Varan har lagts till i varukorgen

Bygginfo – vi håller dig uppdaterad

Med Bygginfo från Svensk Byggtjänst kan du känna dig trygg med att du alltid får rätt information och kunskap om lagar regler och ny teknik i rätt tid. Vi samlar in fakta, värderar och analyserar och sätter in kunskapen i det sammanhang som är aktuellt för dig och din verksamhet och levererar i den form som passar dig bäst.

Bygginfo

Fyra gånger per år kommer vår informatör till er med uppdaterade nyheter inom våra olika bevakningsområden - Husbyggnad, VVS, El och Tele, Förvaltning samt Anläggning. Under träffen går ni gemensamt igenom det som berör just ert verksamhetsområde.

Information och utbildning

Arbetar du på en större arbetsplats får ni en egen informatör som kommer till ert kontor. Mindre företag väljer ofta ett delat besök där flera företag deltar tillsammans med en informatör från Svensk Byggtjänsts Bygginfo.
Kunskap som konkurrensmedel
Medarbetare med uppdaterad kunskaper om aktuella lagar, regler och teknik medför en reell konkurrensfördel för företaget.
Kunskap som skapar trygghet
Medarbetare med uppdaterade kunskaper om aktuella lagar, regler och teknik medför ökad trygghet för såväl företag som för den enskilde medarbetaren. 
Kunskap som spar tid
Med de gemensamma informationsträffarna får företaget en effektiv försörjning av kunskap som spar både tid och pengar.
Anpassad rådgivning
Med ett abonnemang på Bygginfo har medarbetarna även tillgång till rådgivning från våra informatörer under perioderna mellan ordinarie informationsträffar.

Underhåll av fackbibliotek

Att ha tillgång till de senaste lagarna och reglerna som gäller för bygg- och fastighetssektorn kan vara avgörande för företaget. Med ett uppdaterat och kvalitetssäkrat fackbibliotek behöver du aldrig tveka om vad som gäller. För kunder som abonnerar på Bygginfo erbjuder vi skötsel av bibliotek som tilläggstjänst.
Kvalitetssäkring
Vi hjälper er att upprätthålla ett uppdaterat bibliotek, med aktuella titlar för er verksamhet.
Struktur och trygghet
Med vår biblioteksskötsel hittar du enkelt den bok du söker och du vet alltid om den är aktuell eller om den finns i en senare utgåva.

För beställning eller mer information

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Våra informatörer

Våra informatörer besöker kontinuerligt ett nätverk av 10 000 personer i byggsverige. Genom informatörens lyhördhet får vi en god kännedom om branschens behov av kunskap. Med den vetskapen genomför vi träffar och kurser som ger ett gott stöd för kunden i sitt kvalitets- och kunskapsarbete.

Informatörerna har en mångårig erfarenhet från de fackområden som de verkar inom. Informatörerna utgår från Gävle, Göteborg, Stockholm, Umeå, Växjö och Örebro.

Anna Björs
Anna Björs
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Anna Björs
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Anna Björs och är informatör inom Husbyggnad. Jag har tidigare jobbat som projektör i nio år.

Stockholm är min hemmabas, och mina kunder finns i Stockholmsområdet och i Sundsvall.


Christer Svärling
Christer Svärling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
christer.svarling
Christer Svärling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Christer Svärling och arbetar som informatör för Husbyggnad och Förvaltning. Umeå är min hemmabas

Tidigare har jag jobbat som Byggprojektledare, Byggnadsinspektör, Byggledare, Platschef och Entreprenadingenjör så jag har erfarenhet av både den kommunala och privata sidan. Både som beställare, entreprenör och myndighet.

Jag har en bred kunskap om regler och byggande i allmänhet.

Mitt arbetsdistrikt är utefter norrlandskusten från Sundsvall till Kalix med utgångspunkt från Umeå.


Dan Öhman
Dan Öhman
Informatör VVS
Dan Öhman
Informatör VVS

Jag heter Dan Öhman och är informatör inom fackområdet VVS. Jag jobbar också med att ta fram en del av det informationsmaterial som vi förmedlar framförallt inom VVS-området. Några år i mitten av 2000-talet jobbade jag även med AMA VVS och skrev artiklar till AMA-nytt. Jag har inget direkt specialområde utan mina kunskaper spänner över både ventilations- och rörinstallationer, men efter alla år som omvärldsbevakare så har man fått träna upp sina färdigheter bland lagar och paragrafer. 

Tidigare har jag jobbat som VVS-projektör i Mälardalen. Sedan 1993 jobbar jag deltid parallellt som förvaltare i ett eget fastighetsbolag.

Min hemmabas är Umeå. Mina kunder som jag besöker regelbundet finns från Örnsköldsvik och norrut.


Emilia Bergman
Emilia Bergman
Informatör Anläggning
emilia-bergman
Emilia Bergman
Informatör Anläggning

Jag heter Emilia Bergman och är informatör inom Anläggning.

Jag är utbildad civilingenjör från väg och vatten och har tidigare arbetat som konstruktör och byggnadsinspektör, så jag har erfarenhet av både den kommunala och privata sidan.

Stockholm är min hemmabas, och mina kunder finns i Stockholmsområdet och norra Sverige.


Jenny Lindqvist
Jenny Lindqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
jenny-lindqvist
Jenny Lindqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Jenny Lindqvist, civilingenjör, informatör inom Hus & förvaltnings byggnad. Tidigare arbetsplatser har varit hos konsultföretag och kommun, mitt yrkesliv har inriktats mot energifrågor och solenergi som jag ser som en spännande utmaning att få in i vårt samhälle.

Göteborg är min hemmabas,  mina kunder finns i Västsverige.


Hannes Enqvist
Hannes Enqvist
Informatör Anläggning
hannes-enqvist-600x222
Hannes Enqvist
Informatör Anläggning

Jag heter Hannes och arbetar som informatör inom Anläggning.

Jag har studerat industriell ekonomi och började arbeta i samhällsbyggnadssektorn genom ett traineeprogram på Svevia. Mina roller sedan dess har varit inom arbetsledning, planering, inköp, arbetsmiljö med mera. Jag har stort intresse för miljöfrågor och entreprenadjuridik.

Jag utgår från Göteborg och har mina kunder i södra Sverige.


Lars Kaijser
Lars Kaijser
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
lars-kaijser1
Lars Kaijser
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Lars Kaijser och arbetar som informatör inom husbyggnad och förvaltning med Stockholm som hemmabas.

Jag har tidigare arbetat med byggprojektledning inom både ROT och nyproduktion både hos entreprenör och som konsult.

Mina kunder finns i Stockholm, Uppsala och Gävleborg men också i Västra Götalandsregionen.


Magnus Norén
Magnus Norén
Informatör VVS
Magnus Norén
Informatör VVS

Jag heter Magnus Norén, är VVS-informatör och utgår från Gävle.

Tidigare har jag jobbat som VVS-konsult med bland annat OVK-besiktningar samt inom industrin med produktion av VVS-produkter som till exempel våtrumskassetter.

Mina kunder finns mellan Östersund och Stockholm.


Martin Äng
Martin Äng
Informatör Husbyggnad och Förvaltning
martin-ang
Martin Äng
Informatör Husbyggnad och Förvaltning

Jag heter Martin och är informatör inom Hus & Förvaltning. Mina specialområden är framför allt byggprocessen/husbyggnad och byggnadsnämndens verksamhet/bygglagstiftningen.

Jag är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat inom ett flertal olika roller inom byggbranschen både på byggentreprenörssidan och byggherresidan. Jag har även inblick i byggnadsnämndens ansvar samt allmännyttiga bostadsbolag.

Stockholm är min hemmabas.


Henrik Holm
Henrik Holm
Informatör El och Tele
henrik-holm-600x222
Henrik Holm
Informatör El och Tele

Jag heter Henrik Holm och arbetar som informatör inom El och Tele med Stockholm som hemmabas.

Kommer från entreprenadvärlden med projektledning, utredning och injustering av hydroniska system. Kyla, värme.

Har även arbetat som drifttekniker inom el, styr och regler samt ventilation.

Mina kunder finns i Stockholm, och hela vägen norrut till Luleå.


Jesper Nordqvist
Jesper Nordqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
jesper-nordqvist-600x222
Jesper Nordqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Min hemstad och bas är Linköping! Jag har ett förflutet som byggprojektledare och förvaltare, sedan lite mer än 20 år, hos några olika fastighetsbolag. Mina kunder finns i Östergötland, Närke och delar av Värmland.


Mats Östlund
Mats Östlund
Informatör VVS
mats-ostlund2
Mats Östlund
Informatör VVS

Jag heter Mats Östlund och är informatör och redaktör på VVS-området där jag också är fackområdesansvarig. Mina specialområden är BBR, inomhusmiljöfrågor samt energi och energieffektiviseringsfrågor. Förutom redaktionell produktion och information inom VVS så håller jag gärna kurser i BBR och AMA VVS.

Firar snart 40 år i byggsektorn och när jag började 1976 gällde SBN 75. Kommer från VVS-konsult ledet och idag är min utgångsbas Göteborg med väst- och sydsverige som arbetsområde.


Monica Landebo
Monica Landebo
Administratör
Monica Landebo
Administratör


Nils Vernersson
Nils Vernersson
Affärsområdeschef
Nils Vernersson
Affärsområdeschef

Jag heter Nils Vernersson och är affärsområdeschef på Omvärldsbevakning Besök. Tillsammans med Byggtjänst-informatörerna på Omvärldsbevakning ansvarar jag för leveransen till våra kunder.

Jag har bakgrund som produkt- och utvecklingsansvarig för Omvärldsbevakning och som Byggtjänst-informatör inom Husbyggnad och Förvaltning.


Stig Emilsson
Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

Jag heter Stig och är informatör inom Anläggning samt redaktör inom teknikområdet.

Tidigare har jag jobbat inom konsult och entreprenadledet samt inom beställarledet. Mina roller har varit projektör, kontrollant, besiktningsförättare, beställarombud, arbetsledare, produktionschef samt projekterings- och byggledare.

Min hemmabas är i Umeå och kunderna finns framförallt i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.


Vesa Tuomainen
Vesa Tuomainen
Informatör Anläggning
vesa.tuomainen
Vesa Tuomainen
Informatör Anläggning

Jag heter Vesa och är informatör inom Anläggning. Tidigare har jag arbetat inom mark och anläggning på entreprenadsidan från lärling till entreprenadingenjör. Sedan blev det lärare på yrkesgymnasium samt projektledare på kommun.

Min hemmabas är Stockholm, mina kunder finns från Eskilstuna till Dalarna.


;