Varan har lagts till i varukorgen

Gratis utbildning i affärsetik

svensk-byggtjanst_e-utbildning
Maria Hernroth framhåller att det är problematiskt att finansmarknadens aktörer ser etikfrågor som mycket mer angelägna än samhällsbyggnadssektorns aktörer. Foto: Svensk Byggtjänst
Etikforum har tagit fram en kostnadsfri e-utbildning i affärsetik på svenska och engelska. Den omfattar grunderna i korruptionsbekämpning.

Sedan i höstas har Svensk Byggtjänst uppdraget att samla och sprida sektorns etiska frågor och initiativ via Etikforum, före detta Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd.

− Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och människoexploatering är en akut fråga. Inte minst eftersom samhällsbyggnadssektorns långivare ställer allt tydligare krav exempelvis genom det så kallade bankinitiativet, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och ansvarig för Etikforum.

Hon menar att det är svårt för de företag som vill vara schyssta att konkurrera med de som inte är det. Därför är det en mycket angelägen fråga för aktörer i alla storlekar, från de minsta företagen till de största koncernerna.

− Med en kostnadsfri e-utbildning vill vi bidra till att alla aktörer, oavsett finansiella muskler, kan höja baskunskapen inom affärsetik.

Exempel på utmaningar

E-utbildningen är en introduktion till sektorns etiska frågor och finns på både svenska och engelska. Den riktar sig till alla som arbetar i sektorn och är på väg in i den.

Utbildningen är uppbyggd kring tre etiska pelare: korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Deltagaren får lära sig mer om vad respektive område innebär, varför frågorna är viktiga för sektorn och vad som reglerar respektive område.

Utbildningen tar ungefär 20 minuter att genomföra och innehåller interaktiva delar med etiska dilemman och exempel på utmaningar som finns i praktiken. 

Fördjupningsmaterial

OM Etikforum

Etikforum är en neutral samlingsplats som förenar aktörer från hela branschen för att skapa dialog om etiska utmaningar. Sedan 2022 är forumet en del av Svensk Byggtjänst, och har ersatt det som tidigare kallades Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Etikforum

Etikforum är en neutral samlingsplats som förenar aktörer från hela branschen för att skapa dialog om etiska utmaningar. Sedan 2022 är forumet en del av Svensk Byggtjänst, och har ersatt det som tidigare kallades Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.