Varan har lagts till i varukorgen

Så bra är heltäckande väderskydd

Wisdome Stockholm väderskydd
Över bygget av Wisdome Stockholm restes ett ovanligt stort, heltäckande tält. Foto: Tekniska muséet
Med det ökade träbyggandet ökar också risker för mikrobiell påväxt. I ett SBUF-finansierat projekt har man kommit fram till att heltäckande väderskydd har fler fördelar än att bara skydda från väder och vind.

I studien jämför man KL-byggnationer med heltäckande väderskydd med att bygga under bar himmel.

Man har mätt temperaturer och fuktighet i de olika sätten att bygga på och de uppmätta värdena har sedan analyserats med mögelmodellerna Mogli och MDR för att se risker för mikrobiell påväxt.

Ett antal provkroppar i KL-trä har byggts upp både i väderskydd och under bar himmel. Dessa har det sedan tagits mikroskopiska prover på, för att se hur den mikrobiella påväxten utvecklats i de olika scenarierna.

Flera fördelar

Mätningarna visar att klimatet i väderskyddet i regel både är lite varmare och torrare än utomhus. Den största fördelen är dock att träkonstruktionen är skyddad från nederbörd.

I tre av fyra fall visar de mikrobiella provtagningarna att påväxt förekommer på de provkroppar som placerades utomhus. En av dessa provkroppar hade monterades vertikalt, som en vägg.

Någon förhöjd mikrobiell påväxt fanns inte på de provkroppar som monterades i väderskyddet. Vid tretton av femton studerade mätplatser visar mögelmodellerna att det inte finns någon risk för mikrobiell påväxt. Vid de två andra mätplatserna visar Mogli-modellen en potentiell risk, medan MRD-modellen inte visar någon risk.

Medarbetarnas upplevelser

I undersökningen har man också genomfört enkätundersökningar hos medarbetare, för att se hur heltäckande väderskydd påverkar deras arbetsmiljö. Enkäterna visar att väderskydden ger en positiv inverkan på arbetsmiljön när det kommer till skydd mot nederbörd och vind. Men skydden bidrar också till ökad flexibilitet och ökad säkerhet.

Främst upplever medarbetarna tälthallar och väderskydd på ställning som fördelaktiga. Öppningsbara väderskydd kunde däremot upplevas som problematiska och tidskrävande då de måste öppnas och stängas.

Snöskottning var en annan nackdel som upplevdes med väderskydd.

Projektet har skett i samverkan mellan Skanska och Rise och är finansierat av SBUF.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Arbetsmiljö Produktion Konstruktion Bostäder
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial