklassade byggbodar ska minska klimatpåverkan

Ett förslag på ett energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar har tagits fram i ett branschgemensamt projekt. Nu pilotklassas de första objekten, berättar Helena Eriksson, projektledare och konsult åt Peab.

Grön finansiering för energieffektiva småhus

I förstudien "Gemensam upphandling och grön finansiering" kartläggs möjligheter för ägare av småhus.

Grön finansiering för energieffektiva småhus

I förstudien "Gemensam upphandling och grön finansiering" kartläggs möjligheter för ägare av småhus.

TV: Ny bok om effektivare bostadsbyggande

Boken "Bygg för fler! Agenda för bostadsbyggande" ger förslag på hur man ska få till ett effektivt bostadsbyggande så att så många som möjligt kan få den typ av boende de önskar. I ett tv-inslag berättar författarna om boken.

TV: Ny bok om effektivare bostadsbyggande

Boken "Bygg för fler! Agenda för bostadsbyggande" ger förslag på hur man ska få till ett effektivt bostadsbyggande så att så många som möjligt kan få den typ av boende de önskar. I ett tv-inslag berättar författarna om boken.

Nya kravet: Entreprenörer ska hålla hastigheten

Transporter i Trafikverkets upphandlade entreprenader ska hålla hastigheten. Det är ett nytt krav från myndigheten. Om något år kan det bli krav på att redovisa hur god efterlevnaden är.

Nya kravet: Entreprenörer ska hålla hastigheten

Transporter i Trafikverkets upphandlade entreprenader ska hålla hastigheten. Det är ett nytt krav från myndigheten. Om något år kan det bli krav på att redovisa hur god efterlevnaden är.

Lägger klimatkalkyl redan vid anbud

Efterfrågat av kund och ett sätt för företaget självt att beräkna sin klimatpåverkan. Två anledningar till att Veidekke Bygg börjar lämna klimatkalkyl redan vid anbud.

Lägger klimatkalkyl redan vid anbud

Efterfrågat av kund och ett sätt för företaget självt att beräkna sin klimatpåverkan. Två anledningar till att Veidekke Bygg börjar lämna klimatkalkyl redan vid anbud.

Nå klimatmålen med bättre upphandlingar

Upphandlingar kan vara ett effektivt verktyg för att uppnå klimatmål och andra samhällsmål. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har listat nio faktorer för att lyckas med detta.

Nå klimatmålen med bättre upphandlingar

Upphandlingar kan vara ett effektivt verktyg för att uppnå klimatmål och andra samhällsmål. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har listat nio faktorer för att lyckas med detta.

Möjligheter med EnOff-modellen

EnOff är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentlig sektor. I en slutrapport redovisas resultaten från projektet som tog fram modellen.

Möjligheter med EnOff-modellen

EnOff är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentlig sektor. I en slutrapport redovisas resultaten från projektet som tog fram modellen.

Konsultavtal ska optimera driften av smarta byggnader

Ett nytt funktionskonsultavtal ska komplettera ABK. Avtalet ska säkerställa att inbyggda smarta tekniska system når sin fulla potential då konsulten är med från idé till slutet av garantitid.

Konsultavtal ska optimera driften av smarta byggnader

Ett nytt funktionskonsultavtal ska komplettera ABK. Avtalet ska säkerställa att inbyggda smarta tekniska system når sin fulla potential då konsulten är med från idé till slutet av garantitid.

Stöd för upphandling av energieffektivisering

Energieffektiviseringsföretagen och Energikontoret Mälardalen har tagit fram ett stöd för att underlätta upphandling av energieffektiva varor och tjänster.

Stöd för upphandling av energieffektivisering

Energieffektiviseringsföretagen och Energikontoret Mälardalen har tagit fram ett stöd för att underlätta upphandling av energieffektiva varor och tjänster.

TV: Ny handbok för känd projektstyrningsmetod

Successivprincipen är en metod för projektstyrning som används för att styra såväl tid som kostnad i ett projekt. Nu har det kommit en ny handbok för metoden.

TV: Ny handbok för känd projektstyrningsmetod

Successivprincipen är en metod för projektstyrning som används för att styra såväl tid som kostnad i ett projekt. Nu har det kommit en ny handbok för metoden.

Minska klimatpåverkan vid renoveringar

Hur kan byggbranschen på bästa sätt minska sin klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnationsprojekt? Det undersöks i ett projekt.

Minska klimatpåverkan vid renoveringar

Hur kan byggbranschen på bästa sätt minska sin klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnationsprojekt? Det undersöks i ett projekt.

Så väl fungerar olika solcellssystem

Energimyndigheten har långtidstestat hela system för solcellsanläggningar. Resultaten redovisas nu i en slutrapport.

Så väl fungerar olika solcellssystem

Energimyndigheten har långtidstestat hela system för solcellsanläggningar. Resultaten redovisas nu i en slutrapport.

Viktiga ändringar i säkerhetsskyddslagen

En rad förändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen skedde den 1 december 2021. Ändringarna berör bland annat anmälan om säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddschef.

Viktiga ändringar i säkerhetsskyddslagen

En rad förändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen skedde den 1 december 2021. Ändringarna berör bland annat anmälan om säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddschef.

Kommuner vill energieffektivisera mer

Två tredjedelar av kommunpolitikerna ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen. Det visar en ny undersökning.

Kommuner vill energieffektivisera mer

Två tredjedelar av kommunpolitikerna ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen. Det visar en ny undersökning.

Lägre utsläpp med avfallskrav i upphandling

Det går att styra mot minskade utsläpp i upphandlingar. Med hjälp av hållbarhetskriterier blir det lättare. Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten helt nya krav för avfall och rivning.

Lägre utsläpp med avfallskrav i upphandling

Det går att styra mot minskade utsläpp i upphandlingar. Med hjälp av hållbarhetskriterier blir det lättare. Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten helt nya krav för avfall och rivning.

Tips för energieffektivare byggprojekt

En ny rapport presenterar en kunskapssammanställning av energianvändningen på byggarbetsplatser, goda exempel och en vägledning för energiarbetet genom byggprojektets faser.

Tips för energieffektivare byggprojekt

En ny rapport presenterar en kunskapssammanställning av energianvändningen på byggarbetsplatser, goda exempel och en vägledning för energiarbetet genom byggprojektets faser.