Varan har lagts till i varukorgen

Stor minskning av kommunala lekplatser

lekplats
Studie visar att antalet kommunala lekplatser minskat. Foto: Mostphotos
Det har skett en stor minskning av kommunalt förvaltade lekplatser. Enligt en sammanställning av Sveriges lantbruksuniversitet kan hälften av de kommunala lekplatserna ha försvunnit under de senaste 25 åren.

Forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har sammanställt hur många allmänna kommunala lekplatser det finns i Sverige i dag. För att se tendens till förändring över tid har det också undersökts hur utvecklingen varit i ett antal utvalda kommuner runt om i landet.

När sammanställningen gjordes hösten 2022 uppskattades antalet kommunala lekplatser till 9 950 i hela landet.

I flera undersökta norrländska kommuner har antalet lekplatser i kommunal regi minskat med 48 procent från 2001 till 2022. Enligt forskarna är trenden tydlig i många kommuner. I 20 andra kommuner minskade antalet lekplatser med 32 procent från 2005 till 2022. Vissa kommunala lekplatser kan ha blivit privata men sammanställningen tyder på en stor minskning av lekplatser förvaltade av kommuner anser forskarna.

Exakt varför minskningen har skett har inte undersökts i studien men kommentarer från kommunala tjänstemän till forskarna visar på flera orsaker. Det gäller besparingar, eftersatt underhåll och nya krav på säkerhet och tillgänglighet. Något som gett upphov till lokala strategier som främjar färre lekplatser.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial