Varan har lagts till i varukorgen

Studie om täthetsprovning av byggbodar efterfrågas

byggbodar
Värmeförlusterna mellan byggbodar är ofta stora. Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos
En fältstudie där befintliga bodetableringar täthetsprovas skulle ge en tydligare bild av potentialen för energieffektivisering. Det framkommer i en förstudie inom LÅGAN.
Det går ofta åt mycket energi för att värma upp byggbodar i en bodetablering. Detta kan bero på att tätningen mellan byggbodarna är bristfällig. Enligt tidigare studier finns det ett intresse att förbättra tätningen men det är ofta kostsamt och tidskrävande. Därför efterfrå
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Hållbarhet Produktion Projektering Värme
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter