Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så mycket kostar vattenskadorna

Snittkostnaden för vattenskador i lägenheter ligger på mellan 80 000–133 000 kronor. Det visar en kartläggning som gjorts i ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Lunds Tekniska Högskola.

Så mycket kostar vattenskadorna

Snittkostnaden för vattenskador i lägenheter ligger på mellan 80 000–133 000 kronor. Det visar en kartläggning som gjorts i ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Lunds Tekniska Högskola.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Spara pengar med samordnad upphandling

Den nya plattformen Kvarteret Klimatspararna vill göra energiupphandlingar till fastigheter enklare och billigare för både beställare och leverantörer.

Ny tjänst minskar kostnader tidigt i byggprocessen

En ny tjänst ska hjälpa bygg- och fastighetsbolag att välja mer hållbara material tidigt i byggprocessen. Syftet är att både minska klimatpåverkan och kostnaderna.

Ny tjänst minskar kostnader tidigt i byggprocessen

En ny tjänst ska hjälpa bygg- och fastighetsbolag att välja mer hållbara material tidigt i byggprocessen. Syftet är att både minska klimatpåverkan och kostnaderna.

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Bättre skydd föreslås för bostadsrättsköpare

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen som innebär att den som köper och äger en bostadsrättslägenhet ska få bättre skydd.

Arkitektens handfasta råd för att konvertera tomma lokaler till bostäder

Ett sätt att skapa fler bostäder utan tillgång till ny mark är att göra om befintliga lokaler. Men vilka hinder finns? Arkitekten Johanna Bocian Östberg lyfter fram buller och dagsljus som två stora utmaningar.

Arkitektens handfasta råd för att konvertera tomma lokaler till bostäder

Ett sätt att skapa fler bostäder utan tillgång till ny mark är att göra om befintliga lokaler. Men vilka hinder finns? Arkitekten Johanna Bocian Östberg lyfter fram buller och dagsljus som två stora utmaningar.

Nya regler om kötid för investeringsstöd

Det är många byggprojekt som väntar på att få beviljat investeringsstöd. Nu ändras reglerna åter igen för hur ärendena ska prioriteras.

Nya regler om kötid för investeringsstöd

Det är många byggprojekt som väntar på att få beviljat investeringsstöd. Nu ändras reglerna åter igen för hur ärendena ska prioriteras.

Höjda materialpriser på grund av kriget

Kriget i Ukraina kommer att påverka den svenska byggmarknaden. Därför uppmanar Byggföretagen till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.

Höjda materialpriser på grund av kriget

Kriget i Ukraina kommer att påverka den svenska byggmarknaden. Därför uppmanar Byggföretagen till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.

Logistiklösning effektiviserade byggproduktionen

60 procent färre lastbilar till bygget och högre effektivitet. Två resultat som syns vid byggprojekten vid Norrlands universitetssjukhus efter att en logistiklösning infördes. Bakom den står Afry.

Logistiklösning effektiviserade byggproduktionen

60 procent färre lastbilar till bygget och högre effektivitet. Två resultat som syns vid byggprojekten vid Norrlands universitetssjukhus efter att en logistiklösning infördes. Bakom den står Afry.

Regeringen vill främja cirkulärt byggande

Regeringen ger Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras.

Regeringen vill främja cirkulärt byggande

Regeringen ger Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras.

Kostnaderna för byggmaterial ökade kraftigt

Byggkostnaderna steg med 7,6 procent under det senaste året. Det visar uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB. Stål och trä har haft störst prisökning.

Kostnaderna för byggmaterial ökade kraftigt

Byggkostnaderna steg med 7,6 procent under det senaste året. Det visar uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB. Stål och trä har haft störst prisökning.

Gröna lösningar ger exploatörer rabatt

En ny stadsdel i Ängelholm ska bli grön och hållbar. För att få exploatörer att välja hållbara lösningar ger kommunen möjlighet till rabatt på exploateringsbidraget.

Gröna lösningar ger exploatörer rabatt

En ny stadsdel i Ängelholm ska bli grön och hållbar. För att få exploatörer att välja hållbara lösningar ger kommunen möjlighet till rabatt på exploateringsbidraget.

Metod för fastighetsägare att sätta klimatmål

Allt fler svenska företag börjar använda Science Based Targets, SBT. Det är ett vetenskapligt ramverk för att sätta, genomföra och följa upp klimatmål i enlighet med den senaste forskningen.

Metod för fastighetsägare att sätta klimatmål

Allt fler svenska företag börjar använda Science Based Targets, SBT. Det är ett vetenskapligt ramverk för att sätta, genomföra och följa upp klimatmål i enlighet med den senaste forskningen.

Lyckat arbete mot olovliga kontrakt

En viktig del i nolltolerans mot kriminell verksamhet är att arbeta mot olovliga hyreskontrakt, anser bostadskoncernen Framtiden. Med fler jurister på plats lyckades de friställa över 600 lägenheter förra året.

Lyckat arbete mot olovliga kontrakt

En viktig del i nolltolerans mot kriminell verksamhet är att arbeta mot olovliga hyreskontrakt, anser bostadskoncernen Framtiden. Med fler jurister på plats lyckades de friställa över 600 lägenheter förra året.

Potentialen för storskalig solvärme har utretts

Solvärmen har störst konkurrenskraft i mindre fjärrvärmenät där man på sommaren eldar förädlade biobränslen. Det visar en ny rapport från Energimyndigheten.

Potentialen för storskalig solvärme har utretts

Solvärmen har störst konkurrenskraft i mindre fjärrvärmenät där man på sommaren eldar förädlade biobränslen. Det visar en ny rapport från Energimyndigheten.

Bristfällig konkurrens i byggmaterialindustrin

De höga byggkostnaderna i Sverige påverkas av flera olika faktorer. Begränsad konkurrens i försäljningen av byggmaterial är en av dem. Men Konkurrensverket ser flera andra brister.

Bristfällig konkurrens i byggmaterialindustrin

De höga byggkostnaderna i Sverige påverkas av flera olika faktorer. Begränsad konkurrens i försäljningen av byggmaterial är en av dem. Men Konkurrensverket ser flera andra brister.

TV: Ny handbok för känd projektstyrningsmetod

Successivprincipen är en metod för projektstyrning som används för att styra såväl tid som kostnad i ett projekt. Nu har det kommit en ny handbok för metoden.

TV: Ny handbok för känd projektstyrningsmetod

Successivprincipen är en metod för projektstyrning som används för att styra såväl tid som kostnad i ett projekt. Nu har det kommit en ny handbok för metoden.

Sök bidrag till hållbar resursanvändning

Har du en idé som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi? Då kan det finnas möjlighet att söka projektmedel från RE:Source.

Sök bidrag till hållbar resursanvändning

Har du en idé som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi? Då kan det finnas möjlighet att söka projektmedel från RE:Source.

Gränsvärden fastlagda enligt EU:s taxonomi

Fastighetsbranschen har tagit fram gemensamma gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s gröna taxonomi. Byggnader som får klassas som hållbara måste ha energiklass A eller tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet.

Gränsvärden fastlagda enligt EU:s taxonomi

Fastighetsbranschen har tagit fram gemensamma gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s gröna taxonomi. Byggnader som får klassas som hållbara måste ha energiklass A eller tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet.

Renoveringstrenden håller i sig

Intresset för renovering fortsätter att öka. Det visar Renoveringsindex siffror för oktober då utgifterna för renovering steg med 0,6 procent.

Renoveringstrenden håller i sig

Intresset för renovering fortsätter att öka. Det visar Renoveringsindex siffror för oktober då utgifterna för renovering steg med 0,6 procent.

Strategier för mellanlagring vid återbruk

Många hinder återstår för storskaligt återbruk i byggbranschen. En av de tuffaste utmaningarna är mellanlagring. I en ny förstudie utreds hur svenska städer skulle kunna åstadkomma detta.

Strategier för mellanlagring vid återbruk

Många hinder återstår för storskaligt återbruk i byggbranschen. En av de tuffaste utmaningarna är mellanlagring. I en ny förstudie utreds hur svenska städer skulle kunna åstadkomma detta.