Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Dom: Kulturmiljöorganisationer får överklaga rivningsbeslut

Kan en organisation överklaga ett beslut om rivning? Mark- och miljööverdomstolen fastslår att det beror på vilket huvudsyfte organisationen har.

Dom: Kulturmiljöorganisationer får överklaga rivningsbeslut

Kan en organisation överklaga ett beslut om rivning? Mark- och miljööverdomstolen fastslår att det beror på vilket huvudsyfte organisationen har.

Reglerna för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025.

Reglerna för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Undersökning förbättrade förvaltningens kvalitet

Femton fastighetsägare i Umeå har undersökt hur hyresgästerna upplever förvaltningens kvalitet och service. Resultatet har lett till åtgärder och prioriteringar som lett till nöjdare hyresgäster och högre hyresintäkter.

Undersökning förbättrade förvaltningens kvalitet

Femton fastighetsägare i Umeå har undersökt hur hyresgästerna upplever förvaltningens kvalitet och service. Resultatet har lett till åtgärder och prioriteringar som lett till nöjdare hyresgäster och högre hyresintäkter.

Certifieringskravet på pannoperatörer ses över

Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

Certifieringskravet på pannoperatörer ses över

Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

”Bättre bygghandlingar kan motverka korrosion”

Problemen med korrosion i värme- och kylsystem växer. För att förebygga detta måste konsulten bli bättre på att skriva bygghandlingar. Det menar Rafael Ospino, en av författarna bakom en ny rapport.

”Bättre bygghandlingar kan motverka korrosion”

Problemen med korrosion i värme- och kylsystem växer. För att förebygga detta måste konsulten bli bättre på att skriva bygghandlingar. Det menar Rafael Ospino, en av författarna bakom en ny rapport.

”Vattenskaderapporten är ett bra mätverktyg”

Den ger oss fingervisningar för var det läcker som mest. Det sa Thomas Lundgren, vd på Säker Vatten, när Vattenskaderapporten för 2021 presenterades.

”Vattenskaderapporten är ett bra mätverktyg”

Den ger oss fingervisningar för var det läcker som mest. Det sa Thomas Lundgren, vd på Säker Vatten, när Vattenskaderapporten för 2021 presenterades.

Effektivisering av byggnadsnämnders tillsyn

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i plan- och bygglagen med syfte att förenkla, förtydliga och effektivisera arbetet inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Effektivisering av byggnadsnämnders tillsyn

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i plan- och bygglagen med syfte att förenkla, förtydliga och effektivisera arbetet inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Nytt grepp mot vattenskador i kök

Det blir allt vanligare med vattenskador i kök. För att komma till rätta med problemet har branschorganisationer, försäkringsbolag och tillverkare gått samman och startat projektet Köket.

Nytt grepp mot vattenskador i kök

Det blir allt vanligare med vattenskador i kök. För att komma till rätta med problemet har branschorganisationer, försäkringsbolag och tillverkare gått samman och startat projektet Köket.

Drönare hjälper elbolag att skydda fåglar

Vattenfall har utvecklat en drönare som kan fästa fågelskrämmor i ledningarna. Det räddar både fåglars liv och hjälper till att avstyra elavbrott.

Drönare hjälper elbolag att skydda fåglar

Vattenfall har utvecklat en drönare som kan fästa fågelskrämmor i ledningarna. Det räddar både fåglars liv och hjälper till att avstyra elavbrott.

Ny metod för att optimera fjärrvärmenäten

Om returtemperaturen sänks i ett fjärrvärmesystem kan både ekonomin och miljön gynnas. I en avhandling presenteras en metod för hur energibolag kan arbeta med detta på ett strukturerat sätt.

Ny metod för att optimera fjärrvärmenäten

Om returtemperaturen sänks i ett fjärrvärmesystem kan både ekonomin och miljön gynnas. I en avhandling presenteras en metod för hur energibolag kan arbeta med detta på ett strukturerat sätt.

Tiodubblar antalet sensorer på ledningsnätet

PiteEnergis satsning på sensorer som larmar vid driftstörningar på luftledningsnätet visar positiva resultat. Nu investerar bolaget i ytterligare sensorer och gör en större satsning på att digitalisera elnätet.

Tiodubblar antalet sensorer på ledningsnätet

PiteEnergis satsning på sensorer som larmar vid driftstörningar på luftledningsnätet visar positiva resultat. Nu investerar bolaget i ytterligare sensorer och gör en större satsning på att digitalisera elnätet.

Söker läckor i fjärrvärmenätet med hund

Dennis Asplund, driftledare på Norrtälje Energi, har initierat ett pilotprojekt där en hund används för att hitta fjärrvärmeläckor. Resultatet är mycket gott.

Söker läckor i fjärrvärmenätet med hund

Dennis Asplund, driftledare på Norrtälje Energi, har initierat ett pilotprojekt där en hund används för att hitta fjärrvärmeläckor. Resultatet är mycket gott.

Sämre underhåll och service kan bli effekten

Bostadsbolagens kostnader ökar snabbare än vad hyrorna höjs. Resultatet kan bli sämre underhåll och mindre service enligt en rapport från Sveriges Allmännytta.

Sämre underhåll och service kan bli effekten

Bostadsbolagens kostnader ökar snabbare än vad hyrorna höjs. Resultatet kan bli sämre underhåll och mindre service enligt en rapport från Sveriges Allmännytta.

Halva miljonprogrammet måste renoveras

En rapport från NCC med nya siffror från SCB visar att drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. För 140 000 lägenheter är behovet akut.

Halva miljonprogrammet måste renoveras

En rapport från NCC med nya siffror från SCB visar att drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. För 140 000 lägenheter är behovet akut.

App för felanmälningar lockar invånare

Under 2020 fick Stockholms stad in 165 000 synpunkter via tjänsten Tyck till. En tjänst som växer stadigt sedan starten. "Idag har var nionde stockholmare laddat ner appen", säger Sandra Sigebrant, enhetschef på trafikkontoret.

App för felanmälningar lockar invånare

Under 2020 fick Stockholms stad in 165 000 synpunkter via tjänsten Tyck till. En tjänst som växer stadigt sedan starten. "Idag har var nionde stockholmare laddat ner appen", säger Sandra Sigebrant, enhetschef på trafikkontoret.

Klottret minskade med färgglada nätstationer

När ungdomarna fick vara med och utsmycka nätstationerna minskade klottret. Luleå Energis satsning har gett effekt och i somras fick ytterligare fyra nätstationer en ny snygg design.

Klottret minskade med färgglada nätstationer

När ungdomarna fick vara med och utsmycka nätstationerna minskade klottret. Luleå Energis satsning har gett effekt och i somras fick ytterligare fyra nätstationer en ny snygg design.

Var tredje BRF sparar inte tillräckligt

Tre av tio bostadsrättsföreningar har ett för lågt sparande. Många av föreningarna kan inte täcka upp för kommande underhåll. Det visar en ny rapport.

Var tredje BRF sparar inte tillräckligt

Tre av tio bostadsrättsföreningar har ett för lågt sparande. Många av föreningarna kan inte täcka upp för kommande underhåll. Det visar en ny rapport.

Vi måste kunna blicka bakåt för att göra framsteg

DEBATT: Ibland kan man tycka att det var bättre förr. Det kan uppfattas som en vanlig kommentar bland bakåtsträvare. Det jag tänker på är avgasningen i värmesystem.

...
Vi måste kunna blicka bakåt för att göra framsteg

Roland Jonsson Debatt

Seniorkonsult Energi WSP Environmental

Nya miljoner till allmänna samlingslokaler

I år delar Boverket ut drygt 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går bland annat till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Nya miljoner till allmänna samlingslokaler

I år delar Boverket ut drygt 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går bland annat till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.