Varan har lagts till i varukorgen
Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Digital ordlista för byggbranschen

En ny tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till plan- och bygglagen har tagits fram. Boverkets begreppsbank ska skapa en enhetlig branschterminologi.

Digital ordlista för byggbranschen

En ny tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till plan- och bygglagen har tagits fram. Boverkets begreppsbank ska skapa en enhetlig branschterminologi.

Kylboxar för mat testas i flerbostadshus

Bostadsbolaget Telge Bostäder satsar på att erbjuda kylboxar i trapphusen för de boende. Detta som en service för att smidigt ta emot leverans av matkassar.

Kylboxar för mat testas i flerbostadshus

Bostadsbolaget Telge Bostäder satsar på att erbjuda kylboxar i trapphusen för de boende. Detta som en service för att smidigt ta emot leverans av matkassar.

Tjänsten ”Hitta certifierade personer” begränsas

Från årsskiftet är det bara möjligt att söka efter certifierade energiexperter och intygsgivare på Boverkets e-tjänst. Andra certifierade personer går att hitta hos Rise och Kiwa.

Tjänsten ”Hitta certifierade personer” begränsas

Från årsskiftet är det bara möjligt att söka efter certifierade energiexperter och intygsgivare på Boverkets e-tjänst. Andra certifierade personer går att hitta hos Rise och Kiwa.

Hiss behövs inte för tillgänglighet

En tvättstuga i källarplanet kan uppfylla kraven på tillgänglighet, trots avsaknad av hiss. Det fastslår mark- och miljööverdomstolen.

Hiss behövs inte för tillgänglighet

En tvättstuga i källarplanet kan uppfylla kraven på tillgänglighet, trots avsaknad av hiss. Det fastslår mark- och miljööverdomstolen.

Stöd för att tillgängliggöra kulturarvet

Riksantikvarieämbetet delar ut 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten.

Stöd för att tillgängliggöra kulturarvet

Riksantikvarieämbetet delar ut 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Ökad trygghet med blåljuskod installerad

För att öka tryggheten för hyresgästerna har fastighetsbolaget Olov Lindgrens bostadsfastigheter installerat blåljuskod i samtliga entréer.  

Ökad trygghet med blåljuskod installerad

För att öka tryggheten för hyresgästerna har fastighetsbolaget Olov Lindgrens bostadsfastigheter installerat blåljuskod i samtliga entréer.  

Ombyggnaden av Sjöfartsmuseet färdig

Nytt större akvarium under mark, flyttad entré och bättre tillgänglighet. Det är några resultat efter den större om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.

Ombyggnaden av Sjöfartsmuseet färdig

Nytt större akvarium under mark, flyttad entré och bättre tillgänglighet. Det är några resultat efter den större om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.

Handbok för inkluderande kulturmiljöer

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir ofta exkluderade. En ny handbok visar hur förvaltare kan skapa tillgängliga kulturmiljöupplevelser.

Handbok för inkluderande kulturmiljöer

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir ofta exkluderade. En ny handbok visar hur förvaltare kan skapa tillgängliga kulturmiljöupplevelser.

"Målet är att ingen ska skadas i hissar"

Med bättre säkerhet kan fastighetsägare minska antalet olyckor med äldre hissar i flerbostadshus. Boverket föreslår ändringar som välkomnas av Hissförbundet.

"Målet är att ingen ska skadas i hissar"

Med bättre säkerhet kan fastighetsägare minska antalet olyckor med äldre hissar i flerbostadshus. Boverket föreslår ändringar som välkomnas av Hissförbundet.

Mer träffsäkra statsbidrag mot segregation

Statsbidragen för att minska och motverka segregation ska avgränsas till de 74 kommuner där utmaningarna är som störst, enligt ett nytt beslut från regeringen.

Mer träffsäkra statsbidrag mot segregation

Statsbidragen för att minska och motverka segregation ska avgränsas till de 74 kommuner där utmaningarna är som störst, enligt ett nytt beslut från regeringen.

De testar nytt koncept med boendebudget

Helsingborgshem vill stötta alla goda idéer som de boende har för att göra sitt bostadsområde mer trivsamt och tryggt. Därför har avsattbostadsbolaget en projektbudget på 100 000 kronor som de boende kan ansöka om finansiering från.  

De testar nytt koncept med boendebudget

Helsingborgshem vill stötta alla goda idéer som de boende har för att göra sitt bostadsområde mer trivsamt och tryggt. Därför har avsattbostadsbolaget en projektbudget på 100 000 kronor som de boende kan ansöka om finansiering från.  

Intresset ökar för multifunktionella mobilitetshus

I takt med att antalet bilägare minskar kommer fler parkeringshus att ersättas av mobilitetshus. Det menar fastighetsbolaget Hub park som startats med uppgift att bygga och utveckla multifunktionella mobilitetshus.

Intresset ökar för multifunktionella mobilitetshus

I takt med att antalet bilägare minskar kommer fler parkeringshus att ersättas av mobilitetshus. Det menar fastighetsbolaget Hub park som startats med uppgift att bygga och utveckla multifunktionella mobilitetshus.

Teaterridå går upp efter varsam renovering

Under pandemin har Higab renoverat och byggt om Göteborgs Stadsteater. Nu är teatern moderniserad samtidigt som de kulturhistoriska värdena har lyfts fram.

Teaterridå går upp efter varsam renovering

Under pandemin har Higab renoverat och byggt om Göteborgs Stadsteater. Nu är teatern moderniserad samtidigt som de kulturhistoriska värdena har lyfts fram.

De drabbades minst av pandemin

Omsättningen i stadskärnorna minskade med 17 procent under pandemiåret 2020. Det var stadskärnorna i mindre städer som klarade sig bäst, visar en ny rapport.

De drabbades minst av pandemin

Omsättningen i stadskärnorna minskade med 17 procent under pandemiåret 2020. Det var stadskärnorna i mindre städer som klarade sig bäst, visar en ny rapport.

Kritiken: Laddstationer är ej handikappvänliga

Många av dagens publika laddare för elbilar är omöjliga att använda för personer med funktionsvariationer. "Bristen på krav och tillsynsansvar gör detta till en blind fläck. Någon måste ha huvudansvaret", säger Johan Lagrelius på Biofuel Region.

Kritiken: Laddstationer är ej handikappvänliga

Många av dagens publika laddare för elbilar är omöjliga att använda för personer med funktionsvariationer. "Bristen på krav och tillsynsansvar gör detta till en blind fläck. Någon måste ha huvudansvaret", säger Johan Lagrelius på Biofuel Region.

Nytt verktyg för bättre analys om segregation

Med hjälp av ett nytt webbaserat statistikverktyg kan en samlad bild av den socioekonomiska bostadssegregationen tas fram. En förhoppning är att verktyget ska leda till mer träffsäkra och effektiva insatser.

Nytt verktyg för bättre analys om segregation

Med hjälp av ett nytt webbaserat statistikverktyg kan en samlad bild av den socioekonomiska bostadssegregationen tas fram. En förhoppning är att verktyget ska leda till mer träffsäkra och effektiva insatser.

Boende får en miljon att bestämma över

Odlingsgemenskap, utomhusbio och vattenlek för barn. Det är några projekt som hyresgästerna vill använda pengarna de fått av Bostadsbolaget för att öka gemenskapen i områdena.

Boende får en miljon att bestämma över

Odlingsgemenskap, utomhusbio och vattenlek för barn. Det är några projekt som hyresgästerna vill använda pengarna de fått av Bostadsbolaget för att öka gemenskapen i områdena.

Det hindrar bostäder från att vara tillgängliga

Tillgängliga bostäder behövs för att alla människor ska kunna leva bra och aktiva liv. I det omfattande forskningsprojektet Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska hinder som finns i våra bostäder.

Det hindrar bostäder från att vara tillgängliga

Tillgängliga bostäder behövs för att alla människor ska kunna leva bra och aktiva liv. I det omfattande forskningsprojektet Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska hinder som finns i våra bostäder.