Varan har lagts till i varukorgen
Bidra till resurseffektiv bebyggelse
bebyggelse med flerbostadshus
Energimyndigheten stöttar projekt som kan bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse. Foto: Roland Magnusson
Energimyndigheten välkomnar projektförslag till den första utlysningen i forsknings- och innovationsprogrammet Resurseffektiv bebyggelse. Exempel på utmaningsområde är renoveringsbehov och bebyggelsen med sämst energiprestanda.

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som möter utmaningarna kring bebyggelsens energianvändning och som har potential att bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse. Här ingår resurs- och energianvändning inom hela den byggda miljön över hela livscykeln, inklusive hushållens och enskilda människors perspektiv, val, vanor och incitament.

Nya lösningar för teknik

Projekten ska ta fram ny kunskap om, nya perspektiv på eller nya lösningar för produkter, teknik, processer, tjänster, metoder, policy och regelverk för en effektiv resurs- och energianvändning i bebyggelsen.

Utlysningen omfattar följande exempel på utmaningsområden:

  • Bebyggelsen som effektiv och flexibel nod i energisystemet
  • Renoveringsbehov och bebyggelsen med sämst energiprestanda
  • Helhetssyn och samverkan för hållbar energi i bebyggelsen
  • Styrmedel och incitament som bidrar till energi- och klimatomställningen.

Max 8 miljoner per projekt

Aktörer som kan söka är bland annat företag, branschorganisationer, kommuner, universitet och högskolor.

Sista ansökningsdag är den 4 oktober 2023. Projekt kan starta tidigast 1 mars 2024 och som längst pågå till 31 december 2028.

Högst tillåtna stöd per projekt är 8 miljoner kronor.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Energi Energieffektivisering Finansiering Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial