Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för klimateffektiv solenergi
solceller
Sammanställningen av svaren på intervjufrågorna i rapporten genererar en översikt av gängse praxis för förvaltning av solcellsanläggningar i Sverige idag. Foto: Mostphotos
Forskare från Rise har tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

Studier av solcellers klimatpåverkan över hela livscykeln visar att en övervägande del av klimatpåverkan sker under tillverkningen. En solcellsanläggning och dess ingående komponenter har en minimal klimatpåverkan när den väl är driftsatt.

Att en solcellsanläggning får producera optimalt, och under hela sin tekniska livslängd, är därför avgörande för att minimera klimatpåverkan.

Klimateffektiv förvaltning

I en ny rapport har forskare från Rise tagit fram en vägledning för klimateffektiv förvaltning av solcellsanläggningar. Vägledningen är en sammanställning av intervjuer som Energikontor Syd gjort med solcellsanläggningsägare och driftansvariga samt en kartläggning av forskning på området.

Vägledningen sammanfattar hur förvaltningen skall optimeras för att uppnå en hög klimatprestanda i ett livscykelperspektiv.

Intervjusvaren visar bland annat att flera aktörer inte tänkt på hur återvinning av produkterna går till. De visar även att alla de intervjuade aktörerna tycker att det är bättre att bygga ut på nya tak än att byta ut fungerande anläggningar i förtid.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Elproduktion Energi Forskning Återbruk
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter