Varan har lagts till i varukorgen
Färre detaljplaner antogs
byggarbetsplats
Statistiken från plan- och byggenkäterna visar bland annat att 1084 detaljplaner antogs. Det är den lägsta noteringen sedan Boverket påbörjade mätningarna. Foto: Leif Ingvarsson
Boverket har tagit fram statistik för 2022 års tillämpning av plan- och bygglagen. Statistiken visar bland annat att fler översiktsplaner fick laga kraft men färre detaljplaner antogs.
Boverket följer årligen upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och rapporterar resultatet till regeringen. Underlaget samlas i huvudsak in via Boverkets plan- och byggenkäter som går ut till länsstyrelser och kommuner.
266 kommuner och alla 21 länsstyrelser svarade på 2022 års enkäter.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Utredning och program Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter