Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny vägledning för påbyggnader i trä

Påbyggnader i trä kan vara ett smart sätt för att bygga mer hållbart, energieffektivt och resurssnålt. En ny vägledning ger beställare stöd och inspiration om tekniska frågor och lösningar.

Ny vägledning för påbyggnader i trä

Påbyggnader i trä kan vara ett smart sätt för att bygga mer hållbart, energieffektivt och resurssnålt. En ny vägledning ger beställare stöd och inspiration om tekniska frågor och lösningar.

Planprocessen kan driva på klimatomställningen

Bland kommuner finns ett stort intresse att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen. Det visar EU-projektet Multiply som har bildat ett nätverk av kommuner i flera länder.

Planprocessen kan driva på klimatomställningen

Bland kommuner finns ett stort intresse att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen. Det visar EU-projektet Multiply som har bildat ett nätverk av kommuner i flera länder.

Ökad trygghet med blåljuskod installerad

För att öka tryggheten för hyresgästerna har fastighetsbolaget Olov Lindgrens bostadsfastigheter installerat blåljuskod i samtliga entréer.  

Ökad trygghet med blåljuskod installerad

För att öka tryggheten för hyresgästerna har fastighetsbolaget Olov Lindgrens bostadsfastigheter installerat blåljuskod i samtliga entréer.  

Så bevaras kulturvärden vid påbyggnad

Riksantikvarieämbetet har visat att det finns brister i hur kulturvärden tas tillvara då byggnader förändras. Vad kan fastighetsägare som vill uppföra påbyggnader tänka på? En ny studie ger praktiska råd.

Så bevaras kulturvärden vid påbyggnad

Riksantikvarieämbetet har visat att det finns brister i hur kulturvärden tas tillvara då byggnader förändras. Vad kan fastighetsägare som vill uppföra påbyggnader tänka på? En ny studie ger praktiska råd.

Så har det gått med satsning på ökad trygghet

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

Så har det gått med satsning på ökad trygghet

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

Svårt med laddplatser när fler boende har elbil

Sveriges Allmännytta visar i en ny studie att inom 10 till 20 år förväntas hälften av de boende ha elbil. Men många bostadsbolag hinner inte med att installera laddplatser i takt med efterfrågan. 

Svårt med laddplatser när fler boende har elbil

Sveriges Allmännytta visar i en ny studie att inom 10 till 20 år förväntas hälften av de boende ha elbil. Men många bostadsbolag hinner inte med att installera laddplatser i takt med efterfrågan. 

Chans att söka pengar till energiprojekt

Nu går det att söka bidrag till projekt som kan bidra till energieffektivt byggande och boende. E2B2:s sjunde utlysning omfattar cirka 50 miljoner kronor.

Chans att söka pengar till energiprojekt

Nu går det att söka bidrag till projekt som kan bidra till energieffektivt byggande och boende. E2B2:s sjunde utlysning omfattar cirka 50 miljoner kronor.

Trävaror ska bli lättare att spåra

Framtidens byggherrar kommer snart att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad. I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra nödvändig standardisering och digitalisering.

Trävaror ska bli lättare att spåra

Framtidens byggherrar kommer snart att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad. I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra nödvändig standardisering och digitalisering.

Uppsala stadshus prisades som Årets bygge 2022

Uppsala stadshus har de senaste åren byggts om och fått en rejäl ansiktslyftning. Nu har renoveringen prisats som Årets bygge 2022.

Uppsala stadshus prisades som Årets bygge 2022

Uppsala stadshus har de senaste åren byggts om och fått en rejäl ansiktslyftning. Nu har renoveringen prisats som Årets bygge 2022.

Studiecirklar kan ge energieffektiva småhus

Kan studiecirklar vara en metod för att få fler småhusägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder? Det undersöks i en studie.

Studiecirklar kan ge energieffektiva småhus

Kan studiecirklar vara en metod för att få fler småhusägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder? Det undersöks i en studie.

Boendet som ger gemenskap över generationerna

Genom att låta yngre, äldre och nyanlända bo tillsammans i en ny boendeform ville bostadsbolaget minska den ofrivilliga ensamheten. I hyreskontraktet ingår att umgås med sina grannar varje vecka.

Boendet som ger gemenskap över generationerna

Genom att låta yngre, äldre och nyanlända bo tillsammans i en ny boendeform ville bostadsbolaget minska den ofrivilliga ensamheten. I hyreskontraktet ingår att umgås med sina grannar varje vecka.

Migrationsverket söker boenden till flyende från Ukraina

Migrationsverket hinner inte med att få fram boenden till alla som flyr från Ukraina. Därför vänder sig myndigheten till kommunerna för att få hjälp med 12 000 evakueringsplatser.

Migrationsverket söker boenden till flyende från Ukraina

Migrationsverket hinner inte med att få fram boenden till alla som flyr från Ukraina. Därför vänder sig myndigheten till kommunerna för att få hjälp med 12 000 evakueringsplatser.

Brottsligt arbetsliv i fokus för nya center

Från och med nästa år ska sju regionala center mot arbetslivskriminalitet etableras i landet. Såväl Byggnads som Byggföretagen välkomnar satsningen.

Brottsligt arbetsliv i fokus för nya center

Från och med nästa år ska sju regionala center mot arbetslivskriminalitet etableras i landet. Såväl Byggnads som Byggföretagen välkomnar satsningen.

Användningen av fjärrvärme halverades under produktionen

Det finns potential att både spara pengar och miljö om större fokus läggs på projektets byggklimat. På Gullåkraskolan halverades den förväntade fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning.

Användningen av fjärrvärme halverades under produktionen

Det finns potential att både spara pengar och miljö om större fokus läggs på projektets byggklimat. På Gullåkraskolan halverades den förväntade fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning.

Snåret förklarar AMA

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret har de senaste sju åren arbetat för att göra den snåriga byggprocessen mindre snårig. I år tar Snåret ytterligare ett steg i sin utbildande roll, parallellt med de ordinarie avsnitten lanseras en serie korta avsnitt under rubriken Snåret förklarar. Först ut är AMA.

AMA
Snåret förklarar AMA

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret har de senaste sju åren arbetat för att göra den snåriga byggprocessen mindre snårig. I år tar Snåret ytterligare ett steg i sin utbildande roll, parallellt med de ordinarie avsnitten lanseras en serie korta avsnitt under rubriken Snåret förklarar. Först ut är AMA.

AMA
Minska klimatpåverkan vid renoveringar

Hur kan byggbranschen på bästa sätt minska sin klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnationsprojekt? Det undersöks i ett projekt.

Minska klimatpåverkan vid renoveringar

Hur kan byggbranschen på bästa sätt minska sin klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnationsprojekt? Det undersöks i ett projekt.

Fler ska sluta upp mot ljusskygga aktörer

Kontroller inom satsningen ”Rättvist byggande” har blottat allt från ogiltiga ID-handlingar till oanmälda underentreprenörer. Nu ska fler byggherrar kunna ansluta sig till initiativet.

Fler ska sluta upp mot ljusskygga aktörer

Kontroller inom satsningen ”Rättvist byggande” har blottat allt från ogiltiga ID-handlingar till oanmälda underentreprenörer. Nu ska fler byggherrar kunna ansluta sig till initiativet.

Smart renovering sparar pengar och miljö

”Riv inte ut i onödan”. Med den devisen sparar Knivstabostäder både pengar och miljö när de renoverar sina fastigheter.

Smart renovering sparar pengar och miljö

”Riv inte ut i onödan”. Med den devisen sparar Knivstabostäder både pengar och miljö när de renoverar sina fastigheter.

Standard för spårbarhet införs 2022

Nästa år bör hela branschen ansluta sig till systemet GTIN för spårbarhet av byggprodukter. Den rekommendationen kommer nu från ledande aktörer. Syftet är ökad effektivitet och hållbarhet.

Standard för spårbarhet införs 2022

Nästa år bör hela branschen ansluta sig till systemet GTIN för spårbarhet av byggprodukter. Den rekommendationen kommer nu från ledande aktörer. Syftet är ökad effektivitet och hållbarhet.

Modell ska räkna ut värdet av sociala investeringar

En efterfrågad modell för att beräkna det företagsekonomiska värdet av bostadsföretagens sociala insatser. Det håller på att tas fram i projektet ”Räkna med hållbarhet”.

Modell ska räkna ut värdet av sociala investeringar

En efterfrågad modell för att beräkna det företagsekonomiska värdet av bostadsföretagens sociala insatser. Det håller på att tas fram i projektet ”Räkna med hållbarhet”.