Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya föreskrifter om fjärrvärme och fjärrkyla

Den 1 juli i år träder nya föreskrifter om fjärrvärme och fjärrkyla i kraft. Bland annat införs nya bestämmelser om fjärravläsning. Senast 2027 ska fjärravläsbara mätare finnas hos alla kunder.

Nya föreskrifter om fjärrvärme och fjärrkyla

Den 1 juli i år träder nya föreskrifter om fjärrvärme och fjärrkyla i kraft. Bland annat införs nya bestämmelser om fjärravläsning. Senast 2027 ska fjärravläsbara mätare finnas hos alla kunder.

Ursprunget för värme, kyla och gas ska kunna visas

Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning som ska göra det möjligt för producenter av gas, kyla och värme att få så kallade ursprungsgarantier utfärdade.

Ursprunget för värme, kyla och gas ska kunna visas

Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning som ska göra det möjligt för producenter av gas, kyla och värme att få så kallade ursprungsgarantier utfärdade.

Så har det gått för plusenergihuset i Västerås

Det tog en stund att trimma in systemen. Men nu fungerar allting jättebra. Så sammanfattar Per Wallgård, Sveafastigheter, sina erfarenheter av kvarteret Neptun.

Så har det gått för plusenergihuset i Västerås

Det tog en stund att trimma in systemen. Men nu fungerar allting jättebra. Så sammanfattar Per Wallgård, Sveafastigheter, sina erfarenheter av kvarteret Neptun.

”Bättre bygghandlingar kan motverka korrosion”

Problemen med korrosion i värme- och kylsystem växer. För att förebygga detta måste konsulten bli bättre på att skriva bygghandlingar. Det menar Rafael Ospino, en av författarna bakom en ny rapport.

”Bättre bygghandlingar kan motverka korrosion”

Problemen med korrosion i värme- och kylsystem växer. För att förebygga detta måste konsulten bli bättre på att skriva bygghandlingar. Det menar Rafael Ospino, en av författarna bakom en ny rapport.

Kunskapen om termisk komfort ska öka

En ny kunskapssammanställning om termisk komfort kan användas som vägledning vid projektering och tillsyn. Rapporten har tagits fram vid Malmö universitet med stöd från Boverket.

Kunskapen om termisk komfort ska öka

En ny kunskapssammanställning om termisk komfort kan användas som vägledning vid projektering och tillsyn. Rapporten har tagits fram vid Malmö universitet med stöd från Boverket.

Ny lag om energimätning

Riksdagen har beslutat om en ny fjärrkylelag, ändringar i fjärrvärmelagen och en ny lag om energimätning i byggnader. Den 1 juni 2022 börjar lagändringarna gälla.

Ny lag om energimätning

Riksdagen har beslutat om en ny fjärrkylelag, ändringar i fjärrvärmelagen och en ny lag om energimätning i byggnader. Den 1 juni 2022 börjar lagändringarna gälla.

Forskning om värme och kyla ska nå ut bättre

Det ska bli lättare att ta del av resultaten från forsknings- och innovationsprogrammet Termo – värme och kyla för framtidens energisystem. Bland annat har en ny webbsida lanserats.

Forskning om värme och kyla ska nå ut bättre

Det ska bli lättare att ta del av resultaten från forsknings- och innovationsprogrammet Termo – värme och kyla för framtidens energisystem. Bland annat har en ny webbsida lanserats.

Framtidens kylbehov utreds

Många kunder efterfrågar ett behagligt inomhusklimat året om. Det blir därför allt viktigare att energibolag kan leverera både värme och kyla. Det visar en ny rapport som kartlagt marknaden för kyla.

Framtidens kylbehov utreds

Många kunder efterfrågar ett behagligt inomhusklimat året om. Det blir därför allt viktigare att energibolag kan leverera både värme och kyla. Det visar en ny rapport som kartlagt marknaden för kyla.

Vill ha ny lag om energimätning i byggnader

Regeringen föreslår en ny fjärrkylelag, ändringar i fjärrvärmelagen och en ny lag om energimätning i byggnader. I slutet av april väntas riksdagen ta ett beslut.

Vill ha ny lag om energimätning i byggnader

Regeringen föreslår en ny fjärrkylelag, ändringar i fjärrvärmelagen och en ny lag om energimätning i byggnader. I slutet av april väntas riksdagen ta ett beslut.

GeoFTX ger svalka under värmeböljor

Det går att sänka rumstemperaturen upp till tre grader under en värmebölja med hjälp av ett geoFTX-system. Det visar en utvärdering där forskare har utrett systemets kylpotential.

GeoFTX ger svalka under värmeböljor

Det går att sänka rumstemperaturen upp till tre grader under en värmebölja med hjälp av ett geoFTX-system. Det visar en utvärdering där forskare har utrett systemets kylpotential.

