Varan har lagts till i varukorgen
Bindemedel som kan ersätta cement i betong
vulkan-och-vulkanaska
Omkring tre miljoner ton vulkaniskt material används årligen i Italien i betong- och cementindustrin. Foto: Mostphotos
Det finns flera olika material som kan fungera som alternativ till cement. Myndigheter och forskningsinstitut har tillsammans i en rapport sammanställt vilka de är.

Vanligaste beståndsdelen i betong är i dag cement, tillverkat från kalksten. Det finns ett intresse i byggbranschen att ersätta en del av cementen i betong med alternativa bindemedel. Främsta anledningen är för att minska klimatpåverkan. I Sverige används främst flygaska och masugnsslagg som alternativa bindemedel.

Men fler material kan användas. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tillsammans med Rise och Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen undersökt vilka alternativen är.

Alternativen på kort sikt

Störst potential och som även bedöms kunna börja användas i närtid är naturliga puzzuolaner, vilket är vulkaniskt material eller aska. Dessutom är lera något som bedöms kunna användas som ett framtida alternativt bindemedel.

Ett problem med vulkanisk aska är att det behöver importeras från länder som Island, Italien, Grekland eller Spanien. I Italien är redan vulkaniska askor något som används i cement- och betongindustrin. Och på Island har betong med vulkaniska askor som bindemedel redan fått ner halten av cementen i betongen till hälften.

Lera finns i större mängd i Sverige. Men produktionen av materialet är i väldigt liten omfattning. Förekomsten är å andra sidan stor men begränsas till viss del av att många platser där lera finns är i närheten av skyddad natur, bostadsområden eller infrastrukturleder. I Danmark har redan en del kalkstensbaserade klinker i betong börjat ersättas med lera.

En slutsats i rapporten är att fler undersökningar måste göras. Det saknas detaljerad kunskap om geologiska förhållanden på de tänkbara platserna, vilka volymer som finns att tillgå och hur utvinningen kan påverka miljön.

Fler alternativ på längre sikt

Andra material som alternativa bindemedel till betong finns också. Men osäkerheten är stor om och när de i så fall kan användas. De resterande materialen är:

  • aska från biomassor
  • bottenaska och flygaska från förbränning av avfall
  • metallurgisk slagg
  • gruvavfall
  • finmaterial från återvunnen betong
FAKTA Klimatpåverkan från betong

Störst klimatpåverkan hos betong uppstår vid tillverkningen av cementklinker, en mellanprodukt vid tillverkningen av bindemedlet cement. 90 procent av betongens koldioxidutsläpp beräknas komma härifrån.

Källa: Svensk betong
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Forskning Konstruktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Klimatpåverkan från betong

Störst klimatpåverkan hos betong uppstår vid tillverkningen av cementklinker, en mellanprodukt vid tillverkningen av bindemedlet cement. 90 procent av betongens koldioxidutsläpp beräknas komma härifrån.

Källa: Svensk betong
Fördjupningsmaterial