Varan har lagts till i varukorgen
Det ska bli lättare att bygga studentbostäder

Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det ska både öka bostadsutbudet och minska kostnaderna vid byggandet.

Det ska bli lättare att bygga studentbostäder

Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det ska både öka bostadsutbudet och minska kostnaderna vid byggandet.

Jenny Jonsson bygger relationer

Jenny Jonsson, vd på bygg- och fastighetsbolaget Byggvesta, mixar de bästa bitarna från amerikanskt och svenskt ledarskap. Hon vill få fler att inse affärsnyttan med att ta ett större socialt ansvar. Det räcker inte att bara bygga hus.

Jenny Jonsson bygger relationer

Jenny Jonsson, vd på bygg- och fastighetsbolaget Byggvesta, mixar de bästa bitarna från amerikanskt och svenskt ledarskap. Hon vill få fler att inse affärsnyttan med att ta ett större socialt ansvar. Det räcker inte att bara bygga hus.

Tankesmedja för energieffektivisering

"Fokus Energieffektivisering" är en ny tankesmedja. Den består av samhällsdebattörer, forskare, energieffektiviseringsföretag samt fastighetsägare och industrier.

Tankesmedja för energieffektivisering

"Fokus Energieffektivisering" är en ny tankesmedja. Den består av samhällsdebattörer, forskare, energieffektiviseringsföretag samt fastighetsägare och industrier.

Så stor nytta gör allmännyttan i praktiken

Vilken betydelse har de kommunala bostadsbolagen i praktiken för en fungerande bostadsförsörjning med jämlika levnadsvillkor? En forskargrupp vid Malmö universitet har studerat allmännyttans insatser och reella påverkan under de senaste tio åren.

Så stor nytta gör allmännyttan i praktiken

Vilken betydelse har de kommunala bostadsbolagen i praktiken för en fungerande bostadsförsörjning med jämlika levnadsvillkor? En forskargrupp vid Malmö universitet har studerat allmännyttans insatser och reella påverkan under de senaste tio åren.

46 miljoner till forskning om fossilfritt stål

Industri, akademi och institut går samman för att ta fram framtidens stål. Satsningen ska påskynda den gröna omställningen och stålindustrins mål om nollutsläpp av koldioxid.

46 miljoner till forskning om fossilfritt stål

Industri, akademi och institut går samman för att ta fram framtidens stål. Satsningen ska påskynda den gröna omställningen och stålindustrins mål om nollutsläpp av koldioxid.

Innovationer för en grönare framtid

23 innovationsprojekt med fokus på flera utmaningar ska leda oss in i framtiden. Här finns bland annat mål om ett biobaserat samhälle och resursmedvetet samhällsbyggande.

Innovationer för en grönare framtid

23 innovationsprojekt med fokus på flera utmaningar ska leda oss in i framtiden. Här finns bland annat mål om ett biobaserat samhälle och resursmedvetet samhällsbyggande.

Nytt steg för cirkulärt byggande

Nu startar en ny satsning i Skellefteå kommun. Målet är att öka återbruk av byggmaterial i bygg- och fastighetsbranschen i norra Sverige.

Nytt steg för cirkulärt byggande

Nu startar en ny satsning i Skellefteå kommun. Målet är att öka återbruk av byggmaterial i bygg- och fastighetsbranschen i norra Sverige.

Handfast hjälp vid klimatberäkning för bostadsföretag

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och HSB Riksförbund tagit fram en vägledning för att underlätta för bostadsbranschen att ta sig an indirekta utsläpp i värdekedjan.

Handfast hjälp vid klimatberäkning för bostadsföretag

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och HSB Riksförbund tagit fram en vägledning för att underlätta för bostadsbranschen att ta sig an indirekta utsläpp i värdekedjan.

Nätverk samlar energiexperter

Nu startar Energieffektiviseringsföretagen, EEF, ett nytt nätverk för energiexperter. Initiativet sker efter dialog med EMTF, Boverket och Energimyndigheten.

Nätverk samlar energiexperter

Nu startar Energieffektiviseringsföretagen, EEF, ett nytt nätverk för energiexperter. Initiativet sker efter dialog med EMTF, Boverket och Energimyndigheten.

Bostadsbolagets anställda på kurs för att skriva begripligt

Ett sätt att höja servicen till hyresgäster och öka tillgängligheten är att vässa medarbetarnas texter. Ett 50-tal medarbetare i Lunds kommunala bostadsbolag utbildas i att kommunicera tydligare.

Bostadsbolagets anställda på kurs för att skriva begripligt

Ett sätt att höja servicen till hyresgäster och öka tillgängligheten är att vässa medarbetarnas texter. Ett 50-tal medarbetare i Lunds kommunala bostadsbolag utbildas i att kommunicera tydligare.

Stöd för att ställa klimatkrav vid renovering

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har tagit fram en ny vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

Stöd för att ställa klimatkrav vid renovering

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har tagit fram en ny vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

Lönsamt med social hållbarhet för fastighetsägare

Fastighetsbranschen har länge varit engagerad i klimatomställningen. Att integrera sociala mål i sin förvaltning är nästa steg och det är lönsamt, menar Sophie Nachemson-Ekwall i en ny rapport.

Lönsamt med social hållbarhet för fastighetsägare

Fastighetsbranschen har länge varit engagerad i klimatomställningen. Att integrera sociala mål i sin förvaltning är nästa steg och det är lönsamt, menar Sophie Nachemson-Ekwall i en ny rapport.

Potential för fler energieffektiva småhus

En förstudie har undersökt vad som krävs för att gemensam upphandling av energieffektiviserande åtgärder ska bli verklighet för småhusägare.

Potential för fler energieffektiva småhus

En förstudie har undersökt vad som krävs för att gemensam upphandling av energieffektiviserande åtgärder ska bli verklighet för småhusägare.

Här vässas arbetet för sund konkurrens

Att uppnå en sund och etisk samhällsbyggnadsbransch utan fusk, mutor och korruption är akut och prioriterat. Etikforum är ett nytt initiativ för att sprida kunskap och samla goda exempel.

Här vässas arbetet för sund konkurrens

Att uppnå en sund och etisk samhällsbyggnadsbransch utan fusk, mutor och korruption är akut och prioriterat. Etikforum är ett nytt initiativ för att sprida kunskap och samla goda exempel.

Digitala samarbeten för ökat återbruk

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har inlett digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt. Syftet är att sprida begagnade byggvaror till fler intressenter.

Digitala samarbeten för ökat återbruk

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har inlett digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt. Syftet är att sprida begagnade byggvaror till fler intressenter.

Upphandling för energieffektiva småhus

Vad krävs för att gemensam upphandling av energieffektiviserande åtgärder ska kunna bli verklighet för småhusägare? Det har undersökts i en förstudie.

Upphandling för energieffektiva småhus

Vad krävs för att gemensam upphandling av energieffektiviserande åtgärder ska kunna bli verklighet för småhusägare? Det har undersökts i en förstudie.

SKR vill ha fler kommunala lantmäterier

Fler kommunala lantmäterier skulle göra byggprocesser mer effektiva. Det menar SKR, Sveriges kommuner och regioner, i en uppmaning till regeringen.

SKR vill ha fler kommunala lantmäterier

Fler kommunala lantmäterier skulle göra byggprocesser mer effektiva. Det menar SKR, Sveriges kommuner och regioner, i en uppmaning till regeringen.

Bolaget i framkant med klimatberäkningar

Vilka konsekvenser får olika materialval och arbetsmetoder för klimatpåverkan? På en workshop berättade Familjebostäders miljöchef om bolagets erfarenheter av klimatberäkningar.

Bolaget i framkant med klimatberäkningar

Vilka konsekvenser får olika materialval och arbetsmetoder för klimatpåverkan? På en workshop berättade Familjebostäders miljöchef om bolagets erfarenheter av klimatberäkningar.

Forskning ska bidra till mer hållbar renovering

Nu startar Luleå tekniska universitet ett långsiktigt samarbete med det kommunala bostadsföretaget Lulebo. Syftet är att främja hållbar renovering.

Forskning ska bidra till mer hållbar renovering

Nu startar Luleå tekniska universitet ett långsiktigt samarbete med det kommunala bostadsföretaget Lulebo. Syftet är att främja hållbar renovering.

"Det är ekonomiskt lönsamt med social hållbarhet"

Att satsa på social hållbarhet i ett bostadsområde är smart även ekonomiskt. Örebrobostäder har genom olika konkreta insatser tydligt sett hur de båda hänger ihop.

"Det är ekonomiskt lönsamt med social hållbarhet"

Att satsa på social hållbarhet i ett bostadsområde är smart även ekonomiskt. Örebrobostäder har genom olika konkreta insatser tydligt sett hur de båda hänger ihop.