Varan har lagts till i varukorgen
46 miljoner till forskning om fossilfritt stål
Ståltillverkning
Samarbetssprojektet innebär att ett 15-tal forskare inom 9 olika forskningsämnen medverkar och att ett tiotal doktorandtjänster etableras. De ska säkra framtida spetskompetens inom stålindustrin. Foto: Hasse Eriksson
Industri, akademi och institut går samman för att ta fram framtidens stål. Satsningen ska påskynda den gröna omställningen och stålindustrins mål om nollutsläpp av koldioxid.

Luleå tekniska universitet, metallforskningsinstitutet Swerim och företaget SSAB ska ta fram framtidens stål. I forskningssamarbetet FINAST, Forskning och innovation i Norrbotten för avancerad grön stålframställning och tillverkning, gör de en tvärvetenskaplig satsning. De 46 miljoner kronor som går till forskningen finansieras av EU-fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket.

I ett första skede ska forskarna i projektet titta på det fossilfria stålets egenskaper och prestanda. Den andra delen handlar om fossilfri ståltillverkning med fokus på vätgas och biobaserat råmaterial.

– Vi ska möjliggöra en övergång till klimatneutral och resurseffektiv stålframställning och stålanvändning. Genom industrinära forskning och samverkan med stålindustrin och omgivande samhälle, bidrar Luleå tekniska universitet med kunskap, verktyg och kompetensförsörjning för att nå de klimatmålen, säger Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Ska öka kunskap

Målet med forskningen är att dra nytta av det mervärde som fossilfritt stål ger. Här studeras beteende och egenskaper i tillverkningsprocesser så väl som stålets användning i olika komponenter.

Forskningsprojektet ska också ge kunskap om hur biogena källor och vätgas bäst kan användas i den framtida ståltillverkningen. Det ska också öka kunskapen om säkerhet vid användning av industriella vätgasbaserade energisystemen.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Produktion Samverkan
Fackområden

Anläggning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter