Varan har lagts till i varukorgen
Möjlighet till komfortkyla på äldreboende ökar

Ett nytt schablonvärde för energibehov för varmvatten i äldreboende föreslås i ett forskningsprojekt. Används detta ökar möjligheterna att använda komfortkyla.

Möjlighet till komfortkyla på äldreboende ökar

Ett nytt schablonvärde för energibehov för varmvatten i äldreboende föreslås i ett forskningsprojekt. Används detta ökar möjligheterna att använda komfortkyla.

Nya avtalsvillkor för fjärrvärme

Den 1 september 2023 träder nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme i kraft. Alla fjärrvärmeföretag bör se till att kunderna får ta del av villkoren senast två månader innan.

Nya avtalsvillkor för fjärrvärme

Den 1 september 2023 träder nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme i kraft. Alla fjärrvärmeföretag bör se till att kunderna får ta del av villkoren senast två månader innan.

Så påverkas miljön av gröna tak

Gröna tak leder till en minimal energibesparing och har lika stort klimatavtryck som traditionella tak. Det visar en undersökning som finansierats av Energimyndigheten.

Så påverkas miljön av gröna tak

Gröna tak leder till en minimal energibesparing och har lika stort klimatavtryck som traditionella tak. Det visar en undersökning som finansierats av Energimyndigheten.

Systemet för energiklassning ses över

Förhandlingar pågår på EU-nivå om energieffektiviseringskrav för nya och befintliga byggnader. Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över energiklassningssystemet så att Sverige får likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med andra EU-länder.

Systemet för energiklassning ses över

Förhandlingar pågår på EU-nivå om energieffektiviseringskrav för nya och befintliga byggnader. Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över energiklassningssystemet så att Sverige får likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med andra EU-länder.

Solvärmeparken fungerar som tänkt

”Vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att producera värme från solfångare på de temperaturer som fjärrvärmen behöver, så att vi kan mata in det direkt på primärsidan.” Det säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Solvärmeparken fungerar som tänkt

”Vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att producera värme från solfångare på de temperaturer som fjärrvärmen behöver, så att vi kan mata in det direkt på primärsidan.” Det säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Bidra till resurseffektiv bebyggelse

Energimyndigheten välkomnar projektförslag till den första utlysningen i forsknings- och innovationsprogrammet Resurseffektiv bebyggelse. Exempel på utmaningsområde är renoveringsbehov och bebyggelsen med sämst energiprestanda.

Bidra till resurseffektiv bebyggelse

Energimyndigheten välkomnar projektförslag till den första utlysningen i forsknings- och innovationsprogrammet Resurseffektiv bebyggelse. Exempel på utmaningsområde är renoveringsbehov och bebyggelsen med sämst energiprestanda.

Forskning om egenanvändning av solel

Eksta Bostads AB har i ett projekt utvärderat metoder för att öka lönsamheten i solcellsanläggningar i bebyggd miljö. Detta har gjorts genom installation av ett mikronät samt upprättande av en modell för involvering av brukare.

Forskning om egenanvändning av solel

Eksta Bostads AB har i ett projekt utvärderat metoder för att öka lönsamheten i solcellsanläggningar i bebyggd miljö. Detta har gjorts genom installation av ett mikronät samt upprättande av en modell för involvering av brukare.

Gott resultat för energilagret i Luleå

Luleå Energi har minskat sitt behov av fossil olja rejält den gångna vintern. Detta tack vare det nya energilagret som är kopplat till stadens fjärrvärmenät.

Gott resultat för energilagret i Luleå

Luleå Energi har minskat sitt behov av fossil olja rejält den gångna vintern. Detta tack vare det nya energilagret som är kopplat till stadens fjärrvärmenät.

Nya värden på DVUT

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram dimensionerande vinterutetemperaturer, DVUT, för den nya normalårsperioden 1991–2020.

Nya värden på DVUT

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram dimensionerande vinterutetemperaturer, DVUT, för den nya normalårsperioden 1991–2020.

Lathund för minskad elanvändning i storkök

En ny förstudie har tagit fram tips och råd som ska hjälpa storkökspersonal att spara el. Detta genom en beteendeförändring.

Lathund för minskad elanvändning i storkök

En ny förstudie har tagit fram tips och råd som ska hjälpa storkökspersonal att spara el. Detta genom en beteendeförändring.

Råd för effektivare styrning av geoFTX

Om geoFTX installeras i en fastighet kan värmeeffektbehovet minskas på vintern och svalka ges på sommaren. I en ny forskningsrapport ges råd om dimensionering och styrstrategier.

Råd för effektivare styrning av geoFTX

Om geoFTX installeras i en fastighet kan värmeeffektbehovet minskas på vintern och svalka ges på sommaren. I en ny forskningsrapport ges råd om dimensionering och styrstrategier.

Resurseffektiv bebyggelse i nytt forskningsprogram

Energimyndigheten satsar nästan 300 miljoner kronor på ny forskning om effektiv energianvändning. Det ska bidra med kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse.

Resurseffektiv bebyggelse i nytt forskningsprogram

Energimyndigheten satsar nästan 300 miljoner kronor på ny forskning om effektiv energianvändning. Det ska bidra med kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse.

Så ska framtidens elsystem byggas

Sveriges elsystem behöver rustas upp och byggas ut för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. I en nyligen släppt rapport presenterar NCC en rad förslag till reformer för att skynda på utbyggnaden.

Så ska framtidens elsystem byggas

Sveriges elsystem behöver rustas upp och byggas ut för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. I en nyligen släppt rapport presenterar NCC en rad förslag till reformer för att skynda på utbyggnaden.

Tips för mindre bostadsbolag om energieffektivisering

Det krävs en långsiktig och strukturerad strategi för att lyckas med energieffektivisering. Sveriges Allmännytta har tagit fram ett stöd riktat till de bostadsbolag som har svårt att komma i gång.

Tips för mindre bostadsbolag om energieffektivisering

Det krävs en långsiktig och strukturerad strategi för att lyckas med energieffektivisering. Sveriges Allmännytta har tagit fram ett stöd riktat till de bostadsbolag som har svårt att komma i gång.

Stöd och tips om energibesparing

Vill du spara både energi och pengar i fastigheten? Handfasta tips för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utlovas i en ny serie med webbinarier.

Stöd och tips om energibesparing

Vill du spara både energi och pengar i fastigheten? Handfasta tips för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utlovas i en ny serie med webbinarier.

Möjligt att frekvensreglera med elbilar

Det ökande antalet elbilar i samhället skulle kunna utnyttjas som en resurs för flexibilitetstjänster till elnätet. Forskare vid Rise har studerat hur standardiseringen kan användas för att påskynda en sådan process.

Möjligt att frekvensreglera med elbilar

Det ökande antalet elbilar i samhället skulle kunna utnyttjas som en resurs för flexibilitetstjänster till elnätet. Forskare vid Rise har studerat hur standardiseringen kan användas för att påskynda en sådan process.

Ökade kostnader för solelproducenter

Energimarknadsinspektionen anser att småskaliga elproducenter inte längre ska få reducerad nätavgift. Anledningen är att det inte är förenligt med EU:s elmarknadsförordning.

Ökade kostnader för solelproducenter

Energimarknadsinspektionen anser att småskaliga elproducenter inte längre ska få reducerad nätavgift. Anledningen är att det inte är förenligt med EU:s elmarknadsförordning.

Behov av säkerhetsskydd inom fjärrvärme

I en ny vägledning lyfts ett antal indikatorer på säkerhetskänslig verksamhet i fjärrvärmeförsörjningen. Dessa kan användas som stöd för att se om en säkerhetskyddsanalys bör göras.

Behov av säkerhetsskydd inom fjärrvärme

I en ny vägledning lyfts ett antal indikatorer på säkerhetskänslig verksamhet i fjärrvärmeförsörjningen. Dessa kan användas som stöd för att se om en säkerhetskyddsanalys bör göras.

Ny vägledning om energihushållning

Företag och industrier har en viktig roll i energiomställningen. En ny vägledning ska hjälpa dem att ta fram energihushållningsplaner som kan bidra till effektivare energianvändning.

Ny vägledning om energihushållning

Företag och industrier har en viktig roll i energiomställningen. En ny vägledning ska hjälpa dem att ta fram energihushållningsplaner som kan bidra till effektivare energianvändning.

Vägledning för klimateffektiv solenergi

Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

Vägledning för klimateffektiv solenergi

Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.