Varan har lagts till i varukorgen
Fem fastighetsbolag – så jobbar vi med solenergi
Energi 27 mar
solceller-stockholmshem-hammarby-sjostad
I Hammarby sjöstad i Stockholm finns en av de senaste solcellsanläggningarna som Stockholmshem låtit installera. Foto: Stockholmshem
Fler och fler fastighetsägare installerar solkraft. Här berättar fem fastighetsbolag om sina planer och vilka utmaningar de har.

Byggkoll har ställt tre frågor om solcellsstrategier till fem fastighetsbolag som verkar på olika marknader i Sverige. Så här svarade de.

Hur mycket solceller har ni på era fastigheter i dag?

Karlshamnsbostäder. Vi har solceller i sju bostadsområden, på 21 olika hus. Solcellerna täcker cirka 50 till 80 procent av elen i de fastigheterna.

MKB. Vi har solceller med en toppeffekt på 1 200 KWp, kilowattpeak.

Skandia fastigheter. Vi har drygt 20 solcellsanläggningar i dag med en sammanlagd installerad effekt på strax över 3 megawatt. 

Stockholmshem. I ett 40-tal anläggningar har vi en installerad effekt på 1 608 KWp.

Wallenstam. Vi har 6 277 solcellspaneler installerade på 26 av våra fastigheter. De motsvarar en installerad effekt på 1,8 megawatt.

Har ni någon plan för solcellsutbyggnad?

Karlshamnsbostäder. Vi har en plan. Vi gör beräkningar varje gång vi tittar på ett takbyte. Då beräknas det utifrån fastighetselförbrukning hur mycket vi ka sätta på taket eller taken. Det finns även tak som är bytta sedan tidigare där vi ser över möjligheten till installation.

MKB. Vi kommer strax att anta en väldigt ambitiös plan om utbyggnad fram till 2030.

Skandia fastigheter. Vi installerar löpande nya solcellsanläggningar där förutsättningar finns.

Stockholmshem. Vi har mål om att tio procent av vår elanvändning ska komma från solceller år 2040. Vi har en plan med hur mycket vi ska installera per år för att nå målet.

Wallenstam. Vi har pågående projekt som motsvarar 2,2 megawatt, med en beräknad produktion på 1 853 megawattimmar. De kommer troligtvis att vara klara under 2023 eller i början av 2024. Övriga fastigheter gås i genom i turordning för att se vilka möjligheter som finns för solcellsanläggningar.

Vad ser ni för utmaningar för er vad gäller solcellsutbyggnad?

Karlshamnsbostäder. Problem som uppstå är ofta att servisledning till fastigheterna inte håller moderna mått och investeringen blir dyr. Man måste byta ledning helt enkelt. Detta ger en längre återbetalningsperiod. Andra problem är att taken är för klena i sin grundkonstruktion. På miljonprogrammen gjordes ofta ”lätta” takkonstruktioner som tyvärr inte orkar med lasten som det innebär. Även gamla skorstenar, fläkthuvar med mera som är i självdragshus kan ställa till det. Det går inte alltid att flytta saker. 

MKB. Utmaningar har tidigare varit lönsamhet men det ser bättre ut nu. Det är också utmanande att hitta tak med bra läge och som samtidigt har tillräcklig livslängd på takmaterialet. 

Skandia fastigheter. Vissa av våra tak kan ha begränsningar för hur mycket last de klarar. Andra tak kan ha en begränsad yta i förhållande till vad vi egentligen önskar installera. Sedan finns såklart utmaningen avseende energiskattefrågan ur ett administrativt perspektiv.

Stockholmshem. Just nu är utmaningarna de långa leveranstiderna och högre priserna på solpaneler.

Wallenstam. Den stora efterfrågan på solceller gör att leveranstiden kan bli längre. Bygglov är inte alltid enkelt att få i stadsmiljö. Ibland kan takens konstruktion på befintliga byggnader göra att den inte alltid tål ökad last på grund av nya snölastnormer.

OM De fem fastighetsbolagen

Karlshamnsbostäder. Kommunala bostadsbolaget i Karlshamn. Äger 2 259 lägenheter och 55 000 kvadratmeter lokaler. 

MKB. Kommunala bostadsbolaget i Malmö. Äger omkring 26 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler.

Skandia fastigheter. Äger och förvaltar bostäder, kontor, köpcentrum och samhällsfastigheter. Äger totalt 121 fastigheter om 1,1 miljoner kvadratmeter.

Stockholmshem. Kommunalt bostadsbolag i Stockholm. Äger 28 255 lägenheter och omkring 3 900 lokaler.

Wallenstam. Privat fastighetsbolag. Äger omkring 11 800 lägenheter. Har ett fastighetsbestånd om 1,3 miljoner kvadratmeter, 500 000 av dem lokaler.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Konstruktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM De fem fastighetsbolagen

Karlshamnsbostäder. Kommunala bostadsbolaget i Karlshamn. Äger 2 259 lägenheter och 55 000 kvadratmeter lokaler. 

MKB. Kommunala bostadsbolaget i Malmö. Äger omkring 26 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler.

Skandia fastigheter. Äger och förvaltar bostäder, kontor, köpcentrum och samhällsfastigheter. Äger totalt 121 fastigheter om 1,1 miljoner kvadratmeter.

Stockholmshem. Kommunalt bostadsbolag i Stockholm. Äger 28 255 lägenheter och omkring 3 900 lokaler.

Wallenstam. Privat fastighetsbolag. Äger omkring 11 800 lägenheter. Har ett fastighetsbestånd om 1,3 miljoner kvadratmeter, 500 000 av dem lokaler.