Varan har lagts till i varukorgen

Storsatsar på renoveringsforskning

kristina-mjornell
Kristina Mjörnell på RISE menar att det är viktigt att ta tillvara på den befintliga bebyggelsen i stället för att bara rusa iväg och bygga nytt. Foto: RISE
Det behövs mer fokus på att omvandla, utveckla och renovera befintliga byggnader och områden. Därför satsar Formas 40 miljoner kronor på praktiknära forskning om renovering.

Den nya forskarskolan "ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration" ska utveckla ny kunskap om hållbar renovering och omställning av byggnader, kvarter och stadsdelar.

– Om vi ska kunna minska miljö- och klimatpåverkan måste vi bli bättre på att omvandla, utveckla och renovera de byggnader och områden som vi redan lever och bor i, säger Kristina Mjörnell på RISE. Hon är huvudsökande för forskarskolan och även adjungerad professor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola på Lunds universitet.

Praktiknära kunskap

Forskarskolan pågår 2023 – 2027 och finansierar åtta doktorandprojekt. Forskningen sker i nära samverkan med bygg- och fastighetsbranschen och ska utveckla praktiknära kunskap om hållbar renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden.

Efter avslutad rekryteringsprocess är i dagsläget princip alla doktorander på plats. Antingen har de startat sina projekt eller kommer att starta dem inom kort.

− Doktoranderna ska grundligt utforska komplexa frågor som till exempel hur vi anpassar byggnader efter framtidens behov och hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk. Det handlar också om hur vi undviker att renovering leder till renovräkning och hur vi kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar, säger Kristina Mjörnell. 

Förutom de åtta doktoranderna kommer ytterligare två forskningsprojekt i andra program från Energimyndigheten och Formas att kopplas till forskarskolan.

Kristina Mjörnell menar att det är en styrka att doktoranderna har varierande bakgrund från olika discipliner.

− Det är till exempel ingenjörer, arkitekter och kulturvetare. De kommer att lära sig väldigt mycket av varandra. Vissa håller på med byggnadsfysik, installationer och återbruk. Andra håller på med trygghet i utsatta områden och hur man kan höja den sociala hållbarheten.

Kristina Mjörnell berättar att doktoranderna kommer att få gå igenom utbildningar för att få lära sig allt från de tekniska aspekterna till byggnadsstockanalys till kvantitativ och kvalitativ analys. Det handlar också om hur man kan kommunicera forskning och utvärdera olika värden i den byggda miljön.

Starkt nätverk

I forskarskolan finns fyra övergripande forskningsteman. Ett tema handlar om hur en byggnad kan renoveras eller utvecklas till en annan funktion med så låg klimatpåverkan som möjligt. Ett annat tema handlar om hur datadrivna metoder, som till exempel byggnadsbeståndsanalys eller användningen av digitala tvillingar, kan utvecklas. Ytterligare ett tema handlar om hänsyn till kulturella värden och sociala sammanhang. Det fjärde temat handlar om hur institutionell kapacitetsuppbyggnad kan stöttas genom tvärvetenskapligt och organisatoriskt lärande. 

I nätverket runt forskarskolan deltar många företag, organisationer och myndigheter.

− Det är en stor styrka att ASSURE kommer att ha nära och bred samverkan med flera aktörer i branschen. Många hör av sig och frågar om de också kan vara med. Det är roligt med intresset och vi vill vara inkluderande och öppnar så klart dörren för nya deltagare. Däremot kan vi inte finansiera dem, men de är välkomna att satsa sin tid om de vill och kan, säger Kristina Mjörnell.

Arbetar tillsammans

Kristina Mjörnell har själv närmare 20 års erfarenhet av renoveringsforskning. Hon betonar vikten av att ASSURE också bygger på tidigare resultat från forskningsmiljön SIRen (Sustainable Integrated Renovation) och Nationellt renoveringscentrum vid Lunds tekniska högskola.

Precis som i SIRen jobbar forskarna tvärdisciplinärt. Både seniora forskare och doktorander lär sig av varandra. De arbetar alla tillsammans för att forskarskolan ska bli så framgångsrik och innovativ som möjligt. 

– I grunden gäller det att höja värdet på och ta till vara den befintliga bebyggelsen. Genom att renovera den ser man till att den lever länge. Bebyggelsen kan också anpassas efter nya behov. Man bör hela tiden fråga sig om det verkligen behövs en ny byggnad. Eller finns det redan en byggnad som kan användas, säger Kristina Mjörnell.

FAKTA Projektet Forskarskolan

Namn: ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration

Syfte: att utveckla ny kunskap om hållbar renovering och omställning av byggnader, kvarter och stadsdelar

Projektstart: 1 januari 2023

Varaktighet: 60 månader

Total budget: cirka 40 miljoner kronor

Finansiär: Det statliga forskningsrådet Formas (inom ramen för utlysningen "Praktiknära forskarskolor för hållbart samhällsbyggande")

Partners:

 • Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
 • Malmö universitet
 • Uppsala universitet/Campus Gotland
 • AB Framtidskoncernen
 • Vasakronan
 • Stena Fastigheter AB
 • HSB Malmö
 • Krook & Tjäder Arkitekter AB
 • Structor projektledning Malmö AB
 • Boverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Eurac Research Institute for Renewable Energy
 • Centrum för Management i Byggsektorn
 • Centrum för Fastighetsföretagande
Källa: RISE
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Samverkan
Fackområden

Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Projektet Forskarskolan

Namn: ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration

Syfte: att utveckla ny kunskap om hållbar renovering och omställning av byggnader, kvarter och stadsdelar

Projektstart: 1 januari 2023

Varaktighet: 60 månader

Total budget: cirka 40 miljoner kronor

Finansiär: Det statliga forskningsrådet Formas (inom ramen för utlysningen "Praktiknära forskarskolor för hållbart samhällsbyggande")

Partners:

 • Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
 • Malmö universitet
 • Uppsala universitet/Campus Gotland
 • AB Framtidskoncernen
 • Vasakronan
 • Stena Fastigheter AB
 • HSB Malmö
 • Krook & Tjäder Arkitekter AB
 • Structor projektledning Malmö AB
 • Boverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Eurac Research Institute for Renewable Energy
 • Centrum för Management i Byggsektorn
 • Centrum för Fastighetsföretagande
Källa: RISE