Varan har lagts till i varukorgen
Kommunen lagrar massor för återanvändning

Det kommunala bolaget Hässleholm miljö väljer att själva lagra och bearbeta schaktmassorna från sina VA-projekt. Det ska ge ekonomiska och miljömässiga vinster när massorna återanvänds.

Kommunen lagrar massor för återanvändning

Det kommunala bolaget Hässleholm miljö väljer att själva lagra och bearbeta schaktmassorna från sina VA-projekt. Det ska ge ekonomiska och miljömässiga vinster när massorna återanvänds.

Tips för att undvika felaktig ventilation

Boverket har tagit fram en vägledning om hur riskerna med felaktig ventilation kan undvikas. Flera yrkesgrupper har nytta av texterna menar myndigheten.

Tips för att undvika felaktig ventilation

Boverket har tagit fram en vägledning om hur riskerna med felaktig ventilation kan undvikas. Flera yrkesgrupper har nytta av texterna menar myndigheten.

Domstol: utomhusdel till värmepump inte ett plank

En utomhusdel för en värmepump på en fastighet ska inte liknas vid ett plank och kräver därför inte bygglov. Det fastslår Mark- och miljööverdomstolen.

Domstol: utomhusdel till värmepump inte ett plank

En utomhusdel för en värmepump på en fastighet ska inte liknas vid ett plank och kräver därför inte bygglov. Det fastslår Mark- och miljööverdomstolen.

Anmälningsplikt för kyltorn föreslås

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår ett antal åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionella från kyltorn. Bland annat föreslås en anmälningsplikt för kyltorn.

Anmälningsplikt för kyltorn föreslås

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår ett antal åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionella från kyltorn. Bland annat föreslås en anmälningsplikt för kyltorn.

Ny aktör införs i PBL

Certifierade byggprojekteringsföretag blir en ny aktör som införs i plan- och bygglagen, PBL. Tanken är att de ska bidra till en mer förutsägbar och effektiv byggprocess.

Ny aktör införs i PBL

Certifierade byggprojekteringsföretag blir en ny aktör som införs i plan- och bygglagen, PBL. Tanken är att de ska bidra till en mer förutsägbar och effektiv byggprocess.

Lagändring: Byggnadsnämndens tillsyn effektiviseras

Riksdagen har tagit beslut om regeringens förslag att förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete.

Lagändring: Byggnadsnämndens tillsyn effektiviseras

Riksdagen har tagit beslut om regeringens förslag att förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete.

Upprop för kortare ledtider

Plan- och tillståndsprocesserna tar för lång tid. Det menar flera bygg- och bostadsbolag som startat ett upprop med syfte att hitta lösningar som kortar processerna.

Upprop för kortare ledtider

Plan- och tillståndsprocesserna tar för lång tid. Det menar flera bygg- och bostadsbolag som startat ett upprop med syfte att hitta lösningar som kortar processerna.

Stora brister hos byggföretag upptäcktes

Bristande säkerhet och misstänkt svartarbete upptäcktes på flera byggarbetsplatser vid en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet.

Stora brister hos byggföretag upptäcktes

Bristande säkerhet och misstänkt svartarbete upptäcktes på flera byggarbetsplatser vid en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet.

Nya förordningar med undantag från PBL

Regeringen har gjort ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att snabbare kunna erbjuda tillfälligt boende för flyktingar från Ukraina. 

Nya förordningar med undantag från PBL

Regeringen har gjort ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att snabbare kunna erbjuda tillfälligt boende för flyktingar från Ukraina. 

Vägledning om övertryckshallar

Boverket har publicerat en vägledning om övertryckshallar i PBL Kunskapsbanken, handboken till plan- och bygglagen.

Vägledning om övertryckshallar

Boverket har publicerat en vägledning om övertryckshallar i PBL Kunskapsbanken, handboken till plan- och bygglagen.

Certifierad projektering kan bli del av PBL

En ny aktör ska införas i plan- och bygglagen: certifierat byggprojekteringsföretag. Anlitas en sådan vid bostadsbygge får en del lagkrav inte prövas av kommunernas byggnadsnämnder.

Certifierad projektering kan bli del av PBL

En ny aktör ska införas i plan- och bygglagen: certifierat byggprojekteringsföretag. Anlitas en sådan vid bostadsbygge får en del lagkrav inte prövas av kommunernas byggnadsnämnder.

Vägledning om åtgärdsföreläggande har uppdaterats

Boverket har uppdaterat sin vägledning om åtgärdsföreläggande i PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen.

