Varan har lagts till i varukorgen
Uppfinningen som ser grumligheten i avloppsvattnet
turbinatorn-avloppsbrunn
Turbinatorn har utvecklats tillsammans med kommunala VA-bolag och privata företag. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet
Vid IVL har forskare tagit fram en lösning som ska underlätta övervakningen av avloppsledningar. Sensorer och AI gör att den snabbt kan varna om bland annat föroreningar.

Uppfinningen kallas Turbinatorn och den tekniska lösningen har man fått patent på i bland annat Sverige och USA. IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera projekt undersökt möjligheten att använda sensorer och andra digitala verktyg för att få tidiga varningar om till exempel föroreningar i avloppsnätet eller läckage.

Den här uppfinningen har en kamera, en laserstråle och möjligheten att genomföra bildanalys för att se grumligheten i vattnet och dess nivå. Fredrik Hallgren, digitaliseringsexpert på IVL, menar att det är ett exempel på en lösning som sparar pengar och tid.

– Med hjälp av Turbinatorn kan vi få tidiga varningar om det finns föroreningar i systemen, igensättningar eller stopp i ledningarna, om reningen inte fungerar som den ska, eller och om det finns läckor eller andra avvikelser som behöver snabba insatser, säger Fredrik Hallgren i ett pressmeddelande.

Vill testa i större skala

Lösningen fungerar som så att en laserstråle skickas ner i vattnet. Ett foto tas där ljuset träffar ytan och sedan används en AI-algoritm för att beräkna grumligheten på vattnet. Algoritmen har fått gå igenom tusentals bilder med referensmätningar för att kunna uppskatta grumligheten.

Visionen nu är att tekniken ska komma till bred användning. Bland annat genom att i större skala testa tekniken och samla in data för att hitta tjänster för kommuner.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Forskning Teknik
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial