Varan har lagts till i varukorgen
Byt ut rören i tid och slipp vattenskador

70 procent av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem beror på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage. Det är en av slutsatserna i Vattenskaderapporten 2022.

Byt ut rören i tid och slipp vattenskador

70 procent av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem beror på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage. Det är en av slutsatserna i Vattenskaderapporten 2022.

Bristande hantering av asbest

Okunnigheten om asbest i byggnader är stor. Yrkesverksamma och privatpersoner behöver lära sig mer. Det visar en ny rapport från Boverket.

Bristande hantering av asbest

Okunnigheten om asbest i byggnader är stor. Yrkesverksamma och privatpersoner behöver lära sig mer. Det visar en ny rapport från Boverket.

Tillgänglighet och bevarande – så regleras det

Att en byggnad är gammal och upplevs som vacker är inte detsamma som att den är skyddad av lagen. Det finns olika typer av skydd för byggnader.

Tillgänglighet och bevarande – så regleras det

Att en byggnad är gammal och upplevs som vacker är inte detsamma som att den är skyddad av lagen. Det finns olika typer av skydd för byggnader.

Många utmaningar när Dramaten blir tillgänglig

I Dramatens nya entrélösning möts krav på brandsäkerhet, varsamhet och tillgänglighet. Projektet har inneburit många utmaningar i det över 100 år gamla byggnadsminnet.

Många utmaningar när Dramaten blir tillgänglig

I Dramatens nya entrélösning möts krav på brandsäkerhet, varsamhet och tillgänglighet. Projektet har inneburit många utmaningar i det över 100 år gamla byggnadsminnet.

Enkät om brukarkomfort i boendemiljö

Hur blev inomhusmiljön för de boende efter renoveringen? I en ny förstudie ska BeBo ta fram ett förslag på enkät för utvärdering av komforten i energieffektiva byggnader.

Enkät om brukarkomfort i boendemiljö

Hur blev inomhusmiljön för de boende efter renoveringen? I en ny förstudie ska BeBo ta fram ett förslag på enkät för utvärdering av komforten i energieffektiva byggnader.

Skapar byggmaterial av restprodukter

Forskare vid Chalmers tar fram ett nytt biologiskt nedbrytbart material. Det ska 3D-printas för att kunna laga skadade och gamla fasadelement eller byggdelar inomhus.

Skapar byggmaterial av restprodukter

Forskare vid Chalmers tar fram ett nytt biologiskt nedbrytbart material. Det ska 3D-printas för att kunna laga skadade och gamla fasadelement eller byggdelar inomhus.

Återbruk och förtätning i Sundbybergs stadshus

Lågt klimatavtryck och återbruk av väggar, installationer och inredning. Det var temat när AMF Fastigheter bjöd in till visning av Sundbyberg Stadshus pågående renovering.

Återbruk och förtätning i Sundbybergs stadshus

Lågt klimatavtryck och återbruk av väggar, installationer och inredning. Det var temat när AMF Fastigheter bjöd in till visning av Sundbyberg Stadshus pågående renovering.

Affärsmodell för högre krav på energirenoveringar

Energirenoveringar blir inte alltid så effektiva som det var tänkt. Genom en ny affärsmodell ställs högre krav på både systemleverantör och fasadentreprenör.

Affärsmodell för högre krav på energirenoveringar

Energirenoveringar blir inte alltid så effektiva som det var tänkt. Genom en ny affärsmodell ställs högre krav på både systemleverantör och fasadentreprenör.

Smarta trapphus ökade tillgängligheten

Klokt placerade trapphus förbättrade tillgängligheten när Kumla Bostäder totalrenoverade och utvecklade ett slitet miljonprogramsområde. Projektet var nominerat till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Smarta trapphus ökade tillgängligheten

Klokt placerade trapphus förbättrade tillgängligheten när Kumla Bostäder totalrenoverade och utvecklade ett slitet miljonprogramsområde. Projektet var nominerat till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Ny rengöringsmetod för historiska byggnader

Arte Mundit är en nydanande produkt för rengöring av invändiga ytor, särskilt lämplig för historiska byggnader. Produkten är nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2023.

Ny rengöringsmetod för historiska byggnader

Arte Mundit är en nydanande produkt för rengöring av invändiga ytor, särskilt lämplig för historiska byggnader. Produkten är nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2023.

Ny kurs om hållbar renovering

Till hösten startar en helt ny distanskurs för yrkesverksamma som vill stärka sin kompetens inom hållbar renovering. Lunds universitet är arrangör.

Ny kurs om hållbar renovering

Till hösten startar en helt ny distanskurs för yrkesverksamma som vill stärka sin kompetens inom hållbar renovering. Lunds universitet är arrangör.

Vinster när brukare involveras i renoveringen

Om fastighetens användare blir mer delaktiga vid renoveringen kan deras arbetsmiljö förbättras, samtidigt som produktiviteten för verksamheterna ökar. Det visar ny forskning.

Vinster när brukare involveras i renoveringen

Om fastighetens användare blir mer delaktiga vid renoveringen kan deras arbetsmiljö förbättras, samtidigt som produktiviteten för verksamheterna ökar. Det visar ny forskning.

Utmaningar när unikt 1500-talshus moderniseras

Det är ett stort ingrepp när en av Lunds äldsta byggnader ska renoveras och moderniseras. Ett hisschakt har tagits upp mitt i den byggnadsminnesmärkta 1500-talsmiljön. Här krävs en varsam hand, diverse speciallösningar och många burkar linoljefärg.

Utmaningar när unikt 1500-talshus moderniseras

Det är ett stort ingrepp när en av Lunds äldsta byggnader ska renoveras och moderniseras. Ett hisschakt har tagits upp mitt i den byggnadsminnesmärkta 1500-talsmiljön. Här krävs en varsam hand, diverse speciallösningar och många burkar linoljefärg.

Kraven på byggnaders energiprestanda skärps

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, offentliga byggnader redan 2026. Det slås fast i ett omarbetat förslag till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Kraven på byggnaders energiprestanda skärps

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, offentliga byggnader redan 2026. Det slås fast i ett omarbetat förslag till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Ny forskarskola om renovering

Nu startar en ny forskarskola om renovering och anpassning av byggnader och områden. Lunds tekniska högskola, LTH, står som värd.

Ny forskarskola om renovering

Nu startar en ny forskarskola om renovering och anpassning av byggnader och områden. Lunds tekniska högskola, LTH, står som värd.

Så kan byggnadsintegrerade solcellslösningar öka

Vad kan bidra till ökad användning av byggnadsintegrerade solcellslösningar, BIPV, i byggprojekt? Det har undersökts i en förstudie inom Bebo och Belok.

Så kan byggnadsintegrerade solcellslösningar öka

Vad kan bidra till ökad användning av byggnadsintegrerade solcellslösningar, BIPV, i byggprojekt? Det har undersökts i en förstudie inom Bebo och Belok.

Från sliten kyrka till flexibel mötesplats

Sankt Paulskyrkan har genomgått en varsam och mycket omfattande renovering. Efter radikala förändringar är kyrkan en öppen mötesplats för alla.

Från sliten kyrka till flexibel mötesplats

Sankt Paulskyrkan har genomgått en varsam och mycket omfattande renovering. Efter radikala förändringar är kyrkan en öppen mötesplats för alla.

Så håller de renoveringstakten uppe

Det kommunala fastighetsbolaget Huge bostäder planerar att renovera ungefär 500 lägenheter per år. Projektchefen Mikael Halvarsson berättar om strategin.

Så håller de renoveringstakten uppe

Det kommunala fastighetsbolaget Huge bostäder planerar att renovera ungefär 500 lägenheter per år. Projektchefen Mikael Halvarsson berättar om strategin.

Handbok om rörinspektion har uppdaterats

En populär skrift som ger råd vid inspektion av avloppsledningar i fastigheter har uppdaterats. Den riktar sig till beställare, rörinspektörer och besiktningsmän.

Handbok om rörinspektion har uppdaterats

En populär skrift som ger råd vid inspektion av avloppsledningar i fastigheter har uppdaterats. Den riktar sig till beställare, rörinspektörer och besiktningsmän.