Varan har lagts till i varukorgen
Remisser för Möjligheternas byggregler
ingång till boverket och kranar
Efter översynen ska byggreglerna vara formulerade som funktionskrav. Foto: Boverket / Magnus Fyhr
Boverket har skickat ut remisser om förslag till nya regler om hälsa och säkerhet. Förslaget är kopplat till Möjligheternas byggregler som ska förenkla regelverket och göra det mer konsekvent.

De remisser som Boverket har skickat ut är förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hälsa och miljö och förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

De regler som har gåtts igenom är plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Boverket har analyserat varje föreskrift och alla allmänna råd och tagit ställning till vilka regler som ska finnas med i den nya befattningen.

– Nu när Boverkets byggregler blir färre och enklare så kommer det ställas högre krav på att branschen tar sitt ansvar i att ta fram godtagbara och innovativa lösningar. Därför hoppas jag att så många som möjligt av remissinstanserna tar chansen och svarar på remisserna så att vi får ett användbart regelverk, säger Boverkets rättschef Yvonne Svensson, i ett pressmeddelande.

Remissomgångens datum

Remissvaren ska skickas in senast den 16 juni 2023 och de nya författningarna beräknas träda i kraft den 1 juli 2024. De gamla reglerna ska sedan, enligt Boverkets förslag, få tillämpas parallellt med de nya under ett år.

Inför de remisser som har skickats ut bjuder Boverket in till digitala seminarier den 19 och den 26 april.

Nästa remissomgång, som enligt plan blir senare i vår, gäller brandskydd, bärförmåga, tillgänglighet och lämplighet och tomtkrav.

Förslagen till nya föreskrifter påverkar inte kravnivåerna i lag och förordning. Arbetet omfattar Boverkets tillämpningsföreskrifter. Efter översynen kommer byggreglerna att bestå av färre regler, vara formulerade som funktionskrav och innehålla endast föreskrifter.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial