Varan har lagts till i varukorgen

Internationell termförteckning för internet of things

telefon-som-styr-andra-apparater-via-iot
En gemensam svensk vokabulär behövs för att få större gemensamt språkbruk kring internet of things samt för att harmonisera svenska termer med andra språk. Foto: Mostphotos
En svensk vokabulär för IoT-termer som baseras på internationell motsvarighet har tagits fram. Vokabulären finns fritt tillgängliga på sajten Electropedia.

Internet of things, eller sakernas internet, berör många områden i många olika länder. I tekniska sammanhang är det viktigt att vara tydlig och konsekvent i sitt språkbruk. Att Sverige har en vokabulär som harmoniserar med andra språk är nödvändigt.

SEK Svensk Elstandards tekniska kommitté, IoT, Sakernas internet, har därför tagit fram och harmoniserat svenska IoT-termer med internationella IoT-termer från International Electrotechnical Commission, IEC.

Cirka 50 svenska IoT-termer med synonymer finns nu publicerade på den fritt tillgängliga sajten Electropedia. På sajten går det att se vad de olika termerna heter på 14 olika språk.

I vissa avseenden har SEK:s tekniska kommitté inte tyckt att den officiella vokabulären fullt ut stämmer med det svenska språkbruket.

Kommittén har ändå valt att inte göra avsteg från de internationella termerna eftersom en stor poäng med den svenska IoT-vokabulären är att kunna erbjuda möjligheter till direktöversättningar och delvis automatiserad översättning av texter och dokument. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial