Varan har lagts till i varukorgen
Högt tryck på energi- och klimatrådgivningen

Söktrycket på den kommunala energi- och klimatrådgivningen är rekordhögt. År 2022 ökade antalet rådgivningar med drygt 80 procent jämfört med året innan, visar Energimyndighetens uppföljning.

Högt tryck på energi- och klimatrådgivningen

Söktrycket på den kommunala energi- och klimatrådgivningen är rekordhögt. År 2022 ökade antalet rådgivningar med drygt 80 procent jämfört med året innan, visar Energimyndighetens uppföljning.

Tankesmedja för energieffektivisering

"Fokus Energieffektivisering" är en ny tankesmedja. Den består av samhällsdebattörer, forskare, energieffektiviseringsföretag samt fastighetsägare och industrier.

Tankesmedja för energieffektivisering

"Fokus Energieffektivisering" är en ny tankesmedja. Den består av samhällsdebattörer, forskare, energieffektiviseringsföretag samt fastighetsägare och industrier.

Boverket utvärderar energireglerna

Det finns i dagsläget inget behov av att skärpa energikraven i Boverkets byggregler, BBR. Det visar Boverkets utvärdering av reglerna för byggnaders energiprestanda.

Boverket utvärderar energireglerna

Det finns i dagsläget inget behov av att skärpa energikraven i Boverkets byggregler, BBR. Det visar Boverkets utvärdering av reglerna för byggnaders energiprestanda.

Ny satsning på energieffektiv renovering

Nu lanseras en ny kunskapsbank och webbinarieserie om affärsnyttan med energieffektivisering. Bakom satsningen står Byggföretagen, Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen.

Ny satsning på energieffektiv renovering

Nu lanseras en ny kunskapsbank och webbinarieserie om affärsnyttan med energieffektivisering. Bakom satsningen står Byggföretagen, Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen.

Kraven på byggnaders energiprestanda skärps

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, offentliga byggnader redan 2026. Det slås fast i ett omarbetat förslag till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Kraven på byggnaders energiprestanda skärps

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, offentliga byggnader redan 2026. Det slås fast i ett omarbetat förslag till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Verktyg jämför energilösningar för klimatet

Det kan vara svårt för fastighetsägare och byggföretag att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder i en byggnad. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som stöd.

Ny överenskommelse om energieffektivisering

Den slutliga energianvändningen inom EU ska minska med minst 11,7 procent år 2030. Detta enligt en ny överenskommelse om revideringen av energieffektiviseringsdirektivet, EED.

Ny överenskommelse om energieffektivisering

Den slutliga energianvändningen inom EU ska minska med minst 11,7 procent år 2030. Detta enligt en ny överenskommelse om revideringen av energieffektiviseringsdirektivet, EED.

Så funkar EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering har antagits. Sveriges Allmännytta bedömer att 45 medlemsbolag omfattas. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna ser en risk att rapporteringskraven tar resurser från hållbarhetsinvesteringar. "Det kan inte vara EU:s avsikt", säger han.

Så funkar EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering har antagits. Sveriges Allmännytta bedömer att 45 medlemsbolag omfattas. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna ser en risk att rapporteringskraven tar resurser från hållbarhetsinvesteringar. "Det kan inte vara EU:s avsikt", säger han.

Bidrag för energieffektivare småhus i nytt förslag

Ett nytt lagförslag från regeringen handlar om bidrag som privatpersoner kan få för att energieffektivisera sina hem. Förslaget är nu ute på remiss.

Bidrag för energieffektivare småhus i nytt förslag

Ett nytt lagförslag från regeringen handlar om bidrag som privatpersoner kan få för att energieffektivisera sina hem. Förslaget är nu ute på remiss.

Plattform ska vägleda om energirenovering

En ny informationsplattform ska uppmuntra och vägleda fastighetsägare som vill se över och förbättra sina byggnaders energiprestanda.

Plattform ska vägleda om energirenovering

En ny informationsplattform ska uppmuntra och vägleda fastighetsägare som vill se över och förbättra sina byggnaders energiprestanda.

Här satsas på värmepumpar och solceller

Redan till år 2025 vill Östersund vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun. Två pågående satsningar är att stänga ner oljeförbränning och nyttja solenergi.

Här satsas på värmepumpar och solceller

Redan till år 2025 vill Östersund vara en fossilbränslefri och energieffektiv kommun. Två pågående satsningar är att stänga ner oljeförbränning och nyttja solenergi.

Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Användning av kvicksilver förbjuds i lysrör under 2023 i flera steg. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för offentlig upphandling av lysrör där hållbarhetskriterier för belysning är en del.

Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör

Användning av kvicksilver förbjuds i lysrör under 2023 i flera steg. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd för offentlig upphandling av lysrör där hållbarhetskriterier för belysning är en del.

Minska effekttoppar med ändrade tvättider

Trycket på elnätet ökar när många tvättar samtidigt. Familjebostäder i Stockholm ska i ett energiprojekt försöka minska eleffekttopparna genom att förskjuta tvättiderna för de boende.

Minska effekttoppar med ändrade tvättider

Trycket på elnätet ökar när många tvättar samtidigt. Familjebostäder i Stockholm ska i ett energiprojekt försöka minska eleffekttopparna genom att förskjuta tvättiderna för de boende.

Så minskade kommunen energianvändningen

Skövde kommun har arbetat med Beloks Totalmetodik för att minska energianvändningen i sitt fastighetsbestånd. Resultatet redovisas i en rapport.

Så minskade kommunen energianvändningen

Skövde kommun har arbetat med Beloks Totalmetodik för att minska energianvändningen i sitt fastighetsbestånd. Resultatet redovisas i en rapport.

Lönsamt för bostadsbolag att energieffektivisera tvättstugorna

Energikrisen och de höga elpriserna har gjort att många bostadsbolag letar efter effektiva sätt att spara energi. MKB vill slå ett slag för att energieffektivisera de gemensamma tvättstugorna, vilket kan vara mycket lönsamt.

Lönsamt för bostadsbolag att energieffektivisera tvättstugorna

Energikrisen och de höga elpriserna har gjort att många bostadsbolag letar efter effektiva sätt att spara energi. MKB vill slå ett slag för att energieffektivisera de gemensamma tvättstugorna, vilket kan vara mycket lönsamt.

Flexibel belysning ger flera fördelar

I Göteborg arbetar stadsmiljöförvaltningen med överdimensionerade belysningsanläggningar och dimbara armaturer. Planer finns även på att använda belysningsanläggningen som infrastruktur för mer än bara belysning.

Flexibel belysning ger flera fördelar

I Göteborg arbetar stadsmiljöförvaltningen med överdimensionerade belysningsanläggningar och dimbara armaturer. Planer finns även på att använda belysningsanläggningen som infrastruktur för mer än bara belysning.

Bättre FTX i bostäder med ny kravspecifikation

Potentialen för energibesparing är stor vid värmeåtervinning med FTX-ventilation. Det finns dock ett utvecklingsbehov. En ny kravspecifikation för innovationsupphandling hoppas leda till bättre produkter.

Bättre FTX i bostäder med ny kravspecifikation

Potentialen för energibesparing är stor vid värmeåtervinning med FTX-ventilation. Det finns dock ett utvecklingsbehov. En ny kravspecifikation för innovationsupphandling hoppas leda till bättre produkter.

Branschstandard om teknisk isolering på remiss

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har skickat ut ett förslag på en ny utgåva av deras branschstandard om teknisk isolering. Senast den 28 februari vill de få in synpunkter.

Branschstandard om teknisk isolering på remiss

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har skickat ut ett förslag på en ny utgåva av deras branschstandard om teknisk isolering. Senast den 28 februari vill de få in synpunkter.

Hållbart fokus i nyrenoverat kommunhus

Renoveringen av Turebergshuset, Sollentuna kommunhus, har haft ett stort fokus på hållbarhet och minskad energianvändning. Solpaneler, ny energisnål teknik och hållbara materialval var några av satsningarna.

Hållbart fokus i nyrenoverat kommunhus

Renoveringen av Turebergshuset, Sollentuna kommunhus, har haft ett stort fokus på hållbarhet och minskad energianvändning. Solpaneler, ny energisnål teknik och hållbara materialval var några av satsningarna.

Kommunen ger pengar när solenergi installeras

Energieffektiviserar du ditt befintliga hus eller bygger ett nytt och installerar solenergi kan du få ekonomiskt stöd från kommunen. I alla fall om du bor i Ängelholms kommun.

Kommunen ger pengar när solenergi installeras

Energieffektiviserar du ditt befintliga hus eller bygger ett nytt och installerar solenergi kan du få ekonomiskt stöd från kommunen. I alla fall om du bor i Ängelholms kommun.