Varan har lagts till i varukorgen
Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Nya anvisningar för gasmätning

Energigas Sverige har tagit fram nya branschregler för mätning av energigas. Bland annat ges exempel på lösningar som uppfyller gällande lagstiftning.

Nya anvisningar för gasmätning

Energigas Sverige har tagit fram nya branschregler för mätning av energigas. Bland annat ges exempel på lösningar som uppfyller gällande lagstiftning.

Innovativa lösningar i snabba hissar

För att klara av de uppskattningsvis 3 000 personer som kommer använda hissarna dagligen har Karlatornet utrustats med de snabbaste hissarna i Norden. Det kräver teknik i framkant.

Innovativa lösningar i snabba hissar

För att klara av de uppskattningsvis 3 000 personer som kommer använda hissarna dagligen har Karlatornet utrustats med de snabbaste hissarna i Norden. Det kräver teknik i framkant.

Det händer i det gigantiska danska tunnelbygget

18 kilometer lång och över 70 miljarder kronor dyr. Det är några siffror som beskriver tunneln som ska byggas under havsytan mellan Danmark och Tyskland.

Det händer i det gigantiska danska tunnelbygget

18 kilometer lång och över 70 miljarder kronor dyr. Det är några siffror som beskriver tunneln som ska byggas under havsytan mellan Danmark och Tyskland.

Internationell termförteckning för internet of things

En svensk vokabulär för IoT-termer som baseras på internationell motsvarighet har tagits fram. Vokabulären finns fritt tillgängliga på sajten Electropedia.

Internationell termförteckning för internet of things

En svensk vokabulär för IoT-termer som baseras på internationell motsvarighet har tagits fram. Vokabulären finns fritt tillgängliga på sajten Electropedia.

Stoppar upphandling av elväg – för dyrt

Sveriges första permanenta elväg ska byggas mellan Hallsberg och Örebro. Men nu avbryter Trafikverket upphandlingen. Kostnaderna har ökat för mycket.

Stoppar upphandling av elväg – för dyrt

Sveriges första permanenta elväg ska byggas mellan Hallsberg och Örebro. Men nu avbryter Trafikverket upphandlingen. Kostnaderna har ökat för mycket.

Kommun laserskannar 35 000 träd

I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Kommun laserskannar 35 000 träd

I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Råd om självdrag vid innemiljöutredningar

Ett nytt dokument ska ge lättförståeliga råd om hur självdragsventilation fungerar. Råd som ska komplettera den så kallade SWESIAQ-modellen som används vid innemiljöutredningar.

Råd om självdrag vid innemiljöutredningar

Ett nytt dokument ska ge lättförståeliga råd om hur självdragsventilation fungerar. Råd som ska komplettera den så kallade SWESIAQ-modellen som används vid innemiljöutredningar.

Samlar uppvärmd luft i berget – så har det gått

I nya stadsdelen Sigtuna stadsängar värms byggnaderna genom en närvärmeanläggning. Två år har gått sedan anläggningen började användas, med goda resultat.

Samlar uppvärmd luft i berget – så har det gått

I nya stadsdelen Sigtuna stadsängar värms byggnaderna genom en närvärmeanläggning. Två år har gått sedan anläggningen började användas, med goda resultat.

Det krävs för att locka unga till fastighetsbranschen

Kompetensbristen är stor inom fastighetsbranschen. Att locka unga är avgörande inför framtiden, menar rekryterare. En utmaning är att unga saknar kunskap om vad man kan arbeta med i branschen.

Det krävs för att locka unga till fastighetsbranschen

Kompetensbristen är stor inom fastighetsbranschen. Att locka unga är avgörande inför framtiden, menar rekryterare. En utmaning är att unga saknar kunskap om vad man kan arbeta med i branschen.

Här ska robot hämta sopor i miljörummen

I Helsingborg ska man testa att låta robotar hämta avfall från miljörum i byggnader. Det som en del i ett nystart projekt som ska pågå i två år.

Här ska robot hämta sopor i miljörummen

I Helsingborg ska man testa att låta robotar hämta avfall från miljörum i byggnader. Det som en del i ett nystart projekt som ska pågå i två år.

Tre tekniker för energilagring

Med bättre teknik för energilagring går det att öka användningen av förnybar energi. På ett webbinarium presenterades tre olika tekniker och projekt inom programmet Termo.

Tre tekniker för energilagring

Med bättre teknik för energilagring går det att öka användningen av förnybar energi. På ett webbinarium presenterades tre olika tekniker och projekt inom programmet Termo.

Så kan AI optimera förvaltningen och sänka klimatavtrycket

Bostadsföretaget Stena Fastigheter använder AI för att styra värmen och sänka klimatavtrycket. 18 000 lägenheter är redan uppkopplade. Förutom minskad värmeförbrukning är målet ett jämnare inomhusklimat.

Så kan AI optimera förvaltningen och sänka klimatavtrycket

Bostadsföretaget Stena Fastigheter använder AI för att styra värmen och sänka klimatavtrycket. 18 000 lägenheter är redan uppkopplade. Förutom minskad värmeförbrukning är målet ett jämnare inomhusklimat.

Checklista för EMC

EMC innebär att elprodukter och elektriska system inte ska störa varandra. Många känner inte till begreppet. Därför har SEK Svensk Elstandrad tagit fram en checklista till hjälp för den som planerar en elinstallation.

Checklista för EMC

EMC innebär att elprodukter och elektriska system inte ska störa varandra. Många känner inte till begreppet. Därför har SEK Svensk Elstandrad tagit fram en checklista till hjälp för den som planerar en elinstallation.

Använder batterilagring på bygget

På en byggarbetsplats i Stockholm har ett batterilagringssystem installerats. Det för att minska risken för lokal effektbrist och för att minska klimatpåverkan.

Använder batterilagring på bygget

På en byggarbetsplats i Stockholm har ett batterilagringssystem installerats. Det för att minska risken för lokal effektbrist och för att minska klimatpåverkan.

Nya råd om dimensionering av tappvatten

De första branschrekommendationerna för tillämpning av Boverkets nya byggregler har kommit. Det är råd för dimensionering av kopplings- och fördelningsledningar i tappvatteninstallationer.

Nya råd om dimensionering av tappvatten

De första branschrekommendationerna för tillämpning av Boverkets nya byggregler har kommit. Det är råd för dimensionering av kopplings- och fördelningsledningar i tappvatteninstallationer.

Ventilavledare ska hindra strömavbrott

I syfte att få ner antalet strömavbrott till följd av åska kommer Eon att installera ventilavledare på en del av regionnätet på Öland.

Ventilavledare ska hindra strömavbrott

I syfte att få ner antalet strömavbrott till följd av åska kommer Eon att installera ventilavledare på en del av regionnätet på Öland.

Nya föreskrifter påverkar AMA EL

Hur påverkas AMA EL av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter? Svaret på det och mycket mer går att läsa i senaste numret av AMA-nytt.

Nya föreskrifter påverkar AMA EL

Hur påverkas AMA EL av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter? Svaret på det och mycket mer går att läsa i senaste numret av AMA-nytt.

Karlskronas klimatpilot

På Blåportshöjden i Karlskrona tornar ett svart skifferhus upp sig. Här byggs Blå Port – netto noll-huset med speciallösningar för energi och hållbarhet.

Karlskronas klimatpilot

På Blåportshöjden i Karlskrona tornar ett svart skifferhus upp sig. Här byggs Blå Port – netto noll-huset med speciallösningar för energi och hållbarhet.