Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för hållbara saneringsmetoder

Det finns flera olika åtgärder som kan användas för att minska eller ta bort föroreningar. En ny vägledning ska hjälpa till att bedöma hållbarheten i åtgärderna.

Vägledning för hållbara saneringsmetoder

Det finns flera olika åtgärder som kan användas för att minska eller ta bort föroreningar. En ny vägledning ska hjälpa till att bedöma hållbarheten i åtgärderna.

Unik teknik sanerade efter stor giftskandal

I skånska Teckomatorp grävdes på 1970-talet hundratals tunnor med gifter ner i marken på BT Kemis tomt. Nu har de sista föroreningarna tagits bort med en speciell teknik. Men det kan ha fått en oväntad konsekvens.

Unik teknik sanerade efter stor giftskandal

I skånska Teckomatorp grävdes på 1970-talet hundratals tunnor med gifter ner i marken på BT Kemis tomt. Nu har de sista föroreningarna tagits bort med en speciell teknik. Men det kan ha fått en oväntad konsekvens.

Vill skärpa gränsvärdet för PFAS i dricksvatten

Livsmedelsverket vill sätta det strängaste möjliga gränsvärdet för fyra olika PFAS-ämnen i dricksvatten. Det kan innebära att flera kommuner och VA-bolag måste investera i ny teknik att få ner halterna av PFAS.

Vill skärpa gränsvärdet för PFAS i dricksvatten

Livsmedelsverket vill sätta det strängaste möjliga gränsvärdet för fyra olika PFAS-ämnen i dricksvatten. Det kan innebära att flera kommuner och VA-bolag måste investera i ny teknik att få ner halterna av PFAS.

Uppdaterad handbok om arbetsmiljö vid marksanering

Minska riskerna i arbetsmiljön och gör den säkrare. Det är syftet med en handbok om arbetsmiljö vid marksanering, som nu har uppdaterats.

Uppdaterad handbok om arbetsmiljö vid marksanering

Minska riskerna i arbetsmiljön och gör den säkrare. Det är syftet med en handbok om arbetsmiljö vid marksanering, som nu har uppdaterats.

Portal ger stöd för att undersöka föroreningar

Undersökningsportalen är en hemsida till hjälp för den som ska undersöka ett misstänkt förorenat område. Bland annat beskrivs olika metoder som kan användas i undersökningarna.

Portal ger stöd för att undersöka föroreningar

Undersökningsportalen är en hemsida till hjälp för den som ska undersöka ett misstänkt förorenat område. Bland annat beskrivs olika metoder som kan användas i undersökningarna.

Termostank avlastar elnätet

I Västerås omvandlas ett stort oljelager till varmvattenlager. Värmelagret gör att stadens kraftvärmeverk kan producera mer el vid kalla dagar.

Termostank avlastar elnätet

I Västerås omvandlas ett stort oljelager till varmvattenlager. Värmelagret gör att stadens kraftvärmeverk kan producera mer el vid kalla dagar.

Dom: nytt bolag inte ansvarigt för gamla miljöskador

Ett bolag som tog över ett konkursat företags verksamhet är inte ansvarigt för de möjliga miljöskador som finns på fastigheten. Trots att det finns kopplingar mellan personer i båda företagen. Det slås fast i en dom.

Dom: nytt bolag inte ansvarigt för gamla miljöskador

Ett bolag som tog över ett konkursat företags verksamhet är inte ansvarigt för de möjliga miljöskador som finns på fastigheten. Trots att det finns kopplingar mellan personer i båda företagen. Det slås fast i en dom.

Portal ger stöd i arbete med förorenat sediment

Flera myndigheter står bakom en ny webbplats om förorenat sediment. Sajten innehåller kunskap och verktyg för de som arbetar med att åtgärda förorenade sediment.

Portal ger stöd i arbete med förorenat sediment

Flera myndigheter står bakom en ny webbplats om förorenat sediment. Sajten innehåller kunskap och verktyg för de som arbetar med att åtgärda förorenade sediment.

Bekämpa råttor med ny sensorteknik

I takt med att våra städer växer och förtätas blir råttorna allt fler. En ny sensorteknik kan identifiera och bekämpa skadedjuren i ett tidigt skede för att minska risken för skador.

Bekämpa råttor med ny sensorteknik

I takt med att våra städer växer och förtätas blir råttorna allt fler. En ny sensorteknik kan identifiera och bekämpa skadedjuren i ett tidigt skede för att minska risken för skador.

Kommuner uppmanas analysera dricksvattnet

Halterna av PFAS i svenska dricksvattenverk ligger under de åtgärdsgränser som finns. Men Livsmedelsverket vill ändå se att fler analyser av dricksvattnet görs.

Kommuner uppmanas analysera dricksvattnet

Halterna av PFAS i svenska dricksvattenverk ligger under de åtgärdsgränser som finns. Men Livsmedelsverket vill ändå se att fler analyser av dricksvattnet görs.

Identifiera skadeinsekter med nytt verktyg

Insektsnyckeln är ett nytt verktyg som kan användas för att identifiera skadeinsekter. Svensk Byggtjänsts Lars Kaijser tipsar om produkten.

Identifiera skadeinsekter med nytt verktyg

Insektsnyckeln är ett nytt verktyg som kan användas för att identifiera skadeinsekter. Svensk Byggtjänsts Lars Kaijser tipsar om produkten.

Verktyg reder ut ansvaret för förorenade områden

Ett nytt webbaserat verktyg ska hjälpa till när ansvaret för ett förorenat område ska utredas. Det är uppbyggt kring flödesscheman som en användare ska följa.

Verktyg reder ut ansvaret för förorenade områden

Ett nytt webbaserat verktyg ska hjälpa till när ansvaret för ett förorenat område ska utredas. Det är uppbyggt kring flödesscheman som en användare ska följa.

Flera utsattes för asbestdamm när prover visade fel

Prover från ett analysföretag visade att det inte fanns någon asbest på två byggarbetsplatser. Så de inblandade byggföretagen arbetade vidare med renoveringarna utan nödvändiga skyddsåtgärder.

Flera utsattes för asbestdamm när prover visade fel

Prover från ett analysföretag visade att det inte fanns någon asbest på två byggarbetsplatser. Så de inblandade byggföretagen arbetade vidare med renoveringarna utan nödvändiga skyddsåtgärder.

Så kan dricksvattendirektivet införas i Sverige

I början av 2023 ska det nya dricksvattendirektivet vara infört i svensk lag. Hur det förväntas påverka våra lagar har en statlig utredning undersökt.

Så kan dricksvattendirektivet införas i Sverige

I början av 2023 ska det nya dricksvattendirektivet vara infört i svensk lag. Hur det förväntas påverka våra lagar har en statlig utredning undersökt.

Försvarsmakten frias för PFAS-förorening

Uppsala Vatten får inget skadestånd från Försvarsmakten för föroreningen av grundvattnet med PFAS. Mark- och miljödomstolen menar att bolaget inte kunnat bevisa att det är Försvaret som orsakat stora delar av föroreningen.

Försvarsmakten frias för PFAS-förorening

Uppsala Vatten får inget skadestånd från Försvarsmakten för föroreningen av grundvattnet med PFAS. Mark- och miljödomstolen menar att bolaget inte kunnat bevisa att det är Försvaret som orsakat stora delar av föroreningen.

Därför fördröjs arbeten med förorenade sediment

Komplicerade utredningar och brist på fungerande verktyg. Det är två orsaker till att arbeten med förorenade sediment drar ut på tiden visar en ny rapport.

Därför fördröjs arbeten med förorenade sediment

Komplicerade utredningar och brist på fungerande verktyg. Det är två orsaker till att arbeten med förorenade sediment drar ut på tiden visar en ny rapport.

Bitumen från ledningar förorenade dricksvattnet

Vattenprov visade plötsligt för höga halter av föroreningen PAH i dricksvattnet. Först efter flera veckors arbete lyckades man hitta källan, bitumen från en äldre gjutjärnsledning.

Bitumen från ledningar förorenade dricksvattnet

Vattenprov visade plötsligt för höga halter av föroreningen PAH i dricksvattnet. Först efter flera veckors arbete lyckades man hitta källan, bitumen från en äldre gjutjärnsledning.

Invånare förgiftades av PFAS – VA-bolag döms

Det kommunala VA-bolaget i Ronneby levererade under flera års tid dricksvatten förgiftat med PFAS till boende i kommunen. Nu döms bolaget att betala skadestånd till 165 personer som drabbats av förgiftningen.

Invånare förgiftades av PFAS – VA-bolag döms

Det kommunala VA-bolaget i Ronneby levererade under flera års tid dricksvatten förgiftat med PFAS till boende i kommunen. Nu döms bolaget att betala skadestånd till 165 personer som drabbats av förgiftningen.

Minskat antal saneringar av vägglöss

Efter att ha ökat de senaste tio åren minskade antalet saneringar av vägglöss i Sverige under 2020. En anledning är att saneringsmetoderna har utvecklats, menar Anticimex.

Minskat antal saneringar av vägglöss

Efter att ha ökat de senaste tio åren minskade antalet saneringar av vägglöss i Sverige under 2020. En anledning är att saneringsmetoderna har utvecklats, menar Anticimex.

Biokol bra på att sanera lätt förorenad jord

Flera områden i Sverige är i behov av sanering. Biokol skulle kunna vara lösningen visar ett forskningsprojekt. I alla fall för en del jordar.

Biokol bra på att sanera lätt förorenad jord

Flera områden i Sverige är i behov av sanering. Biokol skulle kunna vara lösningen visar ett forskningsprojekt. I alla fall för en del jordar.