Varan har lagts till i varukorgen
Byggelever lär sig om arbetsmiljö och inkludering
Frida Zaunders
"Jag vill få dem att lära sig att det finns möjligheter att ställa krav ute på arbetsplatsen, både när det gäller fysisk och psykisk arbetsmiljö", säger Frida Zaunders om initiativet.
Frida Zaunders besöker gymnasieskolor runt om i Skåne för att informera om fysisk och psykosocial arbetsmiljö i byggbranschen. Här lär sig elever om ergonomi, kost och de sju diskrimineringsgrunderna.

Galaxen Bygg jobbar bland annat med rehabilitering av personer i byggbranschen. Ett exempel kan vara en snickares trasiga axel som kan sätta stopp i arbetslivet, men genom att fånga upp snickarens erfarenhet och dela den med elever på byggprogrammet kan kunskapen leda till fler kunniga snickare.

Frida Zaunders är koordinator på Galaxen Bygg i Helsingborg. Ett av hennes uppdrag handlar också det om att dela med sig av kunskap till gymnasieelever på bygg- och anläggningsprogrammen i Skåne.

Samverkan med skolor

Skolverksamheten är ett branschinitiativ som startade 2012. Då gick Byggnads, Byggföretagen, Byggbranschens yrkesnämnd, Seco och Maskinentreprenörerna ihop och startade initiativet med skolor för att jobba mot ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

− Vi måste nå ut till ungdomar som faktiskt är branschens framtid. Sedan vi initierade den här skolinformationen 2012 har vi nått närmare 9 000 – 10 000 elever per år i Sverige, säger Frida Zaunders.

I uppdraget besöker hon eleverna i årskurs ett och två. I årskurs ett pratar de om hälsa, sömn, kost och ergonomi och i årskurs två dyker de ner mer i kosten och även i den psykosociala arbetsmiljön. I årskurs tre erbjuder Galaxen Bygg en digital eller fysisk rundvandring i säkerhetsparken i Arlanda.

− I årskurs två pratar vi väldigt mycket om den tuffa jargongen och machokulturen som fortfarande faktiskt finns inom byggbranschen. Vi går igenom alla diskrimineringsgrunder och AFS, Arbetsmiljöverkets författningsregel som handlar om psykosocial arbetsmiljö, kränkande särbehandling.  

Galaxen Bygg har också, tillsammans med gymnasieelever, gjort en film som ungdomarna får se i årskurs två. I filmen intervjuas ungdomar som berättar om kränkande saker de har varit med om på sina praktikarbetsplatser.

− Det kan vara rasistiska kommentarer och andra saker som är kränkningar, men som i den här branschen upplevs som okej. Det vi säger är att det inte är okej. Och vi pratar om hur man kan skapa en arbetsplats där alla mår bra och att det är okej att säga ifrån.

Grunder i arbetsmiljö

Frida Zaunders har en bakgrund som fysioterapeut och har under många år arbetat med hälsofrämjande insatser inom arbetslivet. Hon ser på skolsatsningen som att Galaxen Bygg bygger en grund hos eleverna, där de lär sig att lyssna till sina kroppar, säkerställa att de tar hand om dem och att de får grundinsikter om arbetsmiljön – både ur ett fysiskt och ett psykosocialt perspektiv.

Men det är ibland svårmotiverade elever som Frida Zaunders eller någon av hennes kollegor möter. Vissa gånger leder besöken till bra samtal och diskussioner medan det andra gånger blir tyst, eller något annat tar fokus från ämnet. Strategin är därför att göra det viktiga ämnet så lättsamt och roligt som möjligt.

− Jag brukar visa film, köra quiz, ha priser, göra det lite roligt och lägga det på deras nivå. Allt för att fånga deras intresse.

Blir det bättre?

Frida Zaunders tror att det fokus som finns på hållbara arbetsplatser och det förebyggande arbete som hon och hennes kollegor bidrar med kan skapa tryggare byggarbetsplatser framöver. Hon säger också att det märks skillnad på de elever som har hunnit vara ute på praktik. De har en annan mognad.

Målet är att lära ut grunderna och få eleverna att tänka till när det kommer till psykosocial arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet.

−  Jag vill få dem att lära sig att det finns möjligheter att ställa krav ute på arbetsplatsen, både när det gäller fysisk och psykisk arbetsmiljö. Det finns hjälpmedel och verktyg som ska kunna efterfrågas och alla har rätt att trivas på sin arbetsplats.

Frida Zaunders tycker att variationen i hennes tjänst är både givande och rolig.

−  Tycker man själv att det är roligt så blir det roligt för ungdomarna med. Då har jag en helt annan energi och den energin smittar av sig.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Utbildning Hållbarhet Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial