Varan har lagts till i varukorgen
Kritik mot nya köksvarianter i flerbostadshus

Korridorsköket är en tveksam kökslösning, menar forskare på Chalmers. De har sammanställt bygglov för flerbostadshus i Göteborg och har sett flera negativa trender.

Kritik mot nya köksvarianter i flerbostadshus

Korridorsköket är en tveksam kökslösning, menar forskare på Chalmers. De har sammanställt bygglov för flerbostadshus i Göteborg och har sett flera negativa trender.

De gör betong och energi av havreskal

Byggvesta och Eon tar till vara på havreskal från jordbruksindustrin. Genom att förbränna restprodukten kan de skapa en klimatvänligare betong och fjärrvärme.

De gör betong och energi av havreskal

Byggvesta och Eon tar till vara på havreskal från jordbruksindustrin. Genom att förbränna restprodukten kan de skapa en klimatvänligare betong och fjärrvärme.

Tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov. Detta för att fortsatt kunna möta det växande behovet av bostäder.

Tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov. Detta för att fortsatt kunna möta det växande behovet av bostäder.

Så kan brf:er skydda sig mot plundring

Att en bostadsrättsförening blir kapad har blivit vanligare. Av de bostadsrättsföreningar som blir utsatta för brott saknas ofta ekonomisk och juridisk kompetens i styrelsen. Sveriges Bostadsrättscentrum tipsar om vad man som brf bör vara vaksam på.

Så kan brf:er skydda sig mot plundring

Att en bostadsrättsförening blir kapad har blivit vanligare. Av de bostadsrättsföreningar som blir utsatta för brott saknas ofta ekonomisk och juridisk kompetens i styrelsen. Sveriges Bostadsrättscentrum tipsar om vad man som brf bör vara vaksam på.

Det ska bli lättare att bygga studentbostäder

Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det ska både öka bostadsutbudet och minska kostnaderna vid byggandet.

Det ska bli lättare att bygga studentbostäder

Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det ska både öka bostadsutbudet och minska kostnaderna vid byggandet.

Bostadsbolag med sikte på nära fördubblad solelsproduktion

Lokalt producerad el med solkraft ökar explosionsartat i Sverige. Intresset är stort hos många fastighetsbolag. Ett av dem, det kommunala bostadsbolaget i Lund, siktar på nästan en fördubbling till 2026.

Bostadsbolag med sikte på nära fördubblad solelsproduktion

Lokalt producerad el med solkraft ökar explosionsartat i Sverige. Intresset är stort hos många fastighetsbolag. Ett av dem, det kommunala bostadsbolaget i Lund, siktar på nästan en fördubbling till 2026.

Lyckat resultat för nya ventilationslösningar

Två bidrag från tekniktävlingen ”Ventilation i energieffektiva flerbostadshus” har testats i laboratoriemiljö. Nu har slutrapporten med resultatet publicerats.

Lyckat resultat för nya ventilationslösningar

Två bidrag från tekniktävlingen ”Ventilation i energieffektiva flerbostadshus” har testats i laboratoriemiljö. Nu har slutrapporten med resultatet publicerats.

Hon vill använda lokala naturmaterial som byggdelar

”Man tager vad man haver”. I Marwa Dabaiehs forskning innebär det lokala, växtbaserade byggmaterial som ska skapa ekohus för olika klimat och temperaturer.

Hon vill använda lokala naturmaterial som byggdelar

”Man tager vad man haver”. I Marwa Dabaiehs forskning innebär det lokala, växtbaserade byggmaterial som ska skapa ekohus för olika klimat och temperaturer.

Så stor nytta gör allmännyttan i praktiken

Vilken betydelse har de kommunala bostadsbolagen i praktiken för en fungerande bostadsförsörjning med jämlika levnadsvillkor? En forskargrupp vid Malmö universitet har studerat allmännyttans insatser och reella påverkan under de senaste tio åren.

Så stor nytta gör allmännyttan i praktiken

Vilken betydelse har de kommunala bostadsbolagen i praktiken för en fungerande bostadsförsörjning med jämlika levnadsvillkor? En forskargrupp vid Malmö universitet har studerat allmännyttans insatser och reella påverkan under de senaste tio åren.

Orsaker bakom rekordhöga byggkostnader

Kostnaderna i byggbranschen fortsätter att stiga enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den främsta orsaken till höjningen är inte längre höjda materialpriser utan ränteökningar.  

Orsaker bakom rekordhöga byggkostnader

Kostnaderna i byggbranschen fortsätter att stiga enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den främsta orsaken till höjningen är inte längre höjda materialpriser utan ränteökningar.  

Energiprosumenter ger ett flexiblare elsystem

Allt fler hushåll producerar egen el med hjälp av solceller. Ett projekt på Chalmers har studerat förutsättningarna för dessa prosumenter i framtidens elsystem.

Energiprosumenter ger ett flexiblare elsystem

Allt fler hushåll producerar egen el med hjälp av solceller. Ett projekt på Chalmers har studerat förutsättningarna för dessa prosumenter i framtidens elsystem.

Handbok om avfall för fastighetsägare

Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för en effektivare avfallshantering. Handboken innehåller handfasta tips och fakta kring system för avfallsinsamling samt vilka regelverk man bör ha koll på.

Handbok om avfall för fastighetsägare

Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för en effektivare avfallshantering. Handboken innehåller handfasta tips och fakta kring system för avfallsinsamling samt vilka regelverk man bör ha koll på.

Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Hållbart bygge utan spik eller skruv

BiteLock är ett byggsystem med självlåsande infästningsteknik för KL-träkonstruktioner. Produkten är nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2023.

Hållbart bygge utan spik eller skruv

BiteLock är ett byggsystem med självlåsande infästningsteknik för KL-träkonstruktioner. Produkten är nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2023.

Minska effekttoppar med ändrade tvättider

Trycket på elnätet ökar när många tvättar samtidigt. Familjebostäder i Stockholm ska i ett energiprojekt försöka minska eleffekttopparna genom att förskjuta tvättiderna för de boende.

Minska effekttoppar med ändrade tvättider

Trycket på elnätet ökar när många tvättar samtidigt. Familjebostäder i Stockholm ska i ett energiprojekt försöka minska eleffekttopparna genom att förskjuta tvättiderna för de boende.

Så kan fastighetsägare bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur

En klar majoritet av fastighetsägare ställer sig positiva till att installera fler laddplatser vid sina fastigheter, visar en ny rapport. Deras drivkrafter är att möta efterfrågan från de boende samt att ligga miljömässigt i framkant.

Så kan fastighetsägare bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur

En klar majoritet av fastighetsägare ställer sig positiva till att installera fler laddplatser vid sina fastigheter, visar en ny rapport. Deras drivkrafter är att möta efterfrågan från de boende samt att ligga miljömässigt i framkant.

Lönsamt för bostadsbolag att energieffektivisera tvättstugorna

Energikrisen och de höga elpriserna har gjort att många bostadsbolag letar efter effektiva sätt att spara energi. MKB vill slå ett slag för att energieffektivisera de gemensamma tvättstugorna, vilket kan vara mycket lönsamt.

Lönsamt för bostadsbolag att energieffektivisera tvättstugorna

Energikrisen och de höga elpriserna har gjort att många bostadsbolag letar efter effektiva sätt att spara energi. MKB vill slå ett slag för att energieffektivisera de gemensamma tvättstugorna, vilket kan vara mycket lönsamt.

Hjälp till bostadsföretag att klimatanpassa fastigheter

Översvämningar och stigande temperaturer blir vanligare. Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. En ny vägledning ska ge bostadsföretag hjälp att arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Hjälp till bostadsföretag att klimatanpassa fastigheter

Översvämningar och stigande temperaturer blir vanligare. Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. En ny vägledning ska ge bostadsföretag hjälp att arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Lyckat sätt minska de boendes vattenanvändning

Målet med kampanjen Waterhack är att öka hyresgästernas medvetenhet kring en hållbar vattenanvändning. Under januari minskade Bostadsbolagets hyresgäster sin vattenanvändning med hela 6,6 procent.

Lyckat sätt minska de boendes vattenanvändning

Målet med kampanjen Waterhack är att öka hyresgästernas medvetenhet kring en hållbar vattenanvändning. Under januari minskade Bostadsbolagets hyresgäster sin vattenanvändning med hela 6,6 procent.

Bättre FTX i bostäder med ny kravspecifikation

Potentialen för energibesparing är stor vid värmeåtervinning med FTX-ventilation. Det finns dock ett utvecklingsbehov. En ny kravspecifikation för innovationsupphandling hoppas leda till bättre produkter.

Bättre FTX i bostäder med ny kravspecifikation

Potentialen för energibesparing är stor vid värmeåtervinning med FTX-ventilation. Det finns dock ett utvecklingsbehov. En ny kravspecifikation för innovationsupphandling hoppas leda till bättre produkter.