Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Konkreta förslag för att motverka otrygghet

Fastighetsägarna lanserar 17 lagförslag för ökad trygghet i bostadsområden, lokaler och köpcentrum. Syftet är att ge konkreta förslag till hur effektiva juridiska verktyg kan utformas för att sätta stopp för att lokaler och lägenheter används i brottsupplägg.

Konkreta förslag för att motverka otrygghet

Fastighetsägarna lanserar 17 lagförslag för ökad trygghet i bostadsområden, lokaler och köpcentrum. Syftet är att ge konkreta förslag till hur effektiva juridiska verktyg kan utformas för att sätta stopp för att lokaler och lägenheter används i brottsupplägg.

Viss rätt till hyresändringar för nyproduktion

En ny dom i Svea hovrätt slår fast att även nyproducerade lägenheter med så kallade presumtionshyror ska kunna justeras årligen. Fastighetsägarna välkomnar beslutet.

Viss rätt till hyresändringar för nyproduktion

En ny dom i Svea hovrätt slår fast att även nyproducerade lägenheter med så kallade presumtionshyror ska kunna justeras årligen. Fastighetsägarna välkomnar beslutet.

Ny affärsmodell för fasadrenovering

Sveriges Allmännytta har tillsammans med bland andra Sustainable Innovation och KTH utvecklat en ny affärsmodell för fasadrenovering. Den förväntas få stor betydelse för byggnaders totala energiprestanda.

Ny affärsmodell för fasadrenovering

Sveriges Allmännytta har tillsammans med bland andra Sustainable Innovation och KTH utvecklat en ny affärsmodell för fasadrenovering. Den förväntas få stor betydelse för byggnaders totala energiprestanda.

Ja till stärkt skydd för bostadsköpare

Riksdagen har i veckan beslutat om ändringar i bostadsrättslagen som stärker det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.

Ja till stärkt skydd för bostadsköpare

Riksdagen har i veckan beslutat om ändringar i bostadsrättslagen som stärker det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.

Installatörer får råd om materialproblem

Installatörsföretagen har tagit fram råd till entreprenörer om hur de ska tänka och agera kring problemen med materialeveranser och dyrare inköp.

Installatörer får råd om materialproblem

Installatörsföretagen har tagit fram råd till entreprenörer om hur de ska tänka och agera kring problemen med materialeveranser och dyrare inköp.

Så påverkar skenande materialpriser byggandet

En undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att de skenande byggmaterialpriserna framför allt slår hårt mot pågående upphandlingar av nya bostäder.

Så påverkar skenande materialpriser byggandet

En undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att de skenande byggmaterialpriserna framför allt slår hårt mot pågående upphandlingar av nya bostäder.

Kraftigt ökade byggkostnader påverkar nybyggnation och underhåll

Byggkostnaderna för flerbostadshus ökade med drygt 12 procent i april jämfört med samma månad i fjol, visar statistik från SCB.  Det är den största ökningen på över 40 år.

Kraftigt ökade byggkostnader påverkar nybyggnation och underhåll

Byggkostnaderna för flerbostadshus ökade med drygt 12 procent i april jämfört med samma månad i fjol, visar statistik från SCB.  Det är den största ökningen på över 40 år.

Så mycket kostar vattenskadorna

Snittkostnaden för vattenskador i lägenheter ligger på mellan 80 000–133 000 kronor. Det visar en kartläggning som gjorts i ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Lunds Tekniska Högskola.

Så mycket kostar vattenskadorna

Snittkostnaden för vattenskador i lägenheter ligger på mellan 80 000–133 000 kronor. Det visar en kartläggning som gjorts i ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Lunds Tekniska Högskola.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Ny tjänst minskar kostnader tidigt i byggprocessen

En ny tjänst ska hjälpa bygg- och fastighetsbolag att välja mer hållbara material tidigt i byggprocessen. Syftet är att både minska klimatpåverkan och kostnaderna.

Ny tjänst minskar kostnader tidigt i byggprocessen

En ny tjänst ska hjälpa bygg- och fastighetsbolag att välja mer hållbara material tidigt i byggprocessen. Syftet är att både minska klimatpåverkan och kostnaderna.

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Arkitektens handfasta råd för att konvertera tomma lokaler till bostäder

Ett sätt att skapa fler bostäder utan tillgång till ny mark är att göra om befintliga lokaler. Men vilka hinder finns? Arkitekten Johanna Bocian Östberg lyfter fram buller och dagsljus som två stora utmaningar.

Arkitektens handfasta råd för att konvertera tomma lokaler till bostäder

Ett sätt att skapa fler bostäder utan tillgång till ny mark är att göra om befintliga lokaler. Men vilka hinder finns? Arkitekten Johanna Bocian Östberg lyfter fram buller och dagsljus som två stora utmaningar.

Nya regler om kötid för investeringsstöd

Det är många byggprojekt som väntar på att få beviljat investeringsstöd. Nu ändras reglerna åter igen för hur ärendena ska prioriteras.

Nya regler om kötid för investeringsstöd

Det är många byggprojekt som väntar på att få beviljat investeringsstöd. Nu ändras reglerna åter igen för hur ärendena ska prioriteras.

Höjda materialpriser på grund av kriget

Kriget i Ukraina kommer att påverka den svenska byggmarknaden. Därför uppmanar Byggföretagen till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.

Höjda materialpriser på grund av kriget

Kriget i Ukraina kommer att påverka den svenska byggmarknaden. Därför uppmanar Byggföretagen till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.

Logistiklösning effektiviserade byggproduktionen

60 procent färre lastbilar till bygget och högre effektivitet. Två resultat som syns vid byggprojekten vid Norrlands universitetssjukhus efter att en logistiklösning infördes. Bakom den står Afry.

Logistiklösning effektiviserade byggproduktionen

60 procent färre lastbilar till bygget och högre effektivitet. Två resultat som syns vid byggprojekten vid Norrlands universitetssjukhus efter att en logistiklösning infördes. Bakom den står Afry.

Regeringen vill främja cirkulärt byggande

Regeringen ger Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras.

Regeringen vill främja cirkulärt byggande

Regeringen ger Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras.

Kostnaderna för byggmaterial ökade kraftigt

Byggkostnaderna steg med 7,6 procent under det senaste året. Det visar uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB. Stål och trä har haft störst prisökning.

Kostnaderna för byggmaterial ökade kraftigt

Byggkostnaderna steg med 7,6 procent under det senaste året. Det visar uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB. Stål och trä har haft störst prisökning.

Gröna lösningar ger exploatörer rabatt

En ny stadsdel i Ängelholm ska bli grön och hållbar. För att få exploatörer att välja hållbara lösningar ger kommunen möjlighet till rabatt på exploateringsbidraget.

Gröna lösningar ger exploatörer rabatt

En ny stadsdel i Ängelholm ska bli grön och hållbar. För att få exploatörer att välja hållbara lösningar ger kommunen möjlighet till rabatt på exploateringsbidraget.

Metod för fastighetsägare att sätta klimatmål

Allt fler svenska företag börjar använda Science Based Targets, SBT. Det är ett vetenskapligt ramverk för att sätta, genomföra och följa upp klimatmål i enlighet med den senaste forskningen.

Metod för fastighetsägare att sätta klimatmål

Allt fler svenska företag börjar använda Science Based Targets, SBT. Det är ett vetenskapligt ramverk för att sätta, genomföra och följa upp klimatmål i enlighet med den senaste forskningen.

Lyckat arbete mot olovliga kontrakt

En viktig del i nolltolerans mot kriminell verksamhet är att arbeta mot olovliga hyreskontrakt, anser bostadskoncernen Framtiden. Med fler jurister på plats lyckades de friställa över 600 lägenheter förra året.

Lyckat arbete mot olovliga kontrakt

En viktig del i nolltolerans mot kriminell verksamhet är att arbeta mot olovliga hyreskontrakt, anser bostadskoncernen Framtiden. Med fler jurister på plats lyckades de friställa över 600 lägenheter förra året.