Varan har lagts till i varukorgen
Energiprosumenter ger ett flexiblare elsystem

Allt fler hushåll producerar egen el med hjälp av solceller. Ett projekt på Chalmers har studerat förutsättningarna för dessa prosumenter i framtidens elsystem.

Energiprosumenter ger ett flexiblare elsystem

Allt fler hushåll producerar egen el med hjälp av solceller. Ett projekt på Chalmers har studerat förutsättningarna för dessa prosumenter i framtidens elsystem.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Verktyg till hjälp med EPD för bergmaterial

Intresset att ha miljövarudeklarationer, EPD, för bergmaterial ökar. Forskare vid Chalmers arbetar på ett digitalt verktyg som ska förenkla processen.

Verktyg till hjälp med EPD för bergmaterial

Intresset att ha miljövarudeklarationer, EPD, för bergmaterial ökar. Forskare vid Chalmers arbetar på ett digitalt verktyg som ska förenkla processen.

Fusion - framtidens energikälla

100 miljoner grader. Det är vad fusionsplasmat ska värmas upp till och bli framtidens energikälla. Nu satsar svenskar på att skapa storskalig och hållbar fusionskraft.

Fusion - framtidens energikälla

100 miljoner grader. Det är vad fusionsplasmat ska värmas upp till och bli framtidens energikälla. Nu satsar svenskar på att skapa storskalig och hållbar fusionskraft.

46 miljoner till forskning om fossilfritt stål

Industri, akademi och institut går samman för att ta fram framtidens stål. Satsningen ska påskynda den gröna omställningen och stålindustrins mål om nollutsläpp av koldioxid.

46 miljoner till forskning om fossilfritt stål

Industri, akademi och institut går samman för att ta fram framtidens stål. Satsningen ska påskynda den gröna omställningen och stålindustrins mål om nollutsläpp av koldioxid.

Bindemedel som kan ersätta cement i betong

Det finns flera olika material som kan fungera som alternativ till cement. Myndigheter och forskningsinstitut har tillsammans i en rapport sammanställt vilka de är.

Bindemedel som kan ersätta cement i betong

Det finns flera olika material som kan fungera som alternativ till cement. Myndigheter och forskningsinstitut har tillsammans i en rapport sammanställt vilka de är.

Nya material behövs för att kunna tillverka klimatförbättrad betong

För att minska klimatavtrycket från betong ersätts en del cement med alternativa bindemedel. Men tillgången till de vanligaste alternativen är osäker. Nya bindemedel behövs för att lyckas.

Nya material behövs för att kunna tillverka klimatförbättrad betong

För att minska klimatavtrycket från betong ersätts en del cement med alternativa bindemedel. Men tillgången till de vanligaste alternativen är osäker. Nya bindemedel behövs för att lyckas.

Digitalt stöd för placering av solceller

Att beräkna hur, och på vilka tak, solceller ska placeras har sina utmaningar. Nu håller forskare på att ta fram en metod som med hjälp av artificiell intelligens, AI, ska underlätta det arbetet.

Digitalt stöd för placering av solceller

Att beräkna hur, och på vilka tak, solceller ska placeras har sina utmaningar. Nu håller forskare på att ta fram en metod som med hjälp av artificiell intelligens, AI, ska underlätta det arbetet.

Alternativa sprängmedel vid arbete ovan jord

Patronerat sprängmedel är det som oftast används vid sprängning av berg ovan jord. Men det finns andra alternativ. Nu har miljöpåverkan från emulsionssprängmedel testats.

Alternativa sprängmedel vid arbete ovan jord

Patronerat sprängmedel är det som oftast används vid sprängning av berg ovan jord. Men det finns andra alternativ. Nu har miljöpåverkan från emulsionssprängmedel testats.

Papperslösa exploateras i byggbranschen

I byggbranschen finns en skuggekonomi där papperslösa migranter ser till att upphandlingar kan vinnas. Byggkoll har pratat med experter om sektorns exploatering av människor.

Papperslösa exploateras i byggbranschen

I byggbranschen finns en skuggekonomi där papperslösa migranter ser till att upphandlingar kan vinnas. Byggkoll har pratat med experter om sektorns exploatering av människor.

Flera nya rapporter om flimmer från LED-belysning

Lunds universitet och Danmarks tekniska universitet har släppt en serie rapporter om LED-teknik och flimmer. Syftet är att förklara och öka medvetenheten om problemet. Grundforskning pågår även kring det icke visuella flimret.

Flera nya rapporter om flimmer från LED-belysning

Lunds universitet och Danmarks tekniska universitet har släppt en serie rapporter om LED-teknik och flimmer. Syftet är att förklara och öka medvetenheten om problemet. Grundforskning pågår även kring det icke visuella flimret.

Ny forskarskola om renovering

Nu startar en ny forskarskola om renovering och anpassning av byggnader och områden. Lunds tekniska högskola, LTH, står som värd.

Ny forskarskola om renovering

Nu startar en ny forskarskola om renovering och anpassning av byggnader och områden. Lunds tekniska högskola, LTH, står som värd.

Nya projekt för energieffektivt byggande

Nu är det klart vilka 16 nya projekt som får finansiering i E2B2s sjunde utlysning. Renovering med 3D-printat biomaterial och Smarta solcellsfönster är två av projekten som får stöd.

Nya projekt för energieffektivt byggande

Nu är det klart vilka 16 nya projekt som får finansiering i E2B2s sjunde utlysning. Renovering med 3D-printat biomaterial och Smarta solcellsfönster är två av projekten som får stöd.

Reglera värmen smartare och spara energi

Det går att spara energi utan att det blir för kallt genom att reglera värmen smartare. Det menar Daniel Olsson, CIT Renergy, som studerat behovsanpassad värmereglering i ett BeBo-projekt.

Reglera värmen smartare och spara energi

Det går att spara energi utan att det blir för kallt genom att reglera värmen smartare. Det menar Daniel Olsson, CIT Renergy, som studerat behovsanpassad värmereglering i ett BeBo-projekt.

Innovationer för en grönare framtid

23 innovationsprojekt med fokus på flera utmaningar ska leda oss in i framtiden. Här finns bland annat mål om ett biobaserat samhälle och resursmedvetet samhällsbyggande.

Innovationer för en grönare framtid

23 innovationsprojekt med fokus på flera utmaningar ska leda oss in i framtiden. Här finns bland annat mål om ett biobaserat samhälle och resursmedvetet samhällsbyggande.

Storsatsning på forskning om fjärrvärme

I ett nytt forskningsprogram ska bland annat värmelagring i bergrum undersökas. Programmet finansieras till största delen av fjärrvärmeföretagen själva, som samlat ihop nära 15 miljoner kronor för att förbättra kunskapsläget.

Storsatsning på forskning om fjärrvärme

I ett nytt forskningsprogram ska bland annat värmelagring i bergrum undersökas. Programmet finansieras till största delen av fjärrvärmeföretagen själva, som samlat ihop nära 15 miljoner kronor för att förbättra kunskapsläget.

Satsar på centrum för vägforskning

Ett nytt kompetenscentrum för vägteknik tar form. Trafikverket kommer att finansiera satsningen.

Satsar på centrum för vägforskning

Ett nytt kompetenscentrum för vägteknik tar form. Trafikverket kommer att finansiera satsningen.

VVS-projektering med AI kan spara tid och pengar

Med hjälp av ett nytt verktyg kan VVS-projektering i tidiga skeden effektiviseras. Cirka 90 procent av arbetstiden kan sparas, visar ett SBUF-projekt.

VVS-projektering med AI kan spara tid och pengar

Med hjälp av ett nytt verktyg kan VVS-projektering i tidiga skeden effektiviseras. Cirka 90 procent av arbetstiden kan sparas, visar ett SBUF-projekt.

Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Flexibel bygglogistik med moduler

Modulbaserade logistiktjänster kan göra byggprojekt mer flexibla. Det visar en ny kartläggning.

Lönsamt att energirenovera områden

Att energirenovera områden kan vara mer lönsamt än att renovera enskilda byggnader, men det ställer krav på bra samordning. Det visar resultat från internationell forskningssamverkan.

Lönsamt att energirenovera områden

Att energirenovera områden kan vara mer lönsamt än att renovera enskilda byggnader, men det ställer krav på bra samordning. Det visar resultat från internationell forskningssamverkan.