Varan har lagts till i varukorgen
Det ska bli lättare att bygga studentbostäder
studentbostader aquila uppsala
Akademiska Hus bygger 170 lägenheter för 350 studenter och forskare i Uppsala. Studentbostäderna förväntas vara inflyttningsklara 2024. Bild: Arkitema
Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det ska både öka bostadsutbudet och minska kostnaderna vid byggandet.

I uppdraget, som Boverket har fått av regeringen, ska myndigheten se över lättnader i byggkraven när det kommer till lämplighet, tillgänglighet, användbarhet och regler för dags- och solljus samt skydd mot buller. Syftet är att minska byggkostnaderna markant och att snabbt öka utbudet av studentbostäder.

– Det behövs fler studentbostäder och regeringen vill göra det enklare och billigare att bygga efter studenters behov, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, i ett pressmeddelande.

Lättnaderna skulle till exempel kunna innebära att kraven på universell utformning begränsas till delar av studentbostäderna och till de gemensamma utrymmena.

Förslagen ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och kraven ska inte sänkas mer än nödvändigt.

Boverket ska samverka med studentorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, funktionshindersorganisationer och myndigheter i uppdraget. Det ska sedan redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.

I uppdraget ingår även att beskriva och beakta konsekvenserna av genomförande av förslagen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Samverkan
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter