Varan har lagts till i varukorgen
Brister i översynen av Styrel
elledning-i-strang-kyla
Vid sträng kyla kan det uppstå obalans mellan produktion och konsumtion i elnätet. Svenska Kraftnät tvingas då koppla bort vissa delar. Foto: Mostphotos
En färsk rapport pekar på att systemet med Styrel borde kopplas till Sveriges krishanteringssystem. Detta för att underlätta risk- och sårbarhetsanalyser.
Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassficering.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Kris och beredskap Samhällsplanering Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter