Varan har lagts till i varukorgen
Kvarteret Hedvig
Kvarteret förvandlades utan onödig lyx
Renoveringar 2 dec 2020
huvudbild_hedvig
Lamellhusen har fått två påbyggda våningsplan. De nya våningarna är färgade vita. Foto: Svenska Bostäder
När det var dags för omfattande renoveringar valde Svenska Bostäder att ta ett helhetsgrepp i kvarteret Hedvig. Tillgänglighet, trivsel och teknik var viktiga delar när kvarteret förvandlades utan onödig lyx.

Strax utanför Stockholm på Spånga Stationsväg, nära pendeltågstationen i Spånga centrum ligger kvarteret Hedvig. Här har Svenska Bostäder under flera år genomfört en stor förvandling. 

Före renoveringen bestod området av tre lamellhus i tre våningsplan samt ett punkthus i åtta våningar. Totalt handlade det om 108 lägenheter. Lamellhusen som är byggda i början av 60-talet hade rymliga trapphus utan hiss och ingen källare.

– Husen är byggda på väldigt lerig mark. Man använde en sorts prefab-grund och slog ner pålar. På pålarna lade man prefabricerade balkar och byggde husen på dem. Istället för källare fanns ett kulvertsystem som gick mellan husen. Man kunde klättra ner i små luckor och ju längre man kom ju lägre blev det. Till slut fick man nästan kravla sig fram. I kulverten fanns rör, avlopp och el, säger Monica Staaf, projektledare på Svenska Bostäder. 

Låghusen var i behov av en större ombyggnation för att anpassas till dagens standard och byggkrav. I punkthuset på Spånga Stationsplan 13 behövde stammarna bytas och badrum renoveras samt elen bytas ut till modern standard.

Samrådsgruppens arbete fick ta tid

Monica Staaf berättar att det första informationsmötet hölls i början av december 2012 dit samtliga hyresgäster var inbjudna. På mötet fick alla information om ny- och ombyggnadsplanerna samt tidplanerna. 

På informationsmötet bildades också en samrådsgrupp som bestod av sex personer som representerade de boende i fastigheterna. Förutom de valda hyresgästerna ingick också representanter från Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder.

sidobild_monica-staaf Monica Staaf, Svenska Bostäder.

– Vi lät arbetet ta tid. Samrådsgruppen träffades åtta gånger och vid varje tillfälle avhandlade vi tillsammans med experter ett ämne i taget. Det var allt från planlösningar till el och trädgård. Efter varje tillfälle skickades protokoll ut till alla hyresgäster. 

Samrådsgruppens arbete mynnade till slut ut i en åtgärdslista som skriftligen skulle godkännas av varje hyresgäst.

– Ganska snart fick vi också fram vad det skulle kosta och kunde förhandla om ny bashyra med Hyresgästföreningen. Det slutade med att en trerummare på 77 kvadratmeter skulle få en hyra som var 1 400 kronor mer än tidigare, berättar Monica Staaf.

Hon lyfter fram att för den höjningen fick hyresgästerna bland annat hissar, ny FTX-ventilation, helrenoverade badrum och större balkonger. 

Funktionell teknik utan lyx

Monica Staaf beskriver att det fanns en hel del som behövde göras. Ur energisynpunkt var husen dåliga. Fasaderna på husen byttes ut och tilläggsisolerades. Nytt ventilationssystem FTX installerades. Alla vatten- och avloppsstammar byttes också och ny el installerades.

sidobild_gam_kvh Ursprungligen var låghusen i aprikosfärgad puts. Foto: Svenska Bostäder

Lägenheterna fick nya ytskikt, renoverade badrum och wc. I köken monterades ny bänkbelysning, spis och spiskåpor.

Monica Staaf framhåller att Svenska Bostäder var varsamma och också tänkte hållbarhet vid renoveringen. Inga planlösningar ändrades och man rev inte ut något i onödan.

– I köken sparade vi skåpsnickerierna för de var i gott skick med bra trä. Det här var ju före miljonprogrammet, säger hon.

Hyresgästerna fick välja om de ville ha kvar de gamla luckorna som i så fall lackades om. De som ville kunde också byta till helt nya luckor som då blev ett tillval med påslag på hyran.

Trapphusen målades om och fick ny belysning. Nya postboxar monterades i entréerna.

Påbyggnad och förbättrad tillgänglighet

För att få fler lägenheter valde man att bygga på två våningsplan på låghusen. Hissar installerades i trapphusen.

– Det är klart att påbyggnaden förbättrade ekonomin i projektet. Möjligheterna att bära installationen av hiss annat som vi ville göra i området, säger Monica Staaf.

Dessutom användes värdefull yta på bottenvåningen till omoderna skyddsrum. När skyddsrummen byggdes om och flyttades under odlingsytan resulterade det i ytterligare sju lägenheter. De lägenheter som ligger på bottenvåningen fick nya
markbalkonger, antingen mot gata eller gård.

I och med ombyggnaden fick alla husen nya tillgängliga entréer. Entréerna ger även tillgänglig access till gården. De befintliga balkongerna gjordes 60 centimeter djupare och blev i och med detta mer tillgängliga och lättare att använda.

Husen fick också en modernare takutformning med sadeltak istället för platta tak. Påbyggnadsdelen fick även en för varje hus unik kulör, vilket blev snyggare och underlättade orienterbarheten.

Trygg och trivsam miljö

Tidigare upplevdes miljön som otrygg. Fasaderna var slutna både mot den stora folktomma gården och mot gatan. Det fanns också en odlingsyta som knappt användes.

Inom ramen för projektet fick gården en ordentlig genomgång i samråd med hyresgästerna. Trevliga platser för samvaro skapades. Flera nya lek- och grillplatser byggdes samtidigt som det finns gott om bevarade fruktträd och buskar. En liten damm som tar hand om regnvatten byggdes och fler odlingslotter anordnades.

– Tillsammans med hyresgästerna har vi gjort mycket för att öka trivseln, säger Monica Staaf.

Svenska Bostäder har dessutom förberett för att lägga solpaneler på taken i sydväst. Alla skorstenar och genomföringar ligger i det andra takfallet och taken har dimensionerats för detta. Det finns tomrör och dragtrådar till plats för elskåp.

– Tanken är att förse tvättstugorna med el från solpanelerna, berättar hon.

FAKTA renoveringen av kvarteret Hedvig

Vad: Renovering, påbyggnad och nybyggnad

Var: Kvarteret Hedvig 22 i Spånga centrum

Byggår: 1961 - 1963

Lägenheter:
Hus A - D
Före: 108 st
Efter: 161 st
Varav i tidigare skyddsrum: 9 st
Varav i påbyggnad: 44 st
Hus E (nytt hus): 12 st

Projektperiod: 2012 - 2018

Byggherre: Svenska Bostäder

Entreprenadform: Totalentreprenad

Exempel på utförda åtgärder: Stambyte, helrenoverade badrum, nya ytskikt, större balkonger, FTX-installation, el, tilläggsisolering, nya hissar. 

Hyra före och efter:

  • Medelhyran på befintliga 108 lägenheter låg på 923 kr/m² år
  • Medelhyran för återflyttande hyresgäster blev 1348 kr/m² år
  • Nyproducerade lägenheter landade på 1550 kr/m² år.

Kostnaderna:

Påbyggnad med totalt 44 lägenheter (3 rok och 4 rok), 1 ny lägenhet (2 rok) i en f d
lokal , samt 7 st lägenheter (2 rok och 3 rok) i fd skyddsrum. Dessa har kostat cirka 96.328 000 kr ex moms.

Ett nytt punkthus med 19 lägenheter (2 rok), vilket användes som evakuering har kostat cirka 33.500 000 kr ex moms. 

Ombyggnad av 108 lägenheter med stambyte, ny ventilation, nya hissar, ny el och allmän helrenovering har kostat cirka 160.757 000 kr ex moms. (I summan ingår också alla kostnader för evakuering och flyttar.)

Källa: Svenska Bostäder
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Tillgänglighet
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA renoveringen av kvarteret Hedvig

Vad: Renovering, påbyggnad och nybyggnad

Var: Kvarteret Hedvig 22 i Spånga centrum

Byggår: 1961 - 1963

Lägenheter:
Hus A - D
Före: 108 st
Efter: 161 st
Varav i tidigare skyddsrum: 9 st
Varav i påbyggnad: 44 st
Hus E (nytt hus): 12 st

Projektperiod: 2012 - 2018

Byggherre: Svenska Bostäder

Entreprenadform: Totalentreprenad

Exempel på utförda åtgärder: Stambyte, helrenoverade badrum, nya ytskikt, större balkonger, FTX-installation, el, tilläggsisolering, nya hissar. 

Hyra före och efter:

  • Medelhyran på befintliga 108 lägenheter låg på 923 kr/m² år
  • Medelhyran för återflyttande hyresgäster blev 1348 kr/m² år
  • Nyproducerade lägenheter landade på 1550 kr/m² år.

Kostnaderna:

Påbyggnad med totalt 44 lägenheter (3 rok och 4 rok), 1 ny lägenhet (2 rok) i en f d
lokal , samt 7 st lägenheter (2 rok och 3 rok) i fd skyddsrum. Dessa har kostat cirka 96.328 000 kr ex moms.

Ett nytt punkthus med 19 lägenheter (2 rok), vilket användes som evakuering har kostat cirka 33.500 000 kr ex moms. 

Ombyggnad av 108 lägenheter med stambyte, ny ventilation, nya hissar, ny el och allmän helrenovering har kostat cirka 160.757 000 kr ex moms. (I summan ingår också alla kostnader för evakuering och flyttar.)

Källa: Svenska Bostäder