Varan har lagts till i varukorgen
Bygget av fyrspår görs med höga hållbarhetsmål

Elva kilometer dubbelspårig järnväg blir fyrspårigt. Det omfattande arbetet har gjorts med målet om betydligt lägre klimatpåverkan. Flera saker har gjorts annorlunda för att lyckas.

Bygget av fyrspår görs med höga hållbarhetsmål

Elva kilometer dubbelspårig järnväg blir fyrspårigt. Det omfattande arbetet har gjorts med målet om betydligt lägre klimatpåverkan. Flera saker har gjorts annorlunda för att lyckas.

Utländsk jättemaskin som kan renovera järnvägen

Behovet av att renovera järnvägen i Sverige är stort. För att effektivisera arbetet kan utländska maskiner komma att användas. En nästan 300 meter lång maskin har utvärderats.

Utländsk jättemaskin som kan renovera järnvägen

Behovet av att renovera järnvägen i Sverige är stort. För att effektivisera arbetet kan utländska maskiner komma att användas. En nästan 300 meter lång maskin har utvärderats.

Fem järnvägsprojekt får grönt ljus

Trafikverket får börja planera för att börja bygga fem större järnvägsprojekt inom några år. Det har regeringen beslutat.

Fem järnvägsprojekt får grönt ljus

Trafikverket får börja planera för att börja bygga fem större järnvägsprojekt inom några år. Det har regeringen beslutat.

Skärm hjälper fladdermöss förbi järnvägen

När järnvägar byggs ut måste hänsyn även tas till djuren. Vid ett skånskt projekt sätts skärmar upp för att få fladdermöss att flyga högt över spåren.

Skärm hjälper fladdermöss förbi järnvägen

När järnvägar byggs ut måste hänsyn även tas till djuren. Vid ett skånskt projekt sätts skärmar upp för att få fladdermöss att flyga högt över spåren.

Nu testas ballastfria spår på Malmbanan

Järnväg på betongplattor testas nu med verklig trafik. Det fixerade spåret har anlagts på en del av Malmbanan.

Nu testas ballastfria spår på Malmbanan

Järnväg på betongplattor testas nu med verklig trafik. Det fixerade spåret har anlagts på en del av Malmbanan.

Så ska Trafikverket ersätta kostnadsökningar

Kostnaderna i entreprenader har stigit kraftigt under året. Nu har Trafikverket kommit fram till hur kostnadsökningar kopplade till det osäkra omvärldsläget ska ersättas.

Så ska Trafikverket ersätta kostnadsökningar

Kostnaderna i entreprenader har stigit kraftigt under året. Nu har Trafikverket kommit fram till hur kostnadsökningar kopplade till det osäkra omvärldsläget ska ersättas.

Kan införa stöd för energieffektivisering av småhus

Regeringen har presenterat sitt förslag för statens budget för nästa år. Flera saker påverkar samhällsbyggnadssektorn, bland annat ett stöd för energieffektivisering av småhus.

Kan införa stöd för energieffektivisering av småhus

Regeringen har presenterat sitt förslag för statens budget för nästa år. Flera saker påverkar samhällsbyggnadssektorn, bland annat ett stöd för energieffektivisering av småhus.

Myndighet vill ha register för arbetsmaskiner

De flesta arbetsmaskiner behöver i dag inte föras in i något register. Det vill Transportstyrelsen ändra på och föreslår en ny registreringsplikt.

Myndighet vill ha register för arbetsmaskiner

De flesta arbetsmaskiner behöver i dag inte föras in i något register. Det vill Transportstyrelsen ändra på och föreslår en ny registreringsplikt.

Robot letar efter skador på järnvägen

Kan små självkörande robotar i framtiden åka runt på järnvägen för att leta efter fel i anläggningen? Det är något som undersöks i ett svenskt projekt.

Robot letar efter skador på järnvägen

Kan små självkörande robotar i framtiden åka runt på järnvägen för att leta efter fel i anläggningen? Det är något som undersöks i ett svenskt projekt.

Det tycker partierna i fyra infrastrukturfrågor

11 september är det val till riksdagen. Byggkoll har frågat samtliga riksdagspartier vad de tycker i fyra olika frågor som rör infrastrukturen. Det här är deras svar.

Det tycker partierna i fyra infrastrukturfrågor

11 september är det val till riksdagen. Byggkoll har frågat samtliga riksdagspartier vad de tycker i fyra olika frågor som rör infrastrukturen. Det här är deras svar.

Ny vägledning från Trafikverket om miljöbedömning

Trafikverket släpper en ny vägledning om miljöbedömning och miljöbeskrivning av väg- och järnvägsprojekt. Den ersätter en handbok från 2011.

Ny vägledning från Trafikverket om miljöbedömning

Trafikverket släpper en ny vägledning om miljöbedömning och miljöbeskrivning av väg- och järnvägsprojekt. Den ersätter en handbok från 2011.

Infrastrukturprojekten staten ska satsa på

En ny nationell plan för transportinfrastruktur har fått grönt ljus av regeringen. 881 miljarder kronor är tänkt att fördelas fram till 2033 på en rad olika infrastrukturprojekt.

Infrastrukturprojekten staten ska satsa på

En ny nationell plan för transportinfrastruktur har fått grönt ljus av regeringen. 881 miljarder kronor är tänkt att fördelas fram till 2033 på en rad olika infrastrukturprojekt.

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Ändrade egenskapskrav för vägar och gator

Nya föreskrifter har släppts för tekniska egenskapskrav gällande bland annat statliga vägar, gator och gång- och cykelbanor. Kraven börjar gälla redan 1 februari i år.

Ändrade egenskapskrav för vägar och gator

Nya föreskrifter har släppts för tekniska egenskapskrav gällande bland annat statliga vägar, gator och gång- och cykelbanor. Kraven börjar gälla redan 1 februari i år.

Projekten Trafikverket vill satsa på

Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

Projekten Trafikverket vill satsa på

Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

Tåget som ska öka säkerheten vid banarbete

En ny typ av underhållståg testas på svensk järnväg. Förhoppningen är att det ska bidra till effektivare banarbete och ökad säkerhet.

Tåget som ska öka säkerheten vid banarbete

En ny typ av underhållståg testas på svensk järnväg. Förhoppningen är att det ska bidra till effektivare banarbete och ökad säkerhet.

Kostnaderna för statlig infrastruktur underskattas

Kostnaderna för ny statlig infrastruktur blir ofta högre än planerat. Riksrevisionen ger Trafikverket kritik för sitt arbete med kostnadskalkyler.

Kostnaderna för statlig infrastruktur underskattas

Kostnaderna för ny statlig infrastruktur blir ofta högre än planerat. Riksrevisionen ger Trafikverket kritik för sitt arbete med kostnadskalkyler.

Trafikverket tar höjd för översvämningar om 100 år

Trafikverket ansvarar för tusentals kilometer statliga vägar och järnvägar. Att bygga bort översvämningsrisker vid dessa är en naturlig del av förvaltningsarbetet. Nya projekt förbereds också inför klimatförändringar som kan komma om mer än 100 år.

Trafikverket tar höjd för översvämningar om 100 år

Trafikverket ansvarar för tusentals kilometer statliga vägar och järnvägar. Att bygga bort översvämningsrisker vid dessa är en naturlig del av förvaltningsarbetet. Nya projekt förbereds också inför klimatförändringar som kan komma om mer än 100 år.

Alternativen som kan göra snabbjärnväg billigare

Bygget av nya stambanor för snabbtåg kan göras för en lägre kostnad. Men då kräver det att färre stationer byggs och främst utanför städer visar en utredning som Trafikverket gjort.

Alternativen som kan göra snabbjärnväg billigare

Bygget av nya stambanor för snabbtåg kan göras för en lägre kostnad. Men då kräver det att färre stationer byggs och främst utanför städer visar en utredning som Trafikverket gjort.

Dyr nota om ny Öresundsförbindelse byggs

Cirka 57 miljarder svenska kronor kan en vägtunnel och en järnvägstunnel kosta om de byggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som gjorts av danska och svenska myndigheter.

Dyr nota om ny Öresundsförbindelse byggs

Cirka 57 miljarder svenska kronor kan en vägtunnel och en järnvägstunnel kosta om de byggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som gjorts av danska och svenska myndigheter.