Varan har lagts till i varukorgen
Hjälp till bostadsföretag att klimatanpassa fastigheter
12966462-oversvamning-i-hallsberg
Större regnmängder i ett förändrat klimat ökar risken för översvämningar i bostadsområden. Här räcker inga punktinsatser. Foto: Mostphotos
Översvämningar och stigande temperaturer blir vanligare. Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. En ny vägledning ska ge bostadsföretag hjälp att arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Trots att det finns gott om information kring klimatförändringar, klimatrisker och klimatanpassningsåtgärder blir informationen ibland svår för bostadsbolag att anpassa till åtgärder i den egna verksamheten. Rapporter och studier som är avsedda för statlig, regional och kommunal planering måste kunna översättas till insatser i det egna fastighetsbeståndet.

Hitta kostnadseffektiva lösningar

Det är för att fylla denna lucka som IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag nu håller på att ta fram en ny vägledning riktad till bostadsföretagen.

– Det är ett viktigt projekt för att rusta oss för framtiden. Redan nu ser vi effekter av klimatförändringarna. Vägledningen blir ett verktyg för bostadsföretag att identifiera klimatrisker i det egna beståndet och att hitta lösningar som är kostnadseffektiva, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta, i ett pressmeddelande.

Punktinsatser räcker inte

Det aktuella projektet syftar till att utveckla nya metoder som direkt kan bidra till förbättrad klimatanpassning i bostadsbolagens fastighetsbestånd. Ofta räcker det inte med punktinsatser och åtgärder för enskilda fastigheter. Det krävs ett systematiskt förhållningssätt menar IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kris och beredskap Hållbarhet Lokaler Miljö
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter