Varan har lagts till i varukorgen
Golvbrunnen som återvinner energi
Enduce energiåtervinnande golvbrunn - henrik hagman
Byggkoll har pratat med Henrik Hagman, en av grundarna till den energiåtervinnande golvbrunnen, om hur den fungerar. Foto: Enduce, fotomontage
Företaget Enduce har utvecklat en golvbrunn som återvinner tre fjärdedelar av energin när du duschar. Detta tack vare en kombination av beprövad och ny patenterad teknik. I höst startar serietillverkning.

Tappvarmvatten står efter lokaluppvärmning för den största delen av energianvändningen, i både bostäder och hotell. Mest tappvarmvatten går till duschning.

– Behovet av energieffektivisering är enormt. Mycket har gjorts men tyvärr är normen fortfarande att vi spolar varmvattenenergi helt utan återvinning rakt ut i avloppsnätet.

Det säger Henrik Hagman, produkt- och teknikchef samt en av grundarna till greentech-företaget Enduce. För 15 år sedan startade han tillsammans med kollegan Gustav Svenson en innovationsresa för att ändra på detta. Principen att återvinna värmen ur duschvattnet fanns redan, men de insåg att det fanns en utvecklingsmöjlighet.

Vi har byggt ett system för att möjliggöra användningen av världens effektivaste värmeväxlarteknik.

Henrik Hagman är teknisk doktor i energiteknik och har jobbat industriellt med energieffektivisering i många år. Genom att flytta innovationer mellan olika områden kan man, enligt honom, hitta och utveckla lösningar utan att uppfinna hjulet på nytt. Detta synsätt är applicerat på den energiåtervinnande duschgolvbrunnen.

– Vi har byggt ett system för att möjliggöra användningen av världens effektivaste värmeväxlarteknik, plattvärmeväxlaren, säger Henrik Hagman.

Minskar effekttopparna

Verkningsgraden på deras golvbrunnslösning ligger mellan 71–75 procent vilket verifierades av RISE under förra året. Med hjälp av plattvärmeväxlaren används energin från använt duschvatten till att förvärma kallvattnet till duschblandaren. Förutom att detta kan minska energi- och varmvattenanvändningen med upp till tre fjärdedelar minskas effektbehovet vid duschningen från 20 kilowatt, kW, till 5,6 kW.

– Vi klipper effekttopparna. Det leder inte bara till lägre effektkostnader och lägre anslutningsavgifter för fastighetsägare. Det leder också till att man underlättar övergången till ett hållbart energisystem, säger Henrik Hagman.

Enduce har i största möjligaste mån utgått från standardkomponenter, undvikit förbrukningskomponenter och siktat mot att ha full reparerbarhet på det som utvecklats.  

Användarvänligt rengöringssystem

Ett hinder för energiåtervinning ur gråvatten har tidigare varit igensättningar i värmeväxlaren. För att effektiviteten och flödeskapaciteten ska bibehållas måste dessa förebyggas och motverkas. Detta har företaget löst genom ett integrerat filtersystem och ett användarvänligt rengöringssystem.

Ett inloppsfilter fångar upp hår, strumpludd och annat som inte ska ner i värmeväxlaren. Hur ofta filtret behöver rengöras beror på vad som hamnar i duschen i form av exempelvis långa hår och feta hårprodukter.

– Inloppsfiltret är "semitorrt” vilket betyder att filtret inte är vått annat än vid duschning. Detta gör rensningen av filtret mer hygieniskt. Rensning görs i normalfallet varannan till var fjärde vecka. Just det här jobbar vi som mest med nu i pågående produktoptimeringsfas. Vi vill få hanteringen så användarvänlig som möjligt.

rendering-med-forklaring1

En hetvattenrengöring tar bort de beläggningar som bildas i värmeväxlaren över tid. Hur ofta detta behöver göras beror i huvudsak på vilka duschprodukter som används.

– I de installationer som har gått längst tid har en hetvattenrengöring behövt göras efter cirka 60 duschar. Men rengöringsintervallet varierar väldigt mycket, säger Henrik Hagman.

När värmeväxlaren sätter igen flyter en indikator upp som visar att det är dags att aktivera en rengöring. Då vrider man på rengöringsvredet (en liten varmvattenventil) och sen hör man tydligt att varmvatten spolas in i inloppet som går till värmeväxlaren, förklarar Henrik Hagman. Det finns också en möjlighet att via ett doserfack spola in rengöringsmedel i värmeväxlaren om det finns behov för det.  

En annan viktig sak att nämna är att det finns ett överflödesskydd om inloppsfilter och värmeväxlare sätter igen för att golvbrunnen inte underhålls. Det är ett breddavlopp som leder flödet direkt till avloppet. Så man har alltid en fullgod golvbrunnsfunktion även om återvinningen inte fungerar på grund av uteblivet underhåll.

Testats över 7 000 gånger

Under de senaste åren har innovationsresan för Enduce intensifierats. Förra året beviljades företaget ett bidrag från Energimyndigheten för att verifiera den senaste versionen av golvbrunnen i samarbete med etablerade branschaktörer. I vintras installerades därför ett 20-tal enheter i olika miljöer. Nu har tekniken testats över 7 000 gånger.

– Vi vet redan att tekniken fungerar och att den går att hålla effektiv över tid. Nu jobbar vi med att putsa till och optimera tekniken inför serieproduktionen, säger Henrik Hagman.

Projektet med Energimyndigheten avslutas efter sommaren. I slutet av kvartal tre hoppas Enduce att serietillverkningen ska kunna börja.

Hänsyn till gällande normer

För att golvbrunnslösningen ska kunna typgodkännas har man under hela utvecklingsresan lagt ner mycket tid, energi och pengar på att ta hänsyn till gällande normer. Vilket inte har varit helt enkelt då det handlar om en hybrid. Produkten består ju både av en golvbrunn, en kopplingslåda och en tappvattenapparat.

– Nu har vi kommit så långt att vi har utfört en kravutredning tillsammans med RISE i vilken konstateras att vi med beprövade tekniker och produktionssätt kan uppfylla de normer och krav som finns för vår energiåtervinnande golvbrunn. Men det är först i höst när serieproduktionen kommit i gång som vi kan testa och godkänna produkten till fullo.

Den primära målgruppen kommer att vara storskaliga byggare för att effektivt nå ut. Men sen är förhoppningen att även kunna öppna upp för privatpersoner. Priset kommer att hamna på 18 000–20 000 kronor exklusive moms.

FAKTA Golvbrunnen i siffror

 • energiteknisk verkningsgrad 71–75 %
 • effektivisering 400–500 kWh/person och år
 • minskad varmvattenförbrukning för hushåll cirka 44 %
 • energieffektivisering för fastigheter 6–30 %
 • minskat effektbehov för fastigheter 8–30 %
 • förbättring av bostadshus energiprestanda 6–16 kWh/m2, Atemp
Källa: Enduce
Enduce energiåtervinnande golvbrunn i ett badrum
Idag finns ett 20-tal golvbrunnar installerade i olika miljöer. Foto: Henrik Hagman
Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Forskning Hållbarhet Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Golvbrunnen i siffror

 • energiteknisk verkningsgrad 71–75 %
 • effektivisering 400–500 kWh/person och år
 • minskad varmvattenförbrukning för hushåll cirka 44 %
 • energieffektivisering för fastigheter 6–30 %
 • minskat effektbehov för fastigheter 8–30 %
 • förbättring av bostadshus energiprestanda 6–16 kWh/m2, Atemp
Källa: Enduce
Enduce energiåtervinnande golvbrunn i ett badrum
Idag finns ett 20-tal golvbrunnar installerade i olika miljöer. Foto: Henrik Hagman