Varan har lagts till i varukorgen
Så minskade kommunen energianvändningen
skovde
Skövde kommun har ambitiösa planer för energieffektivisering av fastighetsbeståndet. Foto: Lars Johansson
Skövde kommun har arbetat med Beloks Totalmetodik för att minska energianvändningen i sitt fastighetsbestånd. Resultatet redovisas i en rapport.

Syftet med Belok-rapporten är att, med Skövde som förebild, lyfta processen om hur en kommun kan arbeta med Totalmetodiken för att minska energianvändningen i sitt fastighetsbestånd.

Tanken är att rapporten ska inspirera andra kommuner att arbeta enligt Skövdes upplägg. Kommunerna ska även uppmärksammas på de eventuella fallgropar som kan uppstå i organisationer med stora fastighetsbestånd, som kommuner ofta är.

Helhet uppfyller lönsamhetskrav

Belok är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokalfastigheter.

Totalmetodiken är utvecklad för att hjälpa fastighetsägare att förstå möjligheterna och de ekonomiska fördelarna med energieffektivisering i fastigheter.

Genom att ta ett helhetsbegrepp om byggnadens energianvändning kan större energibesparingar uppnås inom fastighetsägarens lönsamhetskrav, jämfört med att enbart se till lönsamheten för enskilda åtgärder.

Totalmetodiken handlar om att genomföra flera åtgärder i ett åtgärdspaket där helheten uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav. Enskilda åtgärder som på egen hand inte uppfyller lönsamhetskraven kan lyftas av andra mer lönsamma åtgärder och på så vis totalt bidra till en ökad energieffektivisering.

Några framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten

  • Få med hela organisationen så att alla involveras i att arbeta mot samma mål.
  • Genom en fungerande styrning kommer det nya arbetssättet bli tydligt i organisationen.
  • Avsätt årligen en summa pengar för att kontinuerligt kunna investera i åtgärder enligt Totalmetodiken.
  • Välj initialt ut två pilotfastigheter och slutför dem helt. Det är viktigt att först säkerställa att fastigheterna har potential till förbättring så att inte arbetet utförs i onödan.
Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Lokaler
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter