Varan har lagts till i varukorgen
Så påverkar elektriska fordon miljön

Naturvårdsverket har undersökt miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter. Undersökningen visar på både positiva och negativa effekter.

Så påverkar elektriska fordon miljön

Naturvårdsverket har undersökt miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter. Undersökningen visar på både positiva och negativa effekter.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Ny överenskommelse om energieffektivisering

Den slutliga energianvändningen inom EU ska minska med minst 11,7 procent år 2030. Detta enligt en ny överenskommelse om revideringen av energieffektiviseringsdirektivet, EED.

Ny överenskommelse om energieffektivisering

Den slutliga energianvändningen inom EU ska minska med minst 11,7 procent år 2030. Detta enligt en ny överenskommelse om revideringen av energieffektiviseringsdirektivet, EED.

Verktyg till hjälp med EPD för bergmaterial

Intresset att ha miljövarudeklarationer, EPD, för bergmaterial ökar. Forskare vid Chalmers arbetar på ett digitalt verktyg som ska förenkla processen.

Verktyg till hjälp med EPD för bergmaterial

Intresset att ha miljövarudeklarationer, EPD, för bergmaterial ökar. Forskare vid Chalmers arbetar på ett digitalt verktyg som ska förenkla processen.

Så funkar EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering har antagits. Sveriges Allmännytta bedömer att 45 medlemsbolag omfattas. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna ser en risk att rapporteringskraven tar resurser från hållbarhetsinvesteringar. "Det kan inte vara EU:s avsikt", säger han.

Så funkar EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering har antagits. Sveriges Allmännytta bedömer att 45 medlemsbolag omfattas. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna ser en risk att rapporteringskraven tar resurser från hållbarhetsinvesteringar. "Det kan inte vara EU:s avsikt", säger han.

Handbok om avfall för fastighetsägare

Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för en effektivare avfallshantering. Handboken innehåller handfasta tips och fakta kring system för avfallsinsamling samt vilka regelverk man bör ha koll på.

Handbok om avfall för fastighetsägare

Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för en effektivare avfallshantering. Handboken innehåller handfasta tips och fakta kring system för avfallsinsamling samt vilka regelverk man bör ha koll på.

Här satsas på värmepumpar och solceller

Redan till år 2025 vill Östersund vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun. Två pågående satsningar är att stänga ner oljeförbränning och nyttja solenergi.

Här satsas på värmepumpar och solceller

Redan till år 2025 vill Östersund vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun. Två pågående satsningar är att stänga ner oljeförbränning och nyttja solenergi.

Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Användning av kvicksilver förbjuds i lysrör under 2023 i flera steg. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för offentlig upphandling av lysrör där hållbarhetskriterier för belysning är en del.

Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Användning av kvicksilver förbjuds i lysrör under 2023 i flera steg. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för offentlig upphandling av lysrör där hållbarhetskriterier för belysning är en del.

Nyckeltal för installationers klimatpåverkan

Material som ingår i installationssystem har relativt stor klimatpåverkan, ofta större än vad som anges i beräkningar. Det är en av slutsatserna i en ny SBUF-rapport där olika nyckeltal tagits fram.

Nyckeltal för installationers klimatpåverkan

Material som ingår i installationssystem har relativt stor klimatpåverkan, ofta större än vad som anges i beräkningar. Det är en av slutsatserna i en ny SBUF-rapport där olika nyckeltal tagits fram.

Få VVS-produkter har miljövarudeklarationer

Det varierar en hel del mellan tillverkare hur långt de har kommit med att ta fram miljövarudeklarationer, EPD. Det menar Bengt Henricson på VVS-Fabrikanternas Råd.

Få VVS-produkter har miljövarudeklarationer

Det varierar en hel del mellan tillverkare hur långt de har kommit med att ta fram miljövarudeklarationer, EPD. Det menar Bengt Henricson på VVS-Fabrikanternas Råd.

Så kan fastighetsägare bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur

En klar majoritet av fastighetsägare ställer sig positiva till att installera fler laddplatser vid sina fastigheter, visar en ny rapport. Deras drivkrafter är att möta efterfrågan från de boende samt att ligga miljömässigt i framkant.

Så kan fastighetsägare bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur

En klar majoritet av fastighetsägare ställer sig positiva till att installera fler laddplatser vid sina fastigheter, visar en ny rapport. Deras drivkrafter är att möta efterfrågan från de boende samt att ligga miljömässigt i framkant.

Skärm hjälper fladdermöss förbi järnvägen

När järnvägar byggs ut måste hänsyn även tas till djuren. Vid ett skånskt projekt sätts skärmar upp för att få fladdermöss att flyga högt över spåren.

Skärm hjälper fladdermöss förbi järnvägen

När järnvägar byggs ut måste hänsyn även tas till djuren. Vid ett skånskt projekt sätts skärmar upp för att få fladdermöss att flyga högt över spåren.

Hjälp till bostadsföretag att klimatanpassa fastigheter

Översvämningar och stigande temperaturer blir vanligare. Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. En ny vägledning ska ge bostadsföretag hjälp att arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Hjälp till bostadsföretag att klimatanpassa fastigheter

Översvämningar och stigande temperaturer blir vanligare. Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. En ny vägledning ska ge bostadsföretag hjälp att arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Erfarenheter av att anlägga vattenparker

Vattenparker som är rekreationsområde och samtidigt renar dagvatten blir allt vanligare. Nu finns erfarenheter och lärdomar om byggandet av sådana samlade i en rapport. Johannisberg vattenpark i Västerås är en av dem.

Erfarenheter av att anlägga vattenparker

Vattenparker som är rekreationsområde och samtidigt renar dagvatten blir allt vanligare. Nu finns erfarenheter och lärdomar om byggandet av sådana samlade i en rapport. Johannisberg vattenpark i Västerås är en av dem.

Stöd för klimatanpassning av kyrkor

Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar. Församlingar kan också screena sina kyrkor för att undvika framtida problem.

Stöd för klimatanpassning av kyrkor

Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar. Församlingar kan också screena sina kyrkor för att undvika framtida problem.

Lyckat sätt minska de boendes vattenanvändning

Målet med kampanjen Waterhack är att öka hyresgästernas medvetenhet kring en hållbar vattenanvändning. Under januari minskade Bostadsbolagets hyresgäster sin vattenanvändning med hela 6,6 procent.

Lyckat sätt minska de boendes vattenanvändning

Målet med kampanjen Waterhack är att öka hyresgästernas medvetenhet kring en hållbar vattenanvändning. Under januari minskade Bostadsbolagets hyresgäster sin vattenanvändning med hela 6,6 procent.

Karta hjälper med värmekartering

En ny karttjänst har lanserats till hjälp för att hitta platser med risk för höga temperaturer. Kartan ska kunna användas av kommuner i klimatanpassningsarbetet.

Karta hjälper med värmekartering

En ny karttjänst har lanserats till hjälp för att hitta platser med risk för höga temperaturer. Kartan ska kunna användas av kommuner i klimatanpassningsarbetet.

Innovationer för en grönare framtid

23 innovationsprojekt med fokus på flera utmaningar ska leda oss in i framtiden. Här finns bland annat mål om ett biobaserat samhälle och resursmedvetet samhällsbyggande.

Innovationer för en grönare framtid

23 innovationsprojekt med fokus på flera utmaningar ska leda oss in i framtiden. Här finns bland annat mål om ett biobaserat samhälle och resursmedvetet samhällsbyggande.

De skapar möjligheter för cirkulärt byggande

Återbygget jobbar för människor och miljö. Genom att göra inventeringar och sedan jobba vidare med återbruket tillsammans med människor i utanförskap hoppas de kunna förändra tänket i byggbranschen.

De skapar möjligheter för cirkulärt byggande

Återbygget jobbar för människor och miljö. Genom att göra inventeringar och sedan jobba vidare med återbruket tillsammans med människor i utanförskap hoppas de kunna förändra tänket i byggbranschen.

Guide om transport av farligt gods för bostadsföretag

Farligt gods för bostadsbolag kan vara ämnen som bränslen och bekämpningsmedel. Regelverket för transport av farligt gods är mycket omfattande. Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning som ska hjälpa bostadsbolagen.

Guide om transport av farligt gods för bostadsföretag

Farligt gods för bostadsbolag kan vara ämnen som bränslen och bekämpningsmedel. Regelverket för transport av farligt gods är mycket omfattande. Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning som ska hjälpa bostadsbolagen.