Vägledning om åtgärdsföreläggande har uppdaterats

Boverket har uppdaterat sin vägledning om åtgärdsföreläggande i PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen.

Flyktingström från Ukraina föreslås leda till ändringar i PBL

Regeringen vill göra ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att snabbt kunna erbjuda tillfälligt boende för flyktingar med anledning av kriget i Ukraina. Sveriges Arkitekter tillstyrker promemorian.

Flyktingström från Ukraina föreslås leda till ändringar i PBL

Regeringen vill göra ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att snabbt kunna erbjuda tillfälligt boende för flyktingar med anledning av kriget i Ukraina. Sveriges Arkitekter tillstyrker promemorian.

Fler kontroller ska stävja byggfusk

Räkna med fler inspektörer på byggena framöver. Arbetsmiljöverket ökar nu sina kontroller mot fusk och brott. ”Byggbranschen är högprioriterad”, säger Arne Alfredsson, chef för myndighetsgemensam kontroll.

Fler kontroller ska stävja byggfusk

Räkna med fler inspektörer på byggena framöver. Arbetsmiljöverket ökar nu sina kontroller mot fusk och brott. ”Byggbranschen är högprioriterad”, säger Arne Alfredsson, chef för myndighetsgemensam kontroll.

Uppmaning till brf:er: erbjud tomma lokaler till flyktingfamiljer

Riksbyggen uppmanar fastighetsägare och brf:er att erbjuda lediga lokaler som husrum åt de många flyktingarna från Ukraina. En lista med handfasta råd om hur detta görs på ett strukturerat sätt har nu tagits fram.

Uppmaning till brf:er: erbjud tomma lokaler till flyktingfamiljer

Riksbyggen uppmanar fastighetsägare och brf:er att erbjuda lediga lokaler som husrum åt de många flyktingarna från Ukraina. En lista med handfasta råd om hur detta görs på ett strukturerat sätt har nu tagits fram.

Så skrivs bra avtal med Migrationsverket

Många kommuner och bostadsföretag vill hjälpa de flyktingar som nu kommer till Sverige från Ukraina. Chefsjuristen Lars Matton på Sveriges Allmännytta tipsar om hur hyresavtalen bäst kan utformas.

Så skrivs bra avtal med Migrationsverket

Många kommuner och bostadsföretag vill hjälpa de flyktingar som nu kommer till Sverige från Ukraina. Chefsjuristen Lars Matton på Sveriges Allmännytta tipsar om hur hyresavtalen bäst kan utformas.

Premiär för ”naturban” markanvisning

Genom ”naturbant” stadsbyggande ska natur och stadsliv förenas. Begreppet har nu haft premiär vid en markanvisning i Nacka. Idén är att kunna bygga utan att tränga ut gröna värden.

Premiär för ”naturban” markanvisning

Genom ”naturbant” stadsbyggande ska natur och stadsliv förenas. Begreppet har nu haft premiär vid en markanvisning i Nacka. Idén är att kunna bygga utan att tränga ut gröna värden.

Så bedöms om påbyggnaden är en våning

Vad avgör om en påbyggnad ska betraktas som nytt våningsplan? Svaret på frågan kan avgöra om en åtgärd strider mot detaljplan eller inte. En ny dom reder ut vad som gäller.

Så bedöms om påbyggnaden är en våning

Vad avgör om en påbyggnad ska betraktas som nytt våningsplan? Svaret på frågan kan avgöra om en åtgärd strider mot detaljplan eller inte. En ny dom reder ut vad som gäller.

Nya föreskrifter om tillsyn mot olyckor

Det finns stora skillnader i hur kommunerna utför tillsyn för skydd mot olyckor. Nya föreskrifter ska ge större enhetlighet. Tillsynen gäller för både anläggningar och byggnader.

Nya föreskrifter om tillsyn mot olyckor

Det finns stora skillnader i hur kommunerna utför tillsyn för skydd mot olyckor. Nya föreskrifter ska ge större enhetlighet. Tillsynen gäller för både anläggningar och byggnader.

Vill införa krav på kontroll av tappvarmvatten

Det finns stora brister i många tappvarmvattensystem som fastighetsägare inte känner till. Jonatan von Seth, projektledare på GK, vill därför att en obligatorisk tappvarmvattenkontroll införs, liknande OVK.

Vill införa krav på kontroll av tappvarmvatten

Det finns stora brister i många tappvarmvattensystem som fastighetsägare inte känner till. Jonatan von Seth, projektledare på GK, vill därför att en obligatorisk tappvarmvattenkontroll införs, liknande OVK.