Klimatvänlig kyla med lera

En forskare vid Malmö universitet har utvecklat ett passivt kylsystem med hjälp av lertrattar, vatten, sol och vind. Målet är att kunna sänka inomhustemperaturen med tio grader.

Klimatvänlig kyla med lera

En forskare vid Malmö universitet har utvecklat ett passivt kylsystem med hjälp av lertrattar, vatten, sol och vind. Målet är att kunna sänka inomhustemperaturen med tio grader.

Branschpraxis för fjärrvärmedimensionering ifrågasätts

De tre senaste årens fjärrvärmeforskning inom FutureHeat har redovisats. Bland annat har branschpraxis för dimensionering av servisledningar undersökts och en ny guide tagits fram.

Branschpraxis för fjärrvärmedimensionering ifrågasätts

De tre senaste årens fjärrvärmeforskning inom FutureHeat har redovisats. Bland annat har branschpraxis för dimensionering av servisledningar undersökts och en ny guide tagits fram.

Så kan geoFTX dimensioneras optimalt

Se till att temperaturverkningsgraden på förvärmningsbatteriet är tillräckligt hög och att systemet är kopplat till rätt mängd borrhål. Det är några tips som ges i en ny förstudie om geoFTX.

Så kan geoFTX dimensioneras optimalt

Se till att temperaturverkningsgraden på förvärmningsbatteriet är tillräckligt hög och att systemet är kopplat till rätt mängd borrhål. Det är några tips som ges i en ny förstudie om geoFTX.

Boverket föreslår inget kompletterande energikrav

Det finns inte motiv nog att införa ett kompletterande krav baserat på använd energi i byggreglerna, menar Boverket. Om ett krav ändå ska införas bör det utformas som ett krav på maximalt värmeförlusttal.

Boverket föreslår inget kompletterande energikrav

Det finns inte motiv nog att införa ett kompletterande krav baserat på använd energi i byggreglerna, menar Boverket. Om ett krav ändå ska införas bör det utformas som ett krav på maximalt värmeförlusttal.

Ombyggda vindar en risk under vintersäsongen

Fastighetsägarna ger tips på åtgärder som kan förhindra skador orsakade av snö och is. Viktigt är att arbeta förebyggande.

Ombyggda vindar en risk under vintersäsongen

Fastighetsägarna ger tips på åtgärder som kan förhindra skador orsakade av snö och is. Viktigt är att arbeta förebyggande.

Uppdaterade anvisningar för fjärrvärmeledningar

Energiföretagens tekniska bestämmelse ”D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar” har kommit i en ny utgåva.

Uppdaterade anvisningar för fjärrvärmeledningar

Energiföretagens tekniska bestämmelse ”D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar” har kommit i en ny utgåva.

Ny kunskap om geoenergianläggningar

Vid årsskiftet avslutas ett stort internationellt projekt om långtidsprestanda hos geoenergianläggningar. Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geoenergicentrum, berättar om arbetet som bland annat kommer att resultera i tre nya guider.

Ny kunskap om geoenergianläggningar

Vid årsskiftet avslutas ett stort internationellt projekt om långtidsprestanda hos geoenergianläggningar. Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geoenergicentrum, berättar om arbetet som bland annat kommer att resultera i tre nya guider.

Uppdaterad skrift om energimätare

Energiföretagen har uppdaterat den tekniska bestämmelsen ”F:104 Energimätare för termisk energi”. Skriften har fått en ny text gällande arbetsmiljön vid installation av mätare och en justerad figur.

Uppdaterad skrift om energimätare

Energiföretagen har uppdaterat den tekniska bestämmelsen ”F:104 Energimätare för termisk energi”. Skriften har fått en ny text gällande arbetsmiljön vid installation av mätare och en justerad figur.

Kyllagring med salt kapar effekttopparna

I ett kontorshus i Göteborg har värme och kyla lagrats med fasändringmaterial. En teknik som idag är relativt obeprövad men som i en ny studie visar på flera fördelar.

Kyllagring med salt kapar effekttopparna

I ett kontorshus i Göteborg har värme och kyla lagrats med fasändringmaterial. En teknik som idag är relativt obeprövad men som i en ny studie visar på flera fördelar.

Så skapas bra rumsklimat

Det behövs system för både ventilation, värme, kyla, befuktning och avfuktning för att reglera ett rumsklimat så att det passar olika verksamheter. En ny bok beskriver detta utförligt.

Så skapas bra rumsklimat

Det behövs system för både ventilation, värme, kyla, befuktning och avfuktning för att reglera ett rumsklimat så att det passar olika verksamheter. En ny bok beskriver detta utförligt.