Varan har lagts till i varukorgen
Så kan effektiv ventilation spara energi

Svensk Ventilation har tagit fram en broschyr med tips om hur fastighetsägare kan gå till väga för att spara energi och energieffektivisera sitt ventilationssystem.

Så kan effektiv ventilation spara energi

Svensk Ventilation har tagit fram en broschyr med tips om hur fastighetsägare kan gå till väga för att spara energi och energieffektivisera sitt ventilationssystem.

Tekniktävling ska förbättra bostads-FTX

Potentialen för att spara energi är stor vid FTX-ventilation men aggregaten drar ibland mer energi än beräknat. En tekniktävling ska utveckla och förbättra nuvarande lösningar.

Tekniktävling ska förbättra bostads-FTX

Potentialen för att spara energi är stor vid FTX-ventilation men aggregaten drar ibland mer energi än beräknat. En tekniktävling ska utveckla och förbättra nuvarande lösningar.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Bästa system för energiuppföljning har utsetts

Tekniktävlingen ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare” har avgjorts. Finalisternas lösningar visar på stor utveckling inom bland annat användarvänlighet och visualisering.

Bästa system för energiuppföljning har utsetts

Tekniktävlingen ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare” har avgjorts. Finalisternas lösningar visar på stor utveckling inom bland annat användarvänlighet och visualisering.

Gemensamma rekommendationer för IMD-vatten

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram en ny rekommendation för IMD-tappvatten.  Ett mål är att effektivisera de lokala förhandlingarna vid införandet av IMD.

Gemensamma rekommendationer för IMD-vatten

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram en ny rekommendation för IMD-tappvatten.  Ett mål är att effektivisera de lokala förhandlingarna vid införandet av IMD.

Här halveras energianvändningen

Att minska energiförbrukningen är centralt när Vidingehem genomför en större renovering i Växjö. Med hjälp av Totalmetodiken har åtgärder för sänkt förbrukning finjusterats med gott resultat.

Här halveras energianvändningen

Att minska energiförbrukningen är centralt när Vidingehem genomför en större renovering i Växjö. Med hjälp av Totalmetodiken har åtgärder för sänkt förbrukning finjusterats med gott resultat.

Paketlösning ska ge energieffektiva småhus

En pågående förstudie syftar till att öka takten i energieffektivisering och konvertering från elvärme i småhus. Detta ska ske genom att ta fram nya paket- och avtalslösningar.

Paketlösning ska ge energieffektiva småhus

En pågående förstudie syftar till att öka takten i energieffektivisering och konvertering från elvärme i småhus. Detta ska ske genom att ta fram nya paket- och avtalslösningar.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Hjälp vid val av värmepump

Funderar du på att köpa en värmepump? Då kan du ta hjälp av VVS Forums marknadsöversikter över luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar.

Se till att komfortgolvvärmen är energieffektiv

En mätstudie av komfortgolvvärme visar att det går att minska energianvändningen med upp till 65 procent. Användarvänliga termostater och begränsad installerad effekt är några exempel på åtgärder.

Se till att komfortgolvvärmen är energieffektiv

En mätstudie av komfortgolvvärme visar att det går att minska energianvändningen med upp till 65 procent. Användarvänliga termostater och begränsad installerad effekt är några exempel på åtgärder.

Skärpta energikrav på elmotorer

Kraven på elmotorers energieffektivitet skärptes vid halvårsskiftet. De ändrade kraven är en följd av revideringen av motorförordningen 640/2009 som genomfördes 2019.

Skärpta energikrav på elmotorer

Kraven på elmotorers energieffektivitet skärptes vid halvårsskiftet. De ändrade kraven är en följd av revideringen av motorförordningen 640/2009 som genomfördes 2019.

Tips vid byte till vattenburet värmesystem

Småhusägare som har direktverkande el och vill konvertera till ett vattenburet värmesystem kan få råd om vad det är viktigt att tänka på. Energimyndigheten har tagit fram ett informationsblad.

Tips vid byte till vattenburet värmesystem

Småhusägare som har direktverkande el och vill konvertera till ett vattenburet värmesystem kan få råd om vad det är viktigt att tänka på. Energimyndigheten har tagit fram ett informationsblad.

Så kan du spara energi i ishallar

Det går att spara mycket energi med relativt enkla medel, menar Svenska Ishockeyförbundet. I en ny skrift presenteras 21 lönsamma energisparåtgärder.

Så kan du spara energi i ishallar

Det går att spara mycket energi med relativt enkla medel, menar Svenska Ishockeyförbundet. I en ny skrift presenteras 21 lönsamma energisparåtgärder.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Expertpool för fler energieffektiva småhus

En expertpool och kunskapshöjande insatser för branschens aktörer skulle kunna bidra till att påskynda energieffektivisering av småhussektorn. Det visar en förstudie från Lågan och Besmå.

Expertpool för fler energieffektiva småhus

En expertpool och kunskapshöjande insatser för branschens aktörer skulle kunna bidra till att påskynda energieffektivisering av småhussektorn. Det visar en förstudie från Lågan och Besmå.

Tre lagändringar som påverkar samhällsbygget

Under de senaste månaderna har flera lagar gjorts om och nya trätt i kraft. Tre av dem har särskild betydelse för samhällsbyggnadsbranschen. Här är de.

Tre lagändringar som påverkar samhällsbygget

Under de senaste månaderna har flera lagar gjorts om och nya trätt i kraft. Tre av dem har särskild betydelse för samhällsbyggnadsbranschen. Här är de.

Tre tekniker för energilagring

Med bättre teknik för energilagring går det att öka användningen av förnybar energi. På ett webbinarium presenterades tre olika tekniker och projekt inom programmet Termo.

Tre tekniker för energilagring

Med bättre teknik för energilagring går det att öka användningen av förnybar energi. På ett webbinarium presenterades tre olika tekniker och projekt inom programmet Termo.

Energieffektiva småhus i andra länder

Vilka verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus finns i andra länder? Det har undersökts i en mindre studie.

Energieffektiva småhus i andra länder

Vilka verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus finns i andra länder? Det har undersökts i en mindre studie.

Snabbutredning om klimatpolitiken

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Snabbutredning om klimatpolitiken

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Parkeringshuset som blir en tillgång i elnätet

Parkeringshuset i Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier. Det gör det möjligt att avlasta och balansera det hårt ansträngda elnätet.

Parkeringshuset som blir en tillgång i elnätet

Parkeringshuset i Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier. Det gör det möjligt att avlasta och balansera det hårt ansträngda elnätet.

Bidrag för energieffektivisering

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Förordningen träder i kraft den 3 juli och då går det att ansöka om bidraget via Boverkets e-tjänst.

Bidrag för energieffektivisering

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Förordningen träder i kraft den 3 juli och då går det att ansöka om bidraget via Boverkets e-tjänst.