Varan har lagts till i varukorgen
Nya testanläggningar ska påskynda elektrifieringen

En omfattande satsning på el- och laddfordon genomförs i Sverige. Vid tre nya anläggningar ska innovativa koncept testas och utvärderas.

Nya testanläggningar ska påskynda elektrifieringen

En omfattande satsning på el- och laddfordon genomförs i Sverige. Vid tre nya anläggningar ska innovativa koncept testas och utvärderas.

Ny metod för utvärdering av mikronät

Hur ska tillförlitligheten i ett mikronät utvärderas? Det har ett projekt inom Energiforsk undersökt. I slutrapporten presenteras en metod.

Ny metod för utvärdering av mikronät

Hur ska tillförlitligheten i ett mikronät utvärderas? Det har ett projekt inom Energiforsk undersökt. I slutrapporten presenteras en metod.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Mikronät stöttar ö vid strömavbrott

På en liten ö har ett lokalt energisystem, med energilager och solceller, installerats. Mikronätet med ödrift är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att lära hur sådana nät kan användas i större skala i framtiden.

Så görs ledningsanvisning på ett säkert sätt

Ledningsanvisning kan vara riskfyllt. En eventuell grävskada på kabel kan innebära strömgenomgång. En ny handbok för säkert utförande av ledningsanvisning har tagits fram.

Så görs ledningsanvisning på ett säkert sätt

Ledningsanvisning kan vara riskfyllt. En eventuell grävskada på kabel kan innebära strömgenomgång. En ny handbok för säkert utförande av ledningsanvisning har tagits fram.

Så kan anslutningen av laddstationer effektiviseras

Energiföretagen Sverige har tagit fram goda råd för att underlätta anslutningsprocessen till elnätet för nya laddstationer. Råden vänder sig till både laddoperatörer och elnätsföretag.

Så kan anslutningen av laddstationer effektiviseras

Energiföretagen Sverige har tagit fram goda råd för att underlätta anslutningsprocessen till elnätet för nya laddstationer. Råden vänder sig till både laddoperatörer och elnätsföretag.

Det krävs för energidelning i virtuella nät

Virtuell delning av el och fysisk delning genom mikronät är två koncept som erbjuder alternativ till det traditionella energidistributionsnätet. En ny rapport har nu tagit fram förutsättningarna för virtuella nät i Sverige.

Det krävs för energidelning i virtuella nät

Virtuell delning av el och fysisk delning genom mikronät är två koncept som erbjuder alternativ till det traditionella energidistributionsnätet. En ny rapport har nu tagit fram förutsättningarna för virtuella nät i Sverige.

Här används erfarenheterna från Simris

Energilösningarna i pilotprojektet Simris skalas nu upp och håller på att implementeras i ett miljonprogramområde i Malmö.

Här används erfarenheterna från Simris

Energilösningarna i pilotprojektet Simris skalas nu upp och håller på att implementeras i ett miljonprogramområde i Malmö.

Tre lagändringar som påverkar samhällsbygget

Under de senaste månaderna har flera lagar gjorts om och nya trätt i kraft. Tre av dem har särskild betydelse för samhällsbyggnadsbranschen. Här är de.

Tre lagändringar som påverkar samhällsbygget

Under de senaste månaderna har flera lagar gjorts om och nya trätt i kraft. Tre av dem har särskild betydelse för samhällsbyggnadsbranschen. Här är de.

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Använder batterilagring på bygget

På en byggarbetsplats i Stockholm har ett batterilagringssystem installerats. Det för att minska risken för lokal effektbrist och för att minska klimatpåverkan.

Använder batterilagring på bygget

På en byggarbetsplats i Stockholm har ett batterilagringssystem installerats. Det för att minska risken för lokal effektbrist och för att minska klimatpåverkan.

Ventilavledare ska hindra strömavbrott

I syfte att få ner antalet strömavbrott till följd av åska kommer Eon att installera ventilavledare på en del av regionnätet på Öland.

Ventilavledare ska hindra strömavbrott

I syfte att få ner antalet strömavbrott till följd av åska kommer Eon att installera ventilavledare på en del av regionnätet på Öland.

Parkeringshuset som blir en tillgång i elnätet

Parkeringshuset i Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier. Det gör det möjligt att avlasta och balansera det hårt ansträngda elnätet.

Parkeringshuset som blir en tillgång i elnätet

Parkeringshuset i Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier. Det gör det möjligt att avlasta och balansera det hårt ansträngda elnätet.

Det får hushållen att styra sin elanvändning

Förutsägbara ekonomiska konsekvenser, bibehållen komfort och bekvämlighet är några viktiga faktorer som får hushåll att vilja bli mer flexibla i sin elanvändning. Det visar en färsk studie.

Det får hushållen att styra sin elanvändning

Förutsägbara ekonomiska konsekvenser, bibehållen komfort och bekvämlighet är några viktiga faktorer som får hushåll att vilja bli mer flexibla i sin elanvändning. Det visar en färsk studie.

Lättare att ladda bilen inom EU

Fler laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen kommer att byggas ut i hela Europa under de kommande åren. Det är innebörden av en ny EU-överenskommelse.

Lättare att ladda bilen inom EU

Fler laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen kommer att byggas ut i hela Europa under de kommande åren. Det är innebörden av en ny EU-överenskommelse.

Flera laddboxar uppfyller inte kraven

Samtliga laddboxar fick anmärkningar, en till och med försäljningsförbud. Det visar slutrapporten från Elsäkerhetsverkets granskning av sex populära laddboxar.

Flera laddboxar uppfyller inte kraven

Samtliga laddboxar fick anmärkningar, en till och med försäljningsförbud. Det visar slutrapporten från Elsäkerhetsverkets granskning av sex populära laddboxar.

Drönarbesiktningar leder till färre strömavbrott

Eon har beslutat att besikta sitt högspänningsnät med drönare istället för helikoptrar. Tester visar att det medför ett minskat antal strömavbrott, samtidigt som drönarflygningarna spar på miljö och djurliv.

Drönarbesiktningar leder till färre strömavbrott

Eon har beslutat att besikta sitt högspänningsnät med drönare istället för helikoptrar. Tester visar att det medför ett minskat antal strömavbrott, samtidigt som drönarflygningarna spar på miljö och djurliv.

Så ska framtidens elsystem byggas

Sveriges elsystem behöver rustas upp och byggas ut för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. I en nyligen släppt rapport presenterar NCC en rad förslag till reformer för att skynda på utbyggnaden.

Så ska framtidens elsystem byggas

Sveriges elsystem behöver rustas upp och byggas ut för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. I en nyligen släppt rapport presenterar NCC en rad förslag till reformer för att skynda på utbyggnaden.

Så påverkar elektriska fordon miljön

Naturvårdsverket har undersökt miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter. Undersökningen visar på både positiva och negativa effekter.

Så påverkar elektriska fordon miljön

Naturvårdsverket har undersökt miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter. Undersökningen visar på både positiva och negativa effekter.

Konkurrens viktigt vid utbyggnad av laddinfrastruktur

Konkurrensverket har skapat en webbsida som ger vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Myndigheten vill främja utvecklingen av väl fungerande marknader.

Konkurrens viktigt vid utbyggnad av laddinfrastruktur

Konkurrensverket har skapat en webbsida som ger vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Myndigheten vill främja utvecklingen av väl fungerande marknader.

Brister i översynen av Styrel

En färsk rapport pekar på att systemet med Styrel borde kopplas till Sveriges krishanteringssystem. Detta för att underlätta risk- och sårbarhetsanalyser.

Brister i översynen av Styrel

En färsk rapport pekar på att systemet med Styrel borde kopplas till Sveriges krishanteringssystem. Detta för att underlätta risk- och sårbarhetsanalyser.