Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Knivsta-modellen
Balanserad renoveringsmodell i Knivsta
Bostäder 12 feb 2018
knivstabostader_01
Kvarteret Tallbacken i Knivsta. Foto: Tobias Sterner
Knivstabostäder har tillsammans med hyresgäster och den lokala hyresgästföreningen arbetat fram en långsiktigt hållbar renoveringsstrategi. Hyresgästerna kan bo kvar både under och efter renoveringen samtidigt som allmännyttan bevaras.
Knivsta är centralort i Knivsta kommun som ligger i Uppsala län. Hösten 2012 såg situationen väldigt dyster ut för det kommunala bostadsbolaget Knivstabostäder. I beståndet finns 492 lägenheter. De flesta av dem är byggda under miljonprogrammet och det var dags för upprustning.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

OM BoKvar-modellen

 • Alla Knivstabostäders bostadsområden berörs under en sjuårsperiod av någon renoveringsåtgärd inom BoKvar.
 • I snitt beräknas den totala renoveringskostnaden hamna på 200 000 kronor per lägenhet.
 • Fokus ligger främst på energibesparande åtgärder genom VA-stammar, värmestammar, ventilation, energibesparing och fönster.
 • Avtalet mellan Knivstabostäder och den lokala hyresgästföreningen ger under en tioårsperiod försiktiga hyreshöjningar med cirka 2 procent per år. Ordinarie hyreshöjningar är inte inräknade.
 • Samrådsgruppen som består av representanter från Knivstabostäder, Hyresgästföreningen och hyresgäster bestämmer tillsammans vilka åtgärder som ska göras och hur mycket det får kosta.
OM Knivstabostäder AB

 • Ägs av Knivsta kommun.
 • Bolaget bildades 2003 för att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som är belägna i Knivsta kommun efter kommundelningen från Uppsala kommun. Beståndet ägdes tidigare av Uppsalahem AB.
 • I fastighetsbeståndet ingår 492 bostadslägenheter, 51 lokaler, 152 garage och 252 parkeringsplatser.
 • Uthyrningsbar yta uppgår till 35 160 kvm, därav är 33 603 kvm bostäder.
Källa: www.knivstabostader.se
OM Knivstabostäders områden

1. Granbacken
Granbacken, adress Emil Sjögrensväg 2-18, består av trevåningshus byggda 1972-73 och upprustade 1987. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

2. Tallbacken
Kvarteret Tallbacken, adress Emil Sjögrensväg 3 och 5 samt Tallkottsvägen 6-10 är byggt 1965 och består av flerbostadshus på tre våningar. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

3. Kvarteret Gärdet
Kvarteret Gärdet, adress Södervägen 21-27, är belagt intill Hälsohuset, Knivstas simhall och gym. Södervägens 84 lägenheter byggdes 1967 och är fördelade på tio portar i fyra trevåningsbyggnader.

4. Kvarteret Särsta
Kvarteret Särsta har adress Forsbyvägen 2-6, Centralvägen 2 och 4 samt Apoteksvägen 4. Husen är byggda 1964-66 samt 1985. Det är beläget i Knivstas absoluta centrum och består av flerbostadshus på 1 till 4 r o k.

Källa: www.knivstabostader.se
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet Renoveringar Underhåll
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

OM BoKvar-modellen

 • Alla Knivstabostäders bostadsområden berörs under en sjuårsperiod av någon renoveringsåtgärd inom BoKvar.
 • I snitt beräknas den totala renoveringskostnaden hamna på 200 000 kronor per lägenhet.
 • Fokus ligger främst på energibesparande åtgärder genom VA-stammar, värmestammar, ventilation, energibesparing och fönster.
 • Avtalet mellan Knivstabostäder och den lokala hyresgästföreningen ger under en tioårsperiod försiktiga hyreshöjningar med cirka 2 procent per år. Ordinarie hyreshöjningar är inte inräknade.
 • Samrådsgruppen som består av representanter från Knivstabostäder, Hyresgästföreningen och hyresgäster bestämmer tillsammans vilka åtgärder som ska göras och hur mycket det får kosta.
OM Knivstabostäder AB

 • Ägs av Knivsta kommun.
 • Bolaget bildades 2003 för att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som är belägna i Knivsta kommun efter kommundelningen från Uppsala kommun. Beståndet ägdes tidigare av Uppsalahem AB.
 • I fastighetsbeståndet ingår 492 bostadslägenheter, 51 lokaler, 152 garage och 252 parkeringsplatser.
 • Uthyrningsbar yta uppgår till 35 160 kvm, därav är 33 603 kvm bostäder.
Källa: www.knivstabostader.se
OM Knivstabostäders områden

1. Granbacken
Granbacken, adress Emil Sjögrensväg 2-18, består av trevåningshus byggda 1972-73 och upprustade 1987. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

2. Tallbacken
Kvarteret Tallbacken, adress Emil Sjögrensväg 3 och 5 samt Tallkottsvägen 6-10 är byggt 1965 och består av flerbostadshus på tre våningar. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

3. Kvarteret Gärdet
Kvarteret Gärdet, adress Södervägen 21-27, är belagt intill Hälsohuset, Knivstas simhall och gym. Södervägens 84 lägenheter byggdes 1967 och är fördelade på tio portar i fyra trevåningsbyggnader.

4. Kvarteret Särsta
Kvarteret Särsta har adress Forsbyvägen 2-6, Centralvägen 2 och 4 samt Apoteksvägen 4. Husen är byggda 1964-66 samt 1985. Det är beläget i Knivstas absoluta centrum och består av flerbostadshus på 1 till 4 r o k.

Källa: www.knivstabostader.se
Fördjupningsmaterial