Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Infrastrukturprojekten staten ska satsa på

En ny nationell plan för transportinfrastruktur har fått grönt ljus av regeringen. 881 miljarder kronor är tänkt att fördelas fram till 2033 på en rad olika infrastrukturprojekt.

Infrastrukturprojekten staten ska satsa på

En ny nationell plan för transportinfrastruktur har fått grönt ljus av regeringen. 881 miljarder kronor är tänkt att fördelas fram till 2033 på en rad olika infrastrukturprojekt.

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Ändrade egenskapskrav för vägar och gator

Nya föreskrifter har släppts för tekniska egenskapskrav gällande bland annat statliga vägar, gator och gång- och cykelbanor. Kraven börjar gälla redan 1 februari i år.

Ändrade egenskapskrav för vägar och gator

Nya föreskrifter har släppts för tekniska egenskapskrav gällande bland annat statliga vägar, gator och gång- och cykelbanor. Kraven börjar gälla redan 1 februari i år.

Projekten Trafikverket vill satsa på

Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

Projekten Trafikverket vill satsa på

Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

Tåget som ska öka säkerheten vid banarbete

En ny typ av underhållståg testas på svensk järnväg. Förhoppningen är att det ska bidra till effektivare banarbete och ökad säkerhet.

Tåget som ska öka säkerheten vid banarbete

En ny typ av underhållståg testas på svensk järnväg. Förhoppningen är att det ska bidra till effektivare banarbete och ökad säkerhet.

Kostnaderna för statlig infrastruktur underskattas

Kostnaderna för ny statlig infrastruktur blir ofta högre än planerat. Riksrevisionen ger Trafikverket kritik för sitt arbete med kostnadskalkyler.

Kostnaderna för statlig infrastruktur underskattas

Kostnaderna för ny statlig infrastruktur blir ofta högre än planerat. Riksrevisionen ger Trafikverket kritik för sitt arbete med kostnadskalkyler.

Trafikverket tar höjd för översvämningar om 100 år

Trafikverket ansvarar för tusentals kilometer statliga vägar och järnvägar. Att bygga bort översvämningsrisker vid dessa är en naturlig del av förvaltningsarbetet. Nya projekt förbereds också inför klimatförändringar som kan komma om mer än 100 år.

Trafikverket tar höjd för översvämningar om 100 år

Trafikverket ansvarar för tusentals kilometer statliga vägar och järnvägar. Att bygga bort översvämningsrisker vid dessa är en naturlig del av förvaltningsarbetet. Nya projekt förbereds också inför klimatförändringar som kan komma om mer än 100 år.

Alternativen som kan göra snabbjärnväg billigare

Bygget av nya stambanor för snabbtåg kan göras för en lägre kostnad. Men då kräver det att färre stationer byggs och främst utanför städer visar en utredning som Trafikverket gjort.

Alternativen som kan göra snabbjärnväg billigare

Bygget av nya stambanor för snabbtåg kan göras för en lägre kostnad. Men då kräver det att färre stationer byggs och främst utanför städer visar en utredning som Trafikverket gjort.

Dyr nota om ny Öresundsförbindelse byggs

Cirka 57 miljarder svenska kronor kan en vägtunnel och en järnvägstunnel kosta om de byggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som gjorts av danska och svenska myndigheter.

Dyr nota om ny Öresundsförbindelse byggs

Cirka 57 miljarder svenska kronor kan en vägtunnel och en järnvägstunnel kosta om de byggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som gjorts av danska och svenska myndigheter.

Trafikstart för spårvägen i Lund

Tre år efter att bygget av spårvägen startade har de första spårvagnarna börjat rulla i Lund. Totalt kommer sju spårvagnar att vara i trafik.

Trafikstart för spårvägen i Lund

Tre år efter att bygget av spårvägen startade har de första spårvagnarna börjat rulla i Lund. Totalt kommer sju spårvagnar att vara i trafik.

Gräs minskar bullret från spårvagnarna

Om några veckor börjar spårvagnarna rulla på nya spårvägen i Lund. Gräs som har lagts längs med stora delar av anläggningen ska minska bullret ifrån vagnarna.

Gräs minskar bullret från spårvagnarna

Om några veckor börjar spårvagnarna rulla på nya spårvägen i Lund. Gräs som har lagts längs med stora delar av anläggningen ska minska bullret ifrån vagnarna.

Trafikverket testar ballastfria spår

Räls fäst på betongplattor kan vara framtiden för järnvägen. Nästa år ska tekniken testas på en järnvägssträcka utanför Boden.

Trafikverket testar ballastfria spår

Räls fäst på betongplattor kan vara framtiden för järnvägen. Nästa år ska tekniken testas på en järnvägssträcka utanför Boden.

Trafikverket inför obligatorisk kurs

Trafikverket har infört en ny regel för sina teknikbyggnader. För att få tillträde krävs nu att man går en särskild webbkurs.

Trafikverket inför obligatorisk kurs

Trafikverket har infört en ny regel för sina teknikbyggnader. För att få tillträde krävs nu att man går en särskild webbkurs.

Kostnaden för höghastighetsjärnväg kan dra iväg

Mer pengar kommer att behövas om bygget av höghastighetsjärnväg i Sverige ska bli av i den nu planerade formen. Det menar Trafikverket i ett svar till regeringen.

Kostnaden för höghastighetsjärnväg kan dra iväg

Mer pengar kommer att behövas om bygget av höghastighetsjärnväg i Sverige ska bli av i den nu planerade formen. Det menar Trafikverket i ett svar till regeringen.

Trafikverket ska utreda nya stambanor

Nya stambanor för höghastighetståg ska utredas av Trafikverket igen. Det uppdraget gav regeringen myndigheten i torsdags.

Trafikverket ska utreda nya stambanor

Nya stambanor för höghastighetståg ska utredas av Trafikverket igen. Det uppdraget gav regeringen myndigheten i torsdags.

Den sista bron i Getingmidjan byts ut

”Det här är förmodligen Trafikverkets mest komplexa och riskfyllda projekt”. Det säger Kent Sahlman, projektchef för arbetet med att byta ut broarna på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor.

Den sista bron i Getingmidjan byts ut

”Det här är förmodligen Trafikverkets mest komplexa och riskfyllda projekt”. Det säger Kent Sahlman, projektchef för arbetet med att byta ut broarna på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor.

Större nedgång inom byggbranschen väntas

Färre investeringar i bostäder och lokaler lär det bli under året visar en prognos från Byggföretagen. Men få pågående projekt berörs av coronapandemin.

Större nedgång inom byggbranschen väntas

Färre investeringar i bostäder och lokaler lär det bli under året visar en prognos från Byggföretagen. Men få pågående projekt berörs av coronapandemin.

Extra miljard till infrastrukturunderhåll

Ytterligare pengar ska läggas på underhåll av järnväg och väg under 2020. Det föreslog regeringen i förra veckan.

Extra miljard till infrastrukturunderhåll

Ytterligare pengar ska läggas på underhåll av järnväg och väg under 2020. Det föreslog regeringen i förra veckan.

Nederbörd orsakar sättningar i geokonstruktioner

Sättningar, ras eller skred i väg- och järnvägsbankar orsakas främst av nederbörd. Det visar en ny studie från Statens geotekniska institut, SGI.

Nederbörd orsakar sättningar i geokonstruktioner

Sättningar, ras eller skred i väg- och järnvägsbankar orsakas främst av nederbörd. Det visar en ny studie från Statens geotekniska institut, SGI.

Bevarat stationshus fick välförtjänt lyft

Att återställa byggnaden till ursprungligt skick. Det var ambitionen när Trafikverket skulle renovera Landeryds stationshus i Hylte kommun i Hallands län.

Bevarat stationshus fick välförtjänt lyft

Att återställa byggnaden till ursprungligt skick. Det var ambitionen när Trafikverket skulle renovera Landeryds stationshus i Hylte kommun i Hallands län.