Varan har lagts till i varukorgen
Projektledare åtalades för brott - frias

Tolv utlänningar utan arbetstillstånd arbetade vid bygget av Northvolts fabrik i Skellefteå. Företaget och en projektledare misstänktes för brott mot utlänningslagen. Nu har båda friats av tingsrätten.

Projektledare åtalades för brott - frias

Tolv utlänningar utan arbetstillstånd arbetade vid bygget av Northvolts fabrik i Skellefteå. Företaget och en projektledare misstänktes för brott mot utlänningslagen. Nu har båda friats av tingsrätten.

Nya anvisningar för gasmätning

Energigas Sverige har tagit fram nya branschregler för mätning av energigas. Bland annat ges exempel på lösningar som uppfyller gällande lagstiftning.

Nya anvisningar för gasmätning

Energigas Sverige har tagit fram nya branschregler för mätning av energigas. Bland annat ges exempel på lösningar som uppfyller gällande lagstiftning.

Vill höja taket för rotavdraget

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt.

Vill höja taket för rotavdraget

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt.

Utredningar per detaljplan skiljer sig åt i landet

Antalet utredningar i detaljplaneprocessen skiljer sig åt mellan länen. Det visar en utredning från Sveriges kommuner och regioner.

Utredningar per detaljplan skiljer sig åt i landet

Antalet utredningar i detaljplaneprocessen skiljer sig åt mellan länen. Det visar en utredning från Sveriges kommuner och regioner.

Oregistrerade elinstallationsföretag under lupp

Det finns i dag flera företag som utför elinstallationsarbete utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Nu startar myndigheten en granskning för att få fler företag att registrera sig.

Oregistrerade elinstallationsföretag under lupp

Det finns i dag flera företag som utför elinstallationsarbete utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Nu startar myndigheten en granskning för att få fler företag att registrera sig.

Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har presenterat en gemensam målbild för brottsmotverkande arbete. De ska bland annat kontrollera arbetsplatser i större utsträckning.

Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har presenterat en gemensam målbild för brottsmotverkande arbete. De ska bland annat kontrollera arbetsplatser i större utsträckning.

Kraven om dammsäkerhet förtydligas

Lagen om dammsäkerhet har gjorts om. Det handlar om mindre ändringar som förtydligar kraven på bedömning av dammars säkerhet.

Kraven om dammsäkerhet förtydligas

Lagen om dammsäkerhet har gjorts om. Det handlar om mindre ändringar som förtydligar kraven på bedömning av dammars säkerhet.

Guide om att bedöma potentiella flyghinder

Byggnader, master eller tillfälligt uppsatta byggkranar kan genom sin höjd påverka luftfarten negativt. Innan de uppförs kan de behöva anmälas. En ny vägledning ger hjälp i frågan.

Guide om att bedöma potentiella flyghinder

Byggnader, master eller tillfälligt uppsatta byggkranar kan genom sin höjd påverka luftfarten negativt. Innan de uppförs kan de behöva anmälas. En ny vägledning ger hjälp i frågan.

Bristande takstegar återkallas inte

Stegdistributören behöver inte återkalla takstegar som saknar rätt dokumentation. Det avgör Mark- och miljööverdomstolen.

Bristande takstegar återkallas inte

Stegdistributören behöver inte återkalla takstegar som saknar rätt dokumentation. Det avgör Mark- och miljööverdomstolen.

Ny föreskrift om säkerhetsskydd

Energimyndigheten har gett ut en ny föreskrift om säkerhetsskydd inom energisektorn. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 4 augusti 2023.

Ny föreskrift om säkerhetsskydd

Energimyndigheten har gett ut en ny föreskrift om säkerhetsskydd inom energisektorn. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 4 augusti 2023.

Stora skillnader i kommuners ledtider för byggande

Nationellt Ledtidsindex har lanserats. Det är en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna som visar på stora skillnader i effektivitet mellan landets kommuner.

Stora skillnader i kommuners ledtider för byggande

Nationellt Ledtidsindex har lanserats. Det är en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna som visar på stora skillnader i effektivitet mellan landets kommuner.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Förslag till nya kommunala föreskrifter för VA

Svenskt vatten har tagit fram ett nytt förslag för kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen, ABVA. Många nyheter finns vad gäller dagvatten.

Skärpta energikrav på elmotorer

Kraven på elmotorers energieffektivitet skärptes vid halvårsskiftet. De ändrade kraven är en följd av revideringen av motorförordningen 640/2009 som genomfördes 2019.

Skärpta energikrav på elmotorer

Kraven på elmotorers energieffektivitet skärptes vid halvårsskiftet. De ändrade kraven är en följd av revideringen av motorförordningen 640/2009 som genomfördes 2019.

Det krävs för energidelning i virtuella nät

Virtuell delning av el och fysisk delning genom mikronät är två koncept som erbjuder alternativ till det traditionella energidistributionsnätet. En ny rapport har nu tagit fram förutsättningarna för virtuella nät i Sverige.

Det krävs för energidelning i virtuella nät

Virtuell delning av el och fysisk delning genom mikronät är två koncept som erbjuder alternativ till det traditionella energidistributionsnätet. En ny rapport har nu tagit fram förutsättningarna för virtuella nät i Sverige.

Många gör fel vid utstationeringar

Det blir ofta fel i utstationeringen av personer på byggarbetsplatser. För krångligt och svårt att följa reglerna menar Byggföretagen. Nya lösningar behövs, anser man.

Många gör fel vid utstationeringar

Det blir ofta fel i utstationeringen av personer på byggarbetsplatser. För krångligt och svårt att följa reglerna menar Byggföretagen. Nya lösningar behövs, anser man.

Remiss för certifierade byggprojekteringsföretag

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag finns nu på remiss.

Remiss för certifierade byggprojekteringsföretag

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag finns nu på remiss.

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.

Analys: Juridiken vid prisökning i entreprenader

Entreprenadavtal är ofta komplexa. En fråga som ofta uppstår är hur parterna ska hantera situationer där kostnaderna för bland annat material ökar väsentligt under entreprenadtiden. Domstolsavgöranden saknas, skriver advokat Stefan Olsson i en analys.

Tre lagändringar som påverkar samhällsbygget

Under de senaste månaderna har flera lagar gjorts om och nya trätt i kraft. Tre av dem har särskild betydelse för samhällsbyggnadsbranschen. Här är de.

Tre lagändringar som påverkar samhällsbygget

Under de senaste månaderna har flera lagar gjorts om och nya trätt i kraft. Tre av dem har särskild betydelse för samhällsbyggnadsbranschen. Här är de.

Regeringens åtgärder för ökat byggande

Regeringen har tagit fram en rapport för ökat byggande i Sverige. De vill dämpa effekterna av inflationen för hushållen och satsa framåt.

Regeringens åtgärder för ökat byggande

Regeringen har tagit fram en rapport för ökat byggande i Sverige. De vill dämpa effekterna av inflationen för hushållen och satsa framåt.

Statlig utredning ska stärka tryggheten i bostadsområden

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram åtgärder för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Det kan bli obligatoriskt för fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder.

Statlig utredning ska stärka tryggheten i bostadsområden

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram åtgärder för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Det kan bli obligatoriskt för fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder.