Varan har lagts till i varukorgen
Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Handbok för arbetet med cyklister och gåendes infrastruktur

En handbok som ger råd och stöd i arbetet med gående och cyklisters infrastruktur har uppdaterats. Bland annat finns råd om utformning av korsningar och cykelparkeringar.

Handbok för arbetet med cyklister och gåendes infrastruktur

En handbok som ger råd och stöd i arbetet med gående och cyklisters infrastruktur har uppdaterats. Bland annat finns råd om utformning av korsningar och cykelparkeringar.

Vägvalen när Sverige behöver renoveras

WSP har undersökt statusen för Sveriges el, vatten- och transportsystem. Svenskarna är mest oroliga för elnätet. Det framkommer i en ny rapport.

Vägvalen när Sverige behöver renoveras

WSP har undersökt statusen för Sveriges el, vatten- och transportsystem. Svenskarna är mest oroliga för elnätet. Det framkommer i en ny rapport.

Hissar för utrymning i ny standard

Hissen har aldrig haft en viktig roll i fastigheters utrymningsstrategi. Tvärtom stängs den ofta av i händelse av brand. Nu förändrar en ny standard från SIS detta.

Hissar för utrymning i ny standard

Hissen har aldrig haft en viktig roll i fastigheters utrymningsstrategi. Tvärtom stängs den ofta av i händelse av brand. Nu förändrar en ny standard från SIS detta.

Svårt med laddplatser när fler boende har elbil

Sveriges Allmännytta visar i en ny studie att inom 10 till 20 år förväntas hälften av de boende ha elbil. Men många bostadsbolag hinner inte med att installera laddplatser i takt med efterfrågan. 

Svårt med laddplatser när fler boende har elbil

Sveriges Allmännytta visar i en ny studie att inom 10 till 20 år förväntas hälften av de boende ha elbil. Men många bostadsbolag hinner inte med att installera laddplatser i takt med efterfrågan. 

Självkörande fordon ställer högre krav på väghållaren

Fler fordon får automatiserade funktioner och blir alltmer självkörande. Det kommer ställa högre krav på att väghållaren sköter och underhåller infrastrukturen visar en ny rapport.

Självkörande fordon ställer högre krav på väghållaren

Fler fordon får automatiserade funktioner och blir alltmer självkörande. Det kommer ställa högre krav på att väghållaren sköter och underhåller infrastrukturen visar en ny rapport.

"Målet är att ingen ska skadas i hissar"

Med bättre säkerhet kan fastighetsägare minska antalet olyckor med äldre hissar i flerbostadshus. Boverket föreslår ändringar som välkomnas av Hissförbundet.

"Målet är att ingen ska skadas i hissar"

Med bättre säkerhet kan fastighetsägare minska antalet olyckor med äldre hissar i flerbostadshus. Boverket föreslår ändringar som välkomnas av Hissförbundet.

Bygg så att bilen blir den nya hästen

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Bygg så att bilen blir den nya hästen

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Intresset ökar för multifunktionella mobilitetshus

I takt med att antalet bilägare minskar kommer fler parkeringshus att ersättas av mobilitetshus. Det menar fastighetsbolaget Hub park som startats med uppgift att bygga och utveckla multifunktionella mobilitetshus.

Intresset ökar för multifunktionella mobilitetshus

I takt med att antalet bilägare minskar kommer fler parkeringshus att ersättas av mobilitetshus. Det menar fastighetsbolaget Hub park som startats med uppgift att bygga och utveckla multifunktionella mobilitetshus.

Att rädda stadskärnan med digital satsning: Så gick det

Borås City lanserade under slutet av förra året en digital handelsplattform för den lokala cityhandeln. Projektet har fallit väl ut och tros blir kvar även efter pandemin.

Att rädda stadskärnan med digital satsning: Så gick det

Borås City lanserade under slutet av förra året en digital handelsplattform för den lokala cityhandeln. Projektet har fallit väl ut och tros blir kvar även efter pandemin.

Farliga hissar ska ge byggsanktionsavgift

Vid otillåten användning av hissar ska fastighetsägaren betala en straffavgift. Högsta domstolen delar den bedömning som byggnadsnämnden i Göteborg kommit fram till.

Farliga hissar ska ge byggsanktionsavgift

Vid otillåten användning av hissar ska fastighetsägaren betala en straffavgift. Högsta domstolen delar den bedömning som byggnadsnämnden i Göteborg kommit fram till.

Stor potential att effektivisera parkeringsytor

För att förtätning inte ska leda till ökad biltrafik måste parkeringsutbudet effektiviseras och parkeringsytor samutnyttjas bättre. Det är ett par av slutsatserna i ett nytt forskningsprojekt.

Stor potential att effektivisera parkeringsytor

För att förtätning inte ska leda till ökad biltrafik måste parkeringsutbudet effektiviseras och parkeringsytor samutnyttjas bättre. Det är ett par av slutsatserna i ett nytt forskningsprojekt.

Effektiva mobilitetstjänster i bostadsområden

En ny guide för mobilitetstjänster har tagits fram. Guiden ska fungera som ett stöd åt fastighetsägare och kommuner.

Effektiva mobilitetstjänster i bostadsområden

En ny guide för mobilitetstjänster har tagits fram. Guiden ska fungera som ett stöd åt fastighetsägare och kommuner.

Säkerhetsbrister i äldre hissar utreds

Branschorganisationen Hissförbundet har länge påtalat att det finns säkerhetsbrister i äldre hissar i flerbostadshus. Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att utreda retroaktiva krav för att åtgärda bristerna.

Säkerhetsbrister i äldre hissar utreds

Branschorganisationen Hissförbundet har länge påtalat att det finns säkerhetsbrister i äldre hissar i flerbostadshus. Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att utreda retroaktiva krav för att åtgärda bristerna.

Norvik Hamn totalvinnare i Årets Bygge

Stockholms Hamnars nybyggda hamn Stockholm Norvik Hamn vinner Årets Bygge 2021. De tog hem pris i kategorin infrastruktur och blev även årets totalvinnare.

Norvik Hamn totalvinnare i Årets Bygge

Stockholms Hamnars nybyggda hamn Stockholm Norvik Hamn vinner Årets Bygge 2021. De tog hem pris i kategorin infrastruktur och blev även årets totalvinnare.

Så ska unik digital satsning rädda stadskärnan

Många stadskärnor utmanas under pandemin. I Borås city satsar man på en kombination av en digital och lokal marknadsplats som på samma gång ska minska antalet transporter in till city.

Så ska unik digital satsning rädda stadskärnan

Många stadskärnor utmanas under pandemin. I Borås city satsar man på en kombination av en digital och lokal marknadsplats som på samma gång ska minska antalet transporter in till city.

Renoveringsbehov oroar branschen

I en ny rapport från WSP framkommer stor oro inför renoveringsbehoven av gemensamma tillgångar. Branschorganisationerna är oroliga för el- och vattenförsörjning, vägar och byggnader.

Renoveringsbehov oroar branschen

I en ny rapport från WSP framkommer stor oro inför renoveringsbehoven av gemensamma tillgångar. Branschorganisationerna är oroliga för el- och vattenförsörjning, vägar och byggnader.

Det krävs regeländringar för att kunna lösa säkerhetsproblem i äldre hissar

DEBATT: För många i samhället, framför allt äldre och personer med funktionsnedsättning, är hissar en avgörande förutsättning för att på lika villkor som alla andra ha tillgång till boende, transporter och övriga samhällsfunktioner.

...
Det krävs regeländringar för att kunna lösa säkerhetsproblem i äldre hissar

För många i samhället, framför allt äldre och personer med funktionsnedsättning, är hissar en avgörande förutsättning för att på lika villkor som alla andra ha tillgång till boende, transporter och övriga samhällsfunktioner.

Daniel Nyman och Anne Geitmann Debatt

Hissförbundet

De är först med elbilspool

Väsbyhem är ett av tre bolag som inför mobilitetstjänster i befintligt tillstånd. De ingår i ett pilotprojekt.

De är först med elbilspool

Väsbyhem är ett av tre bolag som inför mobilitetstjänster i befintligt tillstånd. De ingår i ett pilotprojekt.