Varan har lagts till i varukorgen
Enkät om brukarkomfort i boendemiljö
fasad-med-balkonger
En förstudie från BeBo undersöker förutsättningar för enkätstudier av hälsomässiga och energieffektiva byggnader. Foto: Håkan Bewert
Hur blev inomhusmiljön för de boende efter renoveringen? I en ny förstudie ska BeBo ta fram ett förslag på enkät för utvärdering av komforten i energieffektiva byggnader.
Det övergripande målet med förstudien är att ta fram en webbaserad brukarenkät för boende i energirenoverade bostadshus. Objektiva och mätbara indikatorer som samvarierar med de boendes upplevelse av inomhusmiljön ska användas för att klassificera olika renoveringsåtgärder.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter