Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny metod ska kartlägga bostadsbolagens digitalisering

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har lanserat verktyget Digitaliseringsradarn. Syftet är att kartlägga var bostadsbolagen befinner sig i sin digitalisering samt att bostadsbolagen ska kunna lära av varandra och samverka.

Ny metod ska kartlägga bostadsbolagens digitalisering

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har lanserat verktyget Digitaliseringsradarn. Syftet är att kartlägga var bostadsbolagen befinner sig i sin digitalisering samt att bostadsbolagen ska kunna lära av varandra och samverka.

Laserskanning för effektivt återbruk

En ny lösning underlättar återbruk genom att koppla information från en byggnads 3D-modell direkt till en produktbank och marknadsplats. Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, och White Arkitekter står bakom tjänsten.

Laserskanning för effektivt återbruk

En ny lösning underlättar återbruk genom att koppla information från en byggnads 3D-modell direkt till en produktbank och marknadsplats. Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, och White Arkitekter står bakom tjänsten.

Nytt register om det byggda kulturarvet

Riksantikvarieämbetet tar fram ett nytt register som på sikt ska innehålla information och kunskapsunderlag om all bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige.

Nytt register om det byggda kulturarvet

Riksantikvarieämbetet tar fram ett nytt register som på sikt ska innehålla information och kunskapsunderlag om all bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige.

Ägarna ger Svensk Byggtjänst nytt direktiv

På Svensk Byggtjänsts bolagsstämma i onsdags fastställde ägarna ett nytt direktiv som ger företaget ett tydligare och mer offensivt uppdrag. Det handlar om att stödja samhällsbyggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering.

Ägarna ger Svensk Byggtjänst nytt direktiv

På Svensk Byggtjänsts bolagsstämma i onsdags fastställde ägarna ett nytt direktiv som ger företaget ett tydligare och mer offensivt uppdrag. Det handlar om att stödja samhällsbyggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering.

De digitaliserar samtliga miljörum

Som första aktör i Sverige digitaliserar bostadsföretaget Höganäshem samtliga miljörum i full skala. 40 miljörum och 550 kärl ska förses med nivåmätande sensorer.

De digitaliserar samtliga miljörum

Som första aktör i Sverige digitaliserar bostadsföretaget Höganäshem samtliga miljörum i full skala. 40 miljörum och 550 kärl ska förses med nivåmätande sensorer.

Utmaning att skapa ett hållbart elsystem

Hur ska omställningen av elsystemet gå till för att möta en utveckling mot ett hållbart samhälle? Det finns både utmaningar och möjligheter konstaterade professor Lina Bertling Tjernberg vid en föreläsning.

Utmaning att skapa ett hållbart elsystem

Hur ska omställningen av elsystemet gå till för att möta en utveckling mot ett hållbart samhälle? Det finns både utmaningar och möjligheter konstaterade professor Lina Bertling Tjernberg vid en föreläsning.

Trävaror ska bli lättare att spåra

Framtidens byggherrar kommer snart att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad. I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra nödvändig standardisering och digitalisering.

Trävaror ska bli lättare att spåra

Framtidens byggherrar kommer snart att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad. I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra nödvändig standardisering och digitalisering.

Konsten att avtala i digital byggprocess

Avtal och juridik behöver inte bli mer komplicerat bara för att byggprocessen digitaliseras. Det är budskapet som kommer med en ny checklista för modellorienterade arbetssätt.

Konsten att avtala i digital byggprocess

Avtal och juridik behöver inte bli mer komplicerat bara för att byggprocessen digitaliseras. Det är budskapet som kommer med en ny checklista för modellorienterade arbetssätt.

AMA Funktion har landat

Efter många diskussioner, utredningar och hårt arbete är den äntligen här – AMA Funktion. Det nya verktyget spås bli ett kraftfullt hjälpmedel för upphandling med funktionskrav.

AMA
AMA Funktion har landat

Efter många diskussioner, utredningar och hårt arbete är den äntligen här – AMA Funktion. Det nya verktyget spås bli ett kraftfullt hjälpmedel för upphandling med funktionskrav.

AMA
Nu fylls Geodataplattformen med detaljplaner

Nationella Geodataplattformen är i gång. Nu finns avtal med 162 kommuner om digital åtkomst av detaljplaner. På sikt väntas stora tidsbesparingar tack vare systemet.

Nu fylls Geodataplattformen med detaljplaner

Nationella Geodataplattformen är i gång. Nu finns avtal med 162 kommuner om digital åtkomst av detaljplaner. På sikt väntas stora tidsbesparingar tack vare systemet.

Smarta tjänster kräver åtkomst till dataströmmar

Smarta produkter och tjänster inom fastighetssektorn bygger på åtkomst till kontinuerligt insamlade dataströmmar. En ny skrift avhandlar hur man kan möta denna efterfrågan.

Smarta tjänster kräver åtkomst till dataströmmar

Smarta produkter och tjänster inom fastighetssektorn bygger på åtkomst till kontinuerligt insamlade dataströmmar. En ny skrift avhandlar hur man kan möta denna efterfrågan.

Enhetlig PBL-tillämpning med Ändamålskatalogen

Nu lanseras Ändamålskatalogen. Målet är en sammanhållen tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö. Bland annat ska tjänsten främja enhetlig terminologi i byggprocessen.

Enhetlig PBL-tillämpning med Ändamålskatalogen

Nu lanseras Ändamålskatalogen. Målet är en sammanhållen tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö. Bland annat ska tjänsten främja enhetlig terminologi i byggprocessen.

Lagändring ska underlätta bredbandsutbyggnad

Regeringen vill ändra lagstiftningen så att kommunala stadsnät kan byggas över kommungränserna. Det skulle effektivisera och påskynda utbyggnaden av bredband i Sverige väsentligt.

Lagändring ska underlätta bredbandsutbyggnad

Regeringen vill ändra lagstiftningen så att kommunala stadsnät kan byggas över kommungränserna. Det skulle effektivisera och påskynda utbyggnaden av bredband i Sverige väsentligt.

Här testas ny teknik för att dela lokaler

Vid Umeå universitet testas ett nytt system för delning av lokaler genom ett smartare bokningssystem. Akademiska Hus ser detta som en viktig hållbarhetsfråga.

Här testas ny teknik för att dela lokaler

Vid Umeå universitet testas ett nytt system för delning av lokaler genom ett smartare bokningssystem. Akademiska Hus ser detta som en viktig hållbarhetsfråga.

Därför fortsatte inte soptömning på beställning

Omkring 2 000 villahushåll i Helsingborg fick testa att själva bestämma när deras sopkärl skulle tömmas. Förhoppningen var att spara pengar och på miljön. Men nackdelarna var fler än fördelarna.

Därför fortsatte inte soptömning på beställning

Omkring 2 000 villahushåll i Helsingborg fick testa att själva bestämma när deras sopkärl skulle tömmas. Förhoppningen var att spara pengar och på miljön. Men nackdelarna var fler än fördelarna.

Digital tvilling ska energioptimera högskolan

En digital tvilling skapas av Gävle högskola. En 3D-skanning av samtliga byggnader genomförs. Ett mål med projektet är att byggnaderna ska kunna driftas mer energioptimalt.

Digital tvilling ska energioptimera högskolan

En digital tvilling skapas av Gävle högskola. En 3D-skanning av samtliga byggnader genomförs. Ett mål med projektet är att byggnaderna ska kunna driftas mer energioptimalt.

Nu blir Bygghandlingar 90 digitalt

Den här veckan är det premiär för den digitala omstöpningen av Bygghandlingar 90. Tanken är att en ny onlinetjänst ska göra innehållet mer lättillgängligt.

Nu blir Bygghandlingar 90 digitalt

Den här veckan är det premiär för den digitala omstöpningen av Bygghandlingar 90. Tanken är att en ny onlinetjänst ska göra innehållet mer lättillgängligt.

Digitala modeller ska förbättras med nya krav

Allt för ofta brister kvaliteten i den digitala modell som tas fram i tidigt skede. Resultatet blir lätt att arbetet måste göras om – flera gånger. Ett nytt hjälpmedel ska ändra på detta.

Digitala modeller ska förbättras med nya krav

Allt för ofta brister kvaliteten i den digitala modell som tas fram i tidigt skede. Resultatet blir lätt att arbetet måste göras om – flera gånger. Ett nytt hjälpmedel ska ändra på detta.

Pandemin har tvingat brf:er bli mer digitala

Pandemin har gett den digitala tekniken en skjuts framåt och gjort många bostadsrättsföreningar mer digitala, menar Sveriges bostadsrättscentrum.  

Pandemin har tvingat brf:er bli mer digitala

Pandemin har gett den digitala tekniken en skjuts framåt och gjort många bostadsrättsföreningar mer digitala, menar Sveriges bostadsrättscentrum.  

AI ser skyddsutrustningen på bygget

En säkrare arbetsmiljö och se till att rätt beteenden stärks. Det vill man uppnå med en ny teknisk lösning som ska se om personalen på byggarbetsplatser bär sin skyddsutrustning.

AI ser skyddsutrustningen på bygget

En säkrare arbetsmiljö och se till att rätt beteenden stärks. Det vill man uppnå med en ny teknisk lösning som ska se om personalen på byggarbetsplatser bär sin skyddsutrustning.