Varan har lagts till i varukorgen

Konkurrens viktigt vid utbyggnad av laddinfrastruktur

laddinfrastruktur-for-elbilar
Kommunala aktörer är viktiga för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. De kan genom sina ageranden påverka såväl marknadens funktion som konkurrensen. Foto: Mostphotos
Konkurrensverket har skapat en webbsida som ger vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Myndigheten vill främja utvecklingen av väl fungerande marknader.

Antalet elbilar och laddhybrider ökar kraftigt i Sverige och behovet av en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur är stort. Kommunala aktörer spelar en viktig roll i den pågående utbyggnaden, både som markägare och som leverantörer av laddtjänster.

Konkurrensverket har tagit fram en temasida på webben där myndigheten samlat information och kunskap om laddinfrastruktur. Detta i syfte att vara en vägledning för kommuner.

Det är särskilt två frågor som Konkurrensverket vill uppmärksamma kommunerna på. Det ena rör kommuners erbjudande om gratis el vid publika laddstolpar och det andra är upplåtelse av kommunal mark till privata aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster.

Gratis laddning

I Sverige finns det flera kommuner som tillhandahåller publika laddtjänster utan kostnad för de elbilsägare som laddar. Konkurrensverket påminner om att när en verksamhet bedrivs i bolagsform så ska det enligt ellagen ske på affärsmässiga grunder. Att erbjuda gratis el är inte förenligt med detta krav.

Upplåtelse av mark

En annan viktig fråga vid utbyggnaden av laddinfrastruktur är hur kommunerna bör agera när det gäller upplåtelse av kommunal mark till olika aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster.

Konkurrensverket menar att det inte går att stipulera i förväg exakt på vilka villkor en kommun måste upplåta mark till privata aktörer Däremot konstaterar myndigheten att det gynnar utvecklingen av väl fungerande marknader med god konkurrens om kommunerna värnar om likabehandling vid markupplåtelse.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Eldistribution
